Volvo Construction Equipmenti käive kasvas 2018. aastal 27%

IV kvartali toel, mil käive kasvas 21% ja tarnete kasv oli 24%, lõpetas Volvo Construction Equipment oma seni tugevaima aasta tänu suurele nõudlusele kõigis tähtsamates piirkondades ja kõigis tööstuse segmentides.

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) lõpetas 2018. aasta võimsalt, saavutades mitte ainult enda seni tugevaimate finantstulemustega aasta, vaid aidates ka oma emafirmal Volvo kontsernil rekordilised tulemused saavutada. Nii masinate kui ka teenuste tegevusala kasv ja nõudluse suurenemine kõigil turgudel ehituse, taristute ja kaevanduse sektorites, aitasid Volvo CE-l tugevalt oma käivet, tegevuskasumit ja tellimuste mahtu suurendada.

2018. aasta IV kvartalis suurenes netokäive 21%, 20 323 miljoni Rootsi kroonini (16 730). Tegevuskasum kasvas 19% ja moodustas 2157 miljonit Rootsi krooni (1820), mis vastas tegevuskasumi protsendile 10,6% (10,9). Tulusid mõjutas positiivselt suurem käive, kuid neid vähendas osaliselt tootmis- ja müügikulude suurenemine. 

Kogu aasta netokäibe kasv oli 27%, 84 238 miljoni Rootsi kroonini (66 313). Korrigeeritud tegevuskasum kasvas 11 306 miljoni Rootsi kroonini (7917), mis vastas tegevuskasumi protsendile 13,4% (11,9). 

Turutingimused

Euroopas nõudlus kasvas IV kvartalis ja oli novembri lõpuks 12% suurem; sellele aitasid kaasa tugev kasv Venemaal ja mõõdukas kasv Ühendkuningriigis, Prantsusmaal, Itaalias ja Saksamaal. Põhja-Ameerikas oli kasv 16% võrreldes 2017. aasta sama perioodiga, sellele aitas kaasa ekskavaatorite nõudluse suurenemine (väikeekskavaatoritel 10%, suurematel ekskavaatoritel 23%), ning Lõuna-Ameerikas oli kasv 20% võrreldes 2017. aasta IV kvartali madalate tasemetega; sellele aitas põhiliselt kaasa kasv Brasiilias. Aasia turgude kasv, välja arvatud Hiinas, oli eelmise aastaga võrreldes 11%, seda suurendasid paremad näitajad Indias. Hiinas endas kasvas turg tugevalt, 35% üle 2017. aasta taseme, sellele aitas kaasa ekskavaatorite (väikesed ja universaalsed) ja rataslaadurite nõudluse kasv. 

Tellimused ja tarned

Volvo CE tellimuste netokasv 2018. aasta neljandas kvartalis oli 9%, suuresti tänu SDLG kaubamärgiga masinate tugevale nõudlusele Hiinas . Euroopas suurenes tellimuste maht 2% võrreldes 2017. aasta sama perioodiga. Põhja-Ameerikas vähenes tellimuste maht 24%, kuna keskmise suurusega ja suurte masinate tellimused olid väiksemad pärast III kvartalis toimunud tugevat kasvu ja 2017. aasta sama kvartali eriti tugevat nõudlust (mil tellimuste maht kasvas 86%). Aasias kasvas tellimuste maht 26%, kuid Lõuna-Ameerikas see langes 5% ning Aafrikas ja Okeaanias 22%.

Tarnete maht kasvas sel perioodil 24%, seda tõstsid taas SDLG toodete suuremad mahud Hiinas ja hea kasv kõigis põhilistes piirkondades.

„2018 aasta oli Volvo CE-le rekordiline tänu heale nõudlusele kõigis ehituse, taristute ja kaevandussektori põhipiirkondades,“ ütles Volvo Construction Equipmenti president Melker Jernberg. „Edaspidi näeme täiendavaid võimalusi tarneahelas mahtude paindlikkuse suurendamiseks, kvaliteedi parandamiseks ja meie teenuste tegevusala kasvatamiseks. Veelgi tugevam teenuste valdkond tähendab, et saame oma kliente paremini toetada ja tasakaalustada paremini meie ehitusmasinate käibe tsüklilisust.“

Volvo CE jätkas aasta jooksul oma järgmise põlvkonna lahenduste väljatöötamist, arendades edasi oma positsiooni elektritoite, automatiseerimise ja ühenduvuse alal. Ettevõte demonstreeris 2018. aastal oma elektrimasinate prototüüpe ja testis 10-nädalase testimisperioodi jooksul koos oma kliendi, Skanskaga, elektritoitega tööobjekti kontseptsiooni. See põhineb autonoomsel, elektritoitega ja ühendatud Volvo masinate tööl karjääris. Tulemused näitasid, et elektritoitega tööobjekt võib oluliselt vähendada süsinikuheitmeid ja masinajuhtidega seotud kulusid.

Volvo CE teatas 2019. aasta algul diiselmootoriga väiksemate masinate tarnimise lõpetamisest ja asendamisest täiesti elektriliste masinatega.