Heade tulemuste tõttu suurenes I kv käive 23%

Tänu tugevale taastumisele eelmise aasta teisel poolel, millele aitas kaasa taristusegmendi suur aktiivsusetase ja ehitustegevuse paranemine, on Volvo Construction Equipmentil (Volvo CE) 2021. aasta I kvartalis nõudlus järsult suurenenud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, ka tellimuste maht kasvas 73%.

Nõudlus Hiinas, mis on maailma suurim ehitusmasinate turg, oli tugev valitsuse investeeringute tõttu taristusse. Koos käibe kasvuga maailma kõigil turgudel ja kõigis segmentides aitasid Hiina investeeringud Volvo CE-l 2021. aasta esimese kvartali finantstulemustes tagasi pöörata eelmisel aastal Covid-19-st tulenenud negatiivset mõju. I kvartalis suurenesid ka tarned 53% tänu käibe kasvule kõigis piirkondades, kõige rohkem taas Hiinas.

2021. aasta esimesel kolmel kuul oli Volvo CE netokäibe kasv 23%, 24 742 miljoni Rootsi kroonini (2020. aasta I kvartalis 20 148 miljonit Rootsi krooni) – see on veidi rohkem kui 2019. aasta samal perioodil enne pandeemia algust. Tegevustulu 3822 miljonit Rootsi krooni samuti kasvas võrreldes 2678 miljoni Rootsi krooniga 2020. aasta samal perioodil. Tuludele avaldasid positiivset mõju ka masinate suurem maht ja tööstussüsteemi võimsuste kasutamine, kulude vähendamine ja teenustelt teenitud tulu kasv, mida osaliselt tasakaalustasid negatiivsed segamõjud. See kajastus tegevuskasumi protsendis, mis oli 15,4%, suurem kui 13,3% eelmise aasta samal perioodil.

Tellimuste mahtu suurendasid 2021. aasta I kvartalis 73% lisaks tugevale investeeringule taristusse ka müügiesinduste väikesed laoseisud ja nende vajadus laoseisu täiendada. Võrreldes Covid-19 puhkemisest põhjustatud eeldatud aeglustumise ja ebakindlusega eelmisel aastal kasvasid tarned kõikidesse piirkondadesse. Suurte ja keskmise suurusega masinate nõudlus oli suurem kui väikemasinatel.

Turu areng

Kuigi nõudlus kasvas üldiselt kõigil turgudel, siis Euroopa põhiturgudel, nagu Prantsusmaa ja Saksamaa, oli kasv aasta alguses aeglane Covid-19 piirangute tõttu. Kuid nüüd on needki hoogu juurde saanud. Kuigi Euroopas on puhas tellimuste maht kasvanud 87% tänu tugevale nõudlusele kvartali teisel poolel, on Euroopa kogu turu areng 9% langenud. Hiinas on Volvo CE turu areng kasvanud esimesel kahel kuul 142% võrreldes Covid-19-st põhjustatud väga väikeste mahtudega 2020. aasta I kvartalis. Aasias (välja arvatud Hiina) oli samuti aasta algus positiivne, 16% paranemisega, mis oli eriti silmapaistev tähtsamatel turgudel nagu India, Korea ja Kagu-Aasia. Lõuna-Ameerika seis on samuti tugev, kasv on eelmise aastaga võrreldes 41%, mis kajastab toodete nõudluse kasvu. Samas Põhja-Ameerikas oodatakse valitsuse edasisi investeeringuid taristusse, mistõttu klientidel on positiivne suhtumine ja kasv 2020. aasta I kvartaliga võrreldes on 7%.

Volvo CE president Melker Jernberg ütleb: „Julgustav on näha nõudluse kasvu selle aasta esimeses kvartalis, käive on kasvanud kõigis regioonides ja kõigil turgudel. Võime olla kindlad, et see raske periood on ületatud meie klientidel, meie töötajatel ja tööstusel laiemalt ning hakkame nüüd suuremat aktiivsust nägema. Paljudes riikides oleme näinud investeeringute kasvu vananevasse taristusse ning eeldatavalt jätkub see ka tulevikus. Koos ehitustegevuse kõrge tasemega mitmes muus sektoris suurendab see uute masinate ja teenuste nõudlust, mis kajastub nii tarnete kui ka tellimuste mahu järsus kasvus esimeses kvartalis.“

Tabel 1. Volvo Construction Equipment, netokäive piirkonniti, miljonit Rootsi krooni

Müügi netokäive piirkonniti

Esimesed kolm kuud

 

mln SEK

2021

2020

Muuda

Euroopa

7,263

6,477

12%

Põhja-Ameerika

4,297

3,711

16%

Lõuna-Ameerika

674

559

21%

Aasia

11,319

8 403

35%

Aafrika ja Okeaania

1,189

998

19%

Kokku

24,742

20,148

23%

Lisateabe saamiseks võtke ühendust:

Anne Bast

Kaubamärgi, turunduse ja kommunikatsiooni osakonna juhataja
Volvo Construction Equipment
Euroopa/rahvusvaheline müügipiirkond
E-post: anne.bast@volvo.com