AS Swecon Eesti

5G võimaluste uurimine ehituses

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) on väheste teedrajavate ettevõtete seas, kes katsetavad esmakordselt maailmas 5G mobiilside ühenduvust. Programmi kohta, mis hakkab ehituses uuendustegevust oluliselt mõjutama, saame lähemat teavet 5G eksperdilt Calle Skillsäterilt, kes on Volvo CE tehniline spetsialist ühendatud masinate alal.

Telia ja Ericssoni 5G partnerlusprogrammis kasutatakse 5G-d esmakordselt tööstuslikult ja selles osalevad vaid mõned Põhjamaade ettevõtted. Volvole tähendab see kaugjuhitavate masinate testimist ja autonoomsete lahenduste väljaselgitamist praktilises töös.

Calle, mida see katse Volvo CE-le tähendab?

5G võimaldab meil edastada andmeid viisidel, millest võisime seni ainult unistada. Kiirem, stabiilsem mobiilsidevõrk tähendab, et saame teerajajana tehnoloogiaid, näiteks automatiseerimist, turul palju kiiremini rakendada. See, mis tundus mõni aasta tagasi võimatuna, on nüüd väga reaalne võimalus.

Ja mida te täpsemalt testite? Milline näeb välja testimisala?

Meil on 25 ha suurune testimisala, kus asub kaugjuhitav rataslaadur L180H ja ligikaudu 100 m kaugusel, betoonseina taga, asub telgis simulaator. Testimisrajal on mitu füüsilist tõket, üles- ja allamäge lõigud ja looduslik pinnas – kõik on ette nähtud ehitusplatsi reaalsete tingimuste loomiseks. Praegu asub simulaator tegelikult üsna masina lähedal, kuid vaid selleks, et saaksime olla raja lähedal ning kohandada tingimusi. Masin võiks tegelikult olla ka platsil palju kaugemal.

Pressiteade2019_aprill26_02Kui kaugel?

2017. aastal kasutasime edukalt masinat, mis töötas 400 m allpool maapinda ning juhtisime seda maapinnalt. Ja kui me seda tehnoloogiat 2015. aastal esmakordselt testisime, oli meil Eskilstunas ekskavaator, mida juhiti Barcelonast. Seega, see näitab kaugjuhtimise võimalusi. Nüüd saame 5G pakutava väiksema latentsusega tegelikult väga kaugelt kaugjuhtimist kasutada. Kuid teatavas kauguses on võrgu latentsus siiski oluline.

Kui kaua katsetamine kestab ja mida loodate saavutada?

Testime seda tehnoloogiat kaks aastat. Selle aja jooksul näeme, kuidas võrgu jõudlus kasvab ja võrk paraneb. Praegusel väga varajasel etapil on meil ainulaadne võimalus võimalikke probleeme välja siluda ja tegelikult mõjutada 5G toimimist tööstuslikel eesmärkidel, kui seda hakatakse laialdasemalt kasutama.

Meile Volvo CE-s on eesmärk muidugi saada see süsteem nii küpseks ja edukaks, et võiksime seda oma klientidega testida. Et näha selle tehnoloogia toimimist reaalsel ehitusobjektil. Loodame seda katsetamise lõpuks saavutada.

Kas testite seda tehnoloogiat ka teiste Volvo masinatega?

Kindlasti. Eesmärk on pärast esimest testietappi rataslaaduriga katsetada seda kalluri kontseptsioonmasinaga HX2, et näha, kas töötsüklit saab 5G kaudu täielikult juhtida. Seejärel saame põhimõtteliselt testida 5G-d kuue kuni kaheksa autonoomse kalluriga, mis veavad objektil kruusa.

Näib, et kaevandustöödel on selle tehnoloogia uurimiseks kõige rohkem potentsiaali. Miks see nii on?

Kaevandustööd võivad olla ohtlikud – kas kaugetes piirkondades masinaid juhtivatele inimestele või kivimite lõhkamisel erituvate aurude tõttu. Kui aga saame tööobjektilt inimesed eemaldada, vähendame õnnetusjuhtumite ohu nullini. Mitut tööd ja tööobjekti saab juhtida ka ühest keskusest – mis tõstab tootlikkust.

Kas 5G abil automatiseerimist võiks kasutada ka muudes sektorites?

Kindlasti, mitte ainult kaevandamisel. Sellest oleks kasu kindlasti metsatööstuses kui tegevusalal, kus tuleb rongidele peale ja maha laadida palju veokeid, sageli öösel. Öösel töötamisega kaasneb selgelt mitmeid ohte vähese nähtavuse tõttu, seega muudab masinajuhtide eemaldamine töö ohutumaks. Aga ka tõeliselt ohtlikel terasetööstuse või energiasektori töödel, kus materjalide füüsiline teisaldamine võib tekitada plahvatuste või toksiliste gaaside eraldumise ohtu, sel juhul on inimeste eemaldamine selgelt hea lahendus.

Aga ehituses on oluline just tootlikkuse tõstmine?

Ohutus on muidugi tähtis tegur, kuid 5G-l on selgelt tootlikkusele otsene positiivne mõju. Tänapäeva kaugjuhtimistehnoloogias tekivad viivitused, mille tõttu on masinat kiiresti või täpselt raske juhtida, kuid 5G võimaldab seda teha sama hästi kui reaalajas. Peale selle on pildikvaliteet palju parem ja videod on parema resolutsiooniga ning 5G-l on stabiilsem ühendus – kõik see lihtsustab simulaatoris masinajuhi tööd.

Milliseid takistusi on seni esinenud?

Algul oli raske riistvara leida. Katsetamine alles algas ja otsime modemeid antenniga ühenduse saamiseks. Telia pakkus meile kasutamiseks õiged seadmed. Alles alustasime selle tehnoloogia katsetamist, seega leiame sellel muidugi nii eeliseid kui ka puudusi.

Ja kui need probleemid on lahendatud, millal saame näha 5G laiemat kasutuselevõttu tööstuses?

See sõltub erinevatest kasutusviisidest ehituses – kuidas need toimivad, kas need vastavad tööstuse vajadustele ja on klientidele teostatavad? 5G võetakse kasutusele eelkõige neil, kellele on sellest kõige rohkem kasu, kuid võrgu ja vajaliku infrastruktuuri loomine võtab aega. Meile ehitustööstusesse ja staatilistele töödele, näiteks karjääris või kaevanduses, võib see jõuda tegelikult üsna varsti. Aeg on selleks küps – meie kliendid vajavad ühenduvust ja soovivad rohkem andmeid. Ja meie uurime, millised võimalused on selleks olemas.

Pilt 1. Volvo CE testib 5G võimalusi kaugjuhtimisega rataslaaduri juhtimiseks.
Pilt 2. Calle Skillsäter, Volvo CE tehniline spetsialist ühendatud masinate alal.