Ehitusmasinate kütusesäästlikkust oluliselt parandav teedrajav elektro-hüdrauliline lahendus

Volvo Construction Equipment ja Soome Norrhydro on töötanud välja digitaalse hüdraulilise ajami, mis suurendab tootlikkust ja vähendab ehitustöödel samal ajal radikaalselt kütusearveid ja CO2 heitmeid. Selle laialdasel kasutuselevõtmisel võib see aidata saavutada sellel tegevusalal kestlikkusealaseid eesmärke, suurendades samal ajal masina jõudlust.

Katsestendina kasutatakse Volvo 30 t ekskavaatorit EC300E

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) on pühendunud kestlikule tulevikule – mis saavutatakse sisemise arendustegevuse ja väliste partnerluste kaudu. Selle strateegia raames arendab Volvo CE koostöös Soome Norrhydroga uut tehnoloogiat, mis on masinate hüdraulilises jõudluses revolutsiooniline. Tootmises rakendamisel toob see eeldatavalt klientidele ja kliimale potentsiaalselt radikaalset kasu, suurendab oluliselt masinate kütusesäästlikkust ja vähendab CO2 heitmeid. 

Kuigi selle revolutsioonilise tehnoloogia täielikku kirjeldust hoitakse veel saladuses, kasutatakse Norrhydro patenteeritud süsteemis NorrDigiTM mitmekambrilist digitaalset ajamit, mis suurendab masina süsteemi efektiivsust sel määral, et suure osa masina hüdraulikasüsteemist saab ära jätta või saab seda tunduvalt vähendada. See kaotab peajuhtklapi vajaduse – mis on tavapärase hüdraulikasüsteemi süda – samuti ei vajata nii palju pumba võimsust, voolikuid ja torusid. See kasutab vähem energiat ja võimaldab mootori võimsust vähendada. 

'See kaotab peajuhtklapi vajaduse – mis on tavapärase hüdraulikasüsteemi süda.'

 
Lahenduse valideerimisel on tõestatud sellega nii efektiivsuse paranemist kui ka masina tootlikkuse suurenemist. Süsinikdioksiidi heitmete vähendamisega vähendatakse radikaalselt masina süsiniku jalajälge. Volvo CE ja Norrhydro on sõlminud mitmeaastase lepingu, mille kohaselt Volvo CE jätkab partnerluses Norrhydroga selle tehnoloogia arendamist ja saavad seejärel kasutada esimesena turule tooja konkurentsieelist. Volvo CE-l on ainuõigus selle kasutamiseks arendustegevuse käigus oma toodetes.

Nutikad silindrid

Erinevalt tavapärastest kahe kambriga silindritest – üks lükkab, teine tõmbab – kasutatakse digitaalses hüdraulilises ajamis nelja kambrit, mida võib ühendada kuni 16 erineva permutatsioonina olenevalt tööks vajalikuks koormusest. „See on veidi nagu 16-astmeline lineaarajam,“ ütleb Norrhydro asepresident äriarenduse alal Peter Stambro. „Mitmekambrilisi silindreid on juba mõnda aega kasutatud, kuid meie omad on erilised selle poolest, et on kombineeritud kõrgetasemeliste elektrooniliste juhtsüsteemidega, mille keerukad algoritmid ja arvutuskiirus võimaldavad hetkega reageerimist, kuid kasutavad sama masina manööverdamiseks või tööks vaid murdosa tavapärase süsteemi energiast.“ 

„See on suurepärane näide sellest, kuidas partnerlused väliste ekspertidega võivad kiirendada meie enda teed kestlikkuse suunas tehnilise uuendustegevuse kaudu,“ ütleb Volvo CE tehnoloogiajuht Thomas Bitter. „Senises uurimistegevuses on see süsteem kõige kasulikum suurematel masinatel – ekskavaatorite puhul alates 30 tonnist. Kuid edaspidi võiks seda tehnoloogiat kasutada ka elektrimasinates, kus selle hüdraulikasüsteemi palju suurem efektiivsus pikendaks tõhusalt aku kestust ja tööaega,“ ütleb Bitter lõpetuseks. 

„Elektrimasinatel... pikendaks see tõhusalt aku kestust ja tööaega.“

Algab välikatsete etapp

Kasutades testimissüsteemina Volvo 30 t ekskavaatorit EC300E, on see revolutsiooniline tehnoloogia läbinud algse, kontseptsiooni tõestamise etapi ja vastupidavustestid ja läheb nüüd üle välitestide perioodi, kus kasutatakse prototüüpe valitud klientidest partnerite juures reaalsetes tingimustes. Prognooside kohaselt hakatakse seda revolutsioonilist süsteemi ettevõtte ekskavaatoritel pakkuma hiljemalt 2024. aastaks. 

„Võimalus arendada seda radikaalset tehnoloogiat partnerluses ehitusmasinate tööstuse juhtiva tootjaga pakub palju eeliseid, sealhulgas kiirendab aega toodete turuletoomiseni,“ ütleb Norrhydro tegevdirektor Yrjö Trög. „Investeerime selle käivitamise toetamiseks uude mitmemiljonilisse maailma tasemel tootmisettevõttesse ja ma ootan väga NorrDigiTM süsteemi turuletoomist koos Volvo CE-ga.”

LISATEAVE

Anne Bast

Kaubamärgi, turunduse ja kommunikatsiooni osakonna juhataja

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT

Euroopa/rahvusvaheline müügipiirkond

E-post: anne.bast@volvo.com

Brian O'Sullivan

SE10

London

Tel: +44 7733350307

E-post: osullivan@se10.com