MASINAJUHTIDE KOOLITUS.

Kujutage ette kahte samasugust Volvo CE ehitusmasinat tegemas ühte ja sama tööd. Ehkki need on samasugused, siis peale 5 kasutusaastat on ühe masina jääkväärtus palju suurem.

Miks? Sest üks nendest masinatest on palju vähem kütust kulutanud, teinud vähem töötunde ja lisaks sellel perioodil vähem remonti vajanud.

Millest see vahe tekib? Lihtne vastus on: operaatori käitumisharjumused masina kasutamisel. Operaator mõjutab märkimisväärselt ehitusmasina omamise kogukulusid eluea jooksul.

See tähendab, et masinajuhi koolitusse investeerimise otsus peaks olema sama lihtsalt tehtud, kui hea masina soetamise otsus.

Allpool toome välja kolm põhivaldkonda, mida masinajuhi oskused kõige rohkem puudutavad ja miks operaator võiks vajada lisakoolitust.

 

#1 - Vähendage kütusekulu

Võimalus töötada väiksema kütusekuluga tekib, kui kasutatakse õigeid masina tööreziime.

Järelikult kütusekulu hulk on otseselt sõltuv juhi oskusest õiget režiimi valida.

Hea viis kütusesäästlikkuse maksimeerimiseks on juhtide koolitamine masina töörežiimide valimise järgi. Paljudel operaatoritel on kalduvus valida kõrgeim saadaolev seadistus sõltumata tööülesandest. Sageli võiks tööülesande siiski teostada tunduvalt madalama mootori pööretega, ilma et jõudlus või tsükli aeg kahaneks. Sõites madalamatel mootori pööretel kuni 200–300 p/min võrra, võib tähendada kütusekulu vähenemist 10 protsenti.

On oluline, et operaatorid tunneksid Volvo ehitusmasinate kütusesäästufunktsioone, näiteks mootori automaatset seiskamist. Kui funktsioonid on seadistatud aktiveeruma pärast ettemääratud aja möödumist, siis juhendage operaatoreid, et nad ei muudaks seadeid.

Igapäevane hooldus on samuti abiks. Näiteks masina määrimine hoiab ära hõõrdumist ning vähendab remondikulusid. Sujuvamad liikumised vajavad vähem energiat ja kütust.

 

#2 - Vähendage kulumist

Üks peamisi kulumise vähendamise viise on see, et operaatorid alustaksid iga vahetust või tööpäeva masina ülevaatuse ringkäiguga - filtrite ja vedeliku taseme kontrollimisega ning võimalike lekete, kahjustuste ja lahtiste mehaaniliste objektide (kivid jne) otsimisega ja eemaldamisega. Samuti peaksid nad veenduma, et ehitustehnika on puhas.

Koolitage operaatoreid, et nad teavitaksid oma juhtkonda, kui veakoodid ja hoolduse meeldetuletused tekivad, et vältida planeerimata seisakuid ja kulukamat remonti.

 

#3 - Vähendage tühikäigu aega

Operaatorite koolitamine, et vähendada tühikäiku aeglustab masina amortisatsiooni ja lisaks ka hoolduskulusid. Ei ole harvad juhud, kui tühikäigu aeg masinatel ulatub kuni 50%-ni. Siiski on paljudel juhtudel võimalik tühikäigu aega vähemalt poole võrra vähendada ja sellel on edasimüügi väärtusele tohutu mõju.

Võrrelgem näiteks kahte masinat - ühte 50%-se tühikäiguga (masin A) ja teist 25%-se tühikäigu ajaga (masin B). Masin A töötab tõenäoliselt umbes 2000 tundi aastas, samas kui masin B on lähenemas 1500-le tunnile. Viie aasta jooksul on masinal A ees 10 000 töötundi, võrreldes masina B 7500 tunniga.

Masin B nõuaks ka 5 aastase perioodi jooksul umbes viis 500-tunnist hooldusintervalli vähem. See võib võrduda 20 000€ suuruse jääkväärtuse erinevusega, sõltuvalt masina suurusklassist.

 

Masinajuhi roll

Hea operaatorkoolitusprogramm hõlmab pidevat jälgimist Sweconi koolitajate poolt, et koolitada ja märgata edasisi edusamme.Volvo CE poolt pakutav telemaatika võib mängida rolli ka operaatorite käitumise võrdlemisel ning nende edasisel suunamisel kas siis operaatori enda poolt või suuremas ettevõttes tehnikajuhi koordineerimisel.

 

Sweconi ja Volvo CE koostöös oleme teie jaoks välja töötanud järgmised paketid:

Operaatorite baaskoolitus

.. on koolitus, mis kaasneb tasuta kõigile Volvo ehitusmasina ostnud klientidele ja viiakse läbi masina üleandmisel. Treener annab ülevaate Volvo ehitusmasina nuppudest, klahvidest ja juhtorganitest. Tutvustatakse kuidas igapäevaselt masina eest hoolt kanda ja lihtsamaid hooldustoiminguid läbi viia. Koolituse orienteeruv kestvus kuni 4-le inimesele on 4 tundi.

 

Operaatori 1-päevane koolitus

..annab ülevaate Volvo ehitusmasina nuppudest, klahvidest ja juhtorganitest. Tutvustatakse kuidas igapäevaselt masina eest hoolt kanda ja lihtsamaid hooldustoiminguid läbi viia. Operaatorite juhendamine ohutute sõidu-ja töövõteteks kabiinis ja väljaspool masinat. Ökonoomsete töövõtete tutvustamine ja seosed kütusekuluga. Praktiline treening treeneri juhendamisel.

Koolituse orienteeruv kestvus kuni 4-le inimesele on 6-7 tundi.

 

Operaatori 2-päevane koolitus

..annab ülevaate Volvo ehitusmasina nuppudest, klahvidest ja juhtorganitest. Tutvustatakse kuidas igapäevaselt masina eest hoolt kanda ja lihtsamaid hooldustoiminguid läbi viia. Operaatorite juhendamine ohutute sõidu-ja töövõteteks kabiinis ja väljaspool masinat. Ökonoomsete töövõtete tutvustamine ja seosed kütusekuluga. Praktiline treening treeneri juhendamisel.

Koolituse orienteeruv kestvus kuni 4-le inimesele on kuni 13 tundi kahe päeva jooksul.

 

Kütusesäästu pakett

..on mõeldud operaatoritele ja masinaomanikele, kes soovivad eraldi tähelepanu pöörata kütusesäästule masina kasutamisel. Sweconi treener annab ülevaate kuidas mõjutavad erinevad töötingimused ja keskkond kütusekulu. Õpetame mõistma CareTrack telemaatikasüsteemi ja harjutame ökonoomseid töövõtteid Sweconi treeneri valvsa pilgu all. 

Koolituse orienteeruv kestvus kuni 4-le inimesele on kuni 4 tundi.

 

Operaatorite koolitusi on võimalik läbi viia nii ettevõtte tööplatsidel teie harjumuspärases keskkonnas, kui ka meie poolt pakutud demoväljakutel.

Täpsema hinnapakkumise saamiseks palume ühendust võtta tarmo.talismaa@swecon.ee