Müügikäibe 14% langus Volvo Construction Equipmenti II kvartalis

Volvo CE II kvartali tulemusi rõhus Covid-19 pandeemia ülemaailmne mõju, mida osaliselt tasakaalustas olulise Hiina turu tugev taastumine.

Volvo CE II kvartali tulemused

Volvo Construction Equipmenti (Volvo CE) II kvartali tulemusi iseloomustasid Covid-19 negatiivsed mõjud ühiskonnale ja majanduse arengule. Nõrka nõudlust Euroopas ja Põhja-Ameerikas kompenseeris osaliselt maailma suurima turu, Hiina, tugev taastumine. Hoolimata nõudluse vähenemisest püsis käibe kasumlikkus sel perioodil hea.

Korrigeeritud müügi puhaskäive vähenes II kvartalis 14% võrra 22,876 milj Rootsi kroonini (2019. aasta II kvartalis oli see 26,814 milj Rootsi krooni). Suurem käive Hiinas aitas suuresti kompenseerida käibe vähenemist kõigil teistel turgudel. See mõjutas ka tegevuskasumit, mis oli 3,108 milj Rootsi krooni võrreldes 4,153 miljoniga eelmise aasta samal perioodil, ning tegevuskasumi protsent oli 13,6% (15,5%).

Hoolimata pandeemia mõjust käibele, suurenes tellimuste maht 2020. aasta II kvartalis 11% tänu ettevõtte SDLG kaubamärgiga masinate suurele nõudlusele, mis kasvas 31%. Kuigi enamikus Euroopas ja Põhja- ning Lõuna-Ameerika tehastes II kvartalis kuu aega töö seisis riikides kehtinud üldise karantiini ja tarneraskuste tõttu, kasvasid tarned II kvartalis 8%.

Turu areng

Aasta algusest kuni maikuuni kahanes nii Euroopa kui ka Põhja-Ameerika turg ühikutes mõõdetuna 22% ja Aasia turg (välja arvatud Hiina) vähenes 21%. Hiina turg on tugevalt taastunud ja kasvas mai lõpuks 13%. Positiivsel poolel oli ka Lõuna-Ameerika turg, mis kasvas sel aastal samaks ajaks 8%.

„Kuigi II kvartalis oli ehitusmasinate turg nii Euroopas kui ka Põhja-Ameerikas nõrk, saime tugineda oma tugevale positsioonile Hiinas, mis sel perioodil tugevalt taastus,“ märkis Volvo Construction Equipmenti juht Melker Jernberg. „See võimaldab meil tegutseda suhteliselt kindlal alusel ja arendada murrangulisi tehnoloogiaid, mis viivad meie tegevusala edasi kestlikumate lahendusteni. Jätkame investeeringuid elektrifitseerimisse, automatiseerimisse ja ühenduvusse.“

Tabel 1. Volvo Construction Equipment; müügi netokäive piirkonniti; miljonit Rootsi krooni (SEK)

Müügi netokäive piirkonniti

II kvartal

I poolaasta

mln SEK

2020

2019

2020

2019

Euroopa

5,254

8,788

11,731

16,881

Põhja-Ameerika

3,527

5,621

7,237

10,547

Lõuna-Ameerika

422

666

981

1,212

Aasia

12,928

10,485

21,331

19,864

Aafrika ja Okeaania

746

1,253

1,744

2,464

Kokku

22,876

26,814

43,023

50,968

LISATEAVE

Tiffany Cheng

Director, External Communications
Volvo Construction Equipment
Tel: +32 499 56 68 47
E-mail: tiffany.cheng@volvo.com

Brian O'Sullivan

SE10
London
Tel: +44 7733350307
E-mail: osullivan@se10.com