Innovatsioonile ja kestlikkusele suunatud Volvo CE investeering tulevikku Eskilstunas

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) teatas 16 miljoni Rootsi krooni suuruse investeeringu tegemisest oma ettevõttesse Rootsis, Eskilstunas. See hõlmab areeni klientidele elektriliste ja isesõitvate sõidukite demonstreerimiseks, uut uurimis- ja arendustegevuse testimisrada ja tehase energia regenereerimissüsteemi.

Volvo CE teeb oma pikaajalise strateegia raames Rootsis, Eskiltunas asuvasse ettevõttesse mitu olulist investeeringut, mis näeb ette konkurentsivõime säilitamist, klientide vajaduste rahuldamist ja kestlikkusealaste eesmärkide saavutamist. Neist esimene on mõeldud täiendava asukohana prototüüpsõidukitele.

Volvo CE lisab oma kliendikeskuse 45 ha suurusele demonstratsioonialale veel 12 hektarit spetsiaalselt oma elektriliste ja isesõitvate masinate testimiseks, kuid ka hetkel pakutavate masinate demonstreerimiseks. 8 miljoni Rootsi krooni suurune investeering innovatsiooniareeni võimaldab Volvo CE-l näidata oma prototüüpmasinaid klientidele realistlikus ja väljakutseid pakkuvas keskkonnas täiesti ohutult, 5G tehnoloogia abil ja kohapeale paigaldatud laadimistaristuga. Lähitulevikus alustatakse esimese etapina peaaegu 2 km pikkuse kruusatee rajamist, mis kulgeb nii avamaastikul kui ka metsa vahel.

Pressiteade 2019_12.juuli_Innovatsioonile_ja_kestlikkusele_suunatud_VolvoCE_investeering_tulevikku_Eskilstunas_02b

Seoses Volvo CE üleminekuga fossiilkütustest vabamatele alternatiividele töötab Eskilstuna kliendikeskuse olemasolev sisepõlemismootoritega masinapark HVO-tüüpi kütusega (hüdrogeenitud taimeõlid). Alternatiivina diislikütusele on HVO-tüüpi kütus valmistatud taimsetest ja loomsetest rasvadest (tavaliselt rapsiõli või tapajäätmed) ja vähendab olenevalt toormaterjalist CO2-heitmeid kuni 90%. Mootoritel ei ole vaja teha spetsiaalseid muudatusi.

„Meie uus innovatsiooniareen näitab meie klientidele ja tööstusele väga oluliselt meie pühendumist homse ehitamisel. Samas näitame oma üleminekuga HVO-tüüpi kütusele, et astume ka väiksemaid samme kestlikkuse edendamiseks mitte ainult tulevikus, vaid ka siin ja praegu,“ ütleb Eskilstunas asuva peakontoriga Volvo CE Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika müügipiirkonna president Carl Slotte.

Tulevikumasinate arendamine

Tehnoloogiakeskuses investeerib Volvo CE ka uurimis- ja arendustegevuseks vajalikku elektriliste ja isesõitvate sõidukite testimisrajasse. 3 miljonit Rootsi krooni maksval rajal on praegu elektrilised ja isesõitvad veokid HX2, mida testiti 2018. aasta sügisel auhinnatud elektrilise objekti projektis Rootsis Göteborgi lähedal asuvas karjääris. HX2 mudeleid praegu optimeeritakse, et valmistuda esmakordselt turule toodavaks katsepartiiks, millega alustatakse enne 2019. aasta lõppu.

Pressiteade 2019_12.juuli_Innovatsioonile_ja_kestlikkusele_suunatud_VolvoCE_investeering_tulevikku_Eskilstunas_03

Selle aasta märtsis paigaldas sideettevõte Ericsson tehnoloogiakeskusesse 5G masti, et võimaldada Volvo CE-l testida eriti lühikese reageerimisajaga kaugjuhitavaid masinaid. See koostöös operaatori Teliaga loodud võrk oli Rootsis esimene 5G võrk tööstuslikuks kasutamiseks.

Muudeks hiljutisteks arendusteks tehnoloogiakeskuses on nelja uue testimisseadme avamine 2017. aasta algul, millest kolm on mõeldud elekterimasinate tarkvara arendamise algetappideks.

„Kui soovime oma tegevusalal turul juhtpositsiooni säilitada, vajame oma tegevusalal juhtivaid uurimis- ja arendustegevuse rajatisi praeguste ja tulevaste tehnoloogiate viimistlemiseks ja arendamiseks. Meie uus testimisrada, 5G-alane koostöö Ericssoni ja Teliaga ning elektrisõidukite testimisseadmed annavad meile tohutu suure konkurentsieelise,“ ütleb Volvo CE president kõrgetasemeliste ja põhitehnoloogiate alal Gustav Edholm.

Pressiteade 2019_12.juuli_Innovatsioonile_ja_kestlikkusele_suunatud_VolvoCE_investeering_tulevikku_Eskilstunas_04

Energiatarbimise vähendamine

Samas Volvo CE sildade ja ülekannete tehases keskendutakse energiatarbimise vähendamisele ettevõtte üldiste kesktlikkusealaste eesmärkide raames. Kaks suurimat energiatarbimise allikat tehases on karastamiskeskus, kus masinaosi kuumutatakse kõrge temperatuurini ning seejärel jahutatakse pinna tugevuse ja pika kasutusea tagamiseks, ning värvitöökoda, kus komponente kuumutatakse värvi kuivatamiseks.

Ettevõte investeeris 5 miljonit Rootsi krooni energia regenereerimissüsteemi, mis säilitab ligikaudu 60% karastamiskeskuses genereeritud soojusest ja kannab selle üle värvimistöökotta. See süsteem vähendab hinnanguliselt tehase üldist energiakulu 4%.

Energia regenereerimissüsteemi paigaldamisega alustati aprilli keskel ja see lõpetatakse septembri alguseks. Volvo CE uurib samal ajal jätkuvalt ka uusi värvimisprotsesse, et energiatarbimist veelgi vähendada.

„Oleme moodustanud entusiastliku meeskonna tehase energiatarbimise vähendamiseks,“ ütleb Eskilstuna tehase peadirektor Anders Bergstrand. „See viimane investeering on vaid osa meie kestlikkusele suunatud teekonnast.“

Eesmärgiks süsinikuneutraalsus

„Need suurepärased näited Eskilstuna ettevõttest on osa meie teekaardist süsinikuneutraalseks ja prügilatevabaks ettevõtteks saamisel,“ ütleb Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika piirkonna kestlikkusealase strateegia edendamise eest vastutav asepresident ettevõtte kommunikatsiooni alal Anne Bast. „Kuid see pole veel kõik. Meie võimuses on laiendada jätkuvalt uuenduslike ja kestlike lahenduste piire parema homse heaks. See on meile ja meie klientidele majanduslikult kasulik, sest need lahendused suurendavad efektiivsust ja pikendavad kasulikku tööaega, vähendades samas kulusid – kuid on ka meie tähtsaim ülesanne meie planeedi tuleviku huvides.“

Pilt 1. Volvo CE Eskilstunas asuva sildade ja ülekannete tehase vaade õhust.
Pilt 2. Eskilstunas asuva klliendikeskuse olemasoleva demonstratsiooniala vaade õhust.
Pilt 3. HX2 Eskilstuna uuel uurimis- ja arendustegevuse testimisrajal.
Pilt 4. Sildade ja ülekannete tehase karastamistöökoda.