Volvo CE turuosa ja sellest tulenev tulu kasvasid 2015. aasta viimases kvartalis

Turuosa ja sellest tuleneva tulu kasvust tähtsamates suuremate masinate segmentides ei piisanud Volvo Construction Equipmenti turu üldise vähenemise kompenseerimiseks 2015. aasta viimase kvartali tulemuste kohaselt, kuna käive langes sel perioodil 11%. Kogu aasta arvestuses vähenes ettevõtte käive 2015. aastal 3%.

2015. aasta IV kvartalis vähenes Volvo Construction Equipmenti (Volvo CE) puhaskäive 11% 10 967 miljoni Rootsi kroonini võrreldes 12 277 miljoni Rootsi krooniga eelmise aasta samal perioodil. Need tulemused olid põhjustatud edasistest suurtest langustest Hiinas ja Brasiilias koos vastutuulega paljudel turgudel väljaspool Põhja-Ameerikat, kus samuti ilmnes jahtumismärke. Volvo CE käive langes kogu 2015. aasta jooksul 3% 51 008 miljoni Rootsi kroonini, kuigi tegevuskasum peaaegu kahekordistus, 2090 miljoni Rootsi kroonini võrreldes 2014. aasta 1231 miljoni Rootsi krooniga.

Muudatused toimivad
Tegevuskasum ilma restruktureerimiskuludeta aasta lõpuperioodil oli 191 miljoni Rootsi krooni võrra kahjumis, mis oli tunduv paranemine võrreldes eelmise aasta sama perioodi kahjumiga 815 miljonit Rootsi krooni. Ka tegevuskasumi protsendis ilmnes edasiminekut, kuna see tõusis sel perioodil miinus 1,7%-ni – 2014. aasta IV kvartali miinus 6,6%-ga võrreldes. Kogu aasta tegevuskasumi protsent oli positiivne, tõustes 4,1%-ni võrreldes eelmise aasta sama perioodi 2,3%-ga. Need suhteliselt julgustavad arengud saavutati hoolimata müügimahu vähenemisest, võimsuste vähesest ärakasutamisest ja laenude mahakandmisest Hiinas 158 miljoni Rootsi krooni ulatuses.

„Kuna maailmaturg püsis 2015. aastal madalseisus, jätkas Volvo CE sisemiste meetmete võtmist kasumlikkuse ja ressursside efektiivse kasutamise parandamiseks," märkis Volvo Construction Equipmenti president Martin Weissburg. „Käibe vähenemisest hoolimata meie tegevustulemused paranesid – ja olid palju paremad kui 2014. aasta samal perioodil. Hõivasime turuosa suuremate, kasumlikumate masinate segmentides, viisime lõpule laadurekskavaatorite, greiderite ja freeside tootmise ja tugevdasime uut juhtimisstruktuuri, mis võimaldab meil vastu võtta selgeid, informeeritud otsuseid. See näitab, et Volvo, SDLG ja Terex Trucksi meeskondade tegevus Volvo CE-s ülemaailmsete muudatuste tegemiseks tõesti toimib."

Tabel 1. Volvo Construction Equipmenti müügi netokäive piirkonniti miljonites Rootsi kroonides
Tabel 1. Volvo Construction Equipmenti müügi netokäive piirkonniti miljonites Rootsi kroonidesLõpp.

Veebruar 2016

Lisainfot saab aadressilt www.volvoce.com/press 

Või pöörduge järgmiste isikute poole. 

Thorsten Poszwa
Pressiteenistuse direktor
Volvo Construction Equipment
Tel. (rahvusv) +32 490 65 96 68
E-post: thorsten.poszwa@volvo.com 
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal 

Brian O’Sullivan
SE10
London
Tel. (rahvusv) +44 77 333 50307
E-post: osullivan@se10.com