Volvo CE käive tõusis III kvartalis 34%

Turuosade kasv ja tugev taastumine Aasias ja Venemaal aitasid saavutada Volvo Construction Equipmentil 2017. aasta III kvartalis tugevaid tulemusi.

Turuosade kasv põhisegmentides koos kulude tulemusliku piiramisega ja nõudluse kasvuga enamikul turgudel aitasid Volvo Construction Equipmentil (Volvo CE) 2017. aasta III kvartalis eriti tugevaid tulemusi saavutada. Sel perioodil kasvas käive 34%, tellimuste maht 45% ja tarnete maht 48% ning paranes tugevasti ka kasumlikkus.

Pärast korrigeerimist valuutakursside muutuste suhtes kasvas III kvartalis netokäive 34% 15 091 miljoni Rootsi kroonini (11 539). Tegevuskasum suurenes samuti tugevalt, tõustes järsult 237%, 2024 miljoni Rootsi kroonini võrreldes 601 miljoniga 2016. aasta samal perioodil. See tõstis oluliselt tegevuskasumi marginaali, 13,4%-ni (5,2%). Kasumlikkust mõjutasid positiivselt käibe kasv, tööstusliku süsteemi võimsuse parem ärakasutamine ja kasu Volvo CE Suurbritannia esinduse müügist.

III kvartalis saadud tellimuste puhasväärtus kasvas 45% võrreldes 2016. aasta sama kvartaliga. See kasv tulenes suures osas tellimuste kasvust Hiinast, samuti kasvust teistel Aasia turgudel ja Venemaal. Tarned kasvasid 48%, 14 431 masinani. 

Turu areng

Euroopa turg kasvas kuni augusti lõpuni 15% tulenevalt kasvust Ühendkuningriigis, Prantsusmaal ja Itaalias. Saksa turg on eelmise aastaga võrreldes veidi suurem, kuid taastuv Venemaa turg kasvas 101%. Põhja-Ameerika turg kasvas eelmise aastaga võrreldes 7% tänu ekskavaatorite, nii väikeste kui ka suuremate, universaalsete masinate nõudluse kasvule. Lõuna-Ameerika turg on eelmise aastaga võrreldes 6% suurem, kuid jääb endiselt väga madalale tasemele. Aasias (välja arvatud Hiinas) on turu üldine kasv eelmise aastaga võrreldes 12% ning kasvu jätkumisele Indias ja Indoneesias aitas kaasa kaevandussektori taastumine. Hiina turg kasvas eelmise aastaga võrreldes 74% ning tugevalt taastus nii ekskavaatorite kui ka suurte rataslaadurite müük.

„Need on eriti tugevad tulemused. Volvo CE reageeris hästi nõudluse kasvule, suurendades mahte kuni 48% ning tõstes samal ajal oluliselt kasumlikkust,” märkis Volvo Construction Equipmenti president Martin Weissburg. „Jätkame ka oma kindlakskujunenud toodetel ja turgudel turuosa suurendamist“.

Volvo CE tootis selles kvartalis oma 75 000. kalluri. Volvo on tootnud üle poole üldse kokku maailmas toodetud kalluritest ja ligikaudu 50 000 Volvo kallurit on maailmas praegu regulaarselt kasutusel.

Tabel 1

Volvo Construction Equipment, netotulu piirkonniti, miljonit Rootsi krooni (SEK).

Müügi netokäive piirkonniti III kvartal Esimesed 9 kuud
mln SEK 2017 2016 2017 2016
Euroopa 5,179 4,583 17,639 14,846
Põhja-Ameerika 3,013 2,476 9.736 8,258
Lõuna-Ameerika 464 400 1,263 955
Aasia 5,483 3,423 18,127 11,588
Muud turud 952 657 2,999 1,973
Kokku 15,091 11,539 49,764 37,620