Volvo Construction Equipmenti käive kasvas IV kvartalis 28%

Konkurentsivõime tugevnemine ja nõudluse kasv aitasid Volvo Construction Equipmentil saavutada 2017. aasta IV kvartalis tugevaid tulemusi, suurendades käivet sel perioodil 28% ja kogu aasta arvestuses 31%.

Volvo Construction Equipmentil (Volvo CE) olid 2017. aasta neljandas kvartalis tugevad tulemused, mis aitasid emaettevõttel Volvo kontsernil saavutada ajaloos suurima käibe ja tegevuskasumi. Parem konkurentsivõime koos nõudluse kasvuga - eelkõige Aasias - aitasid Volvo CE-l oma käivet, tegevuskasumit ja tellimuste vastuvõttu tugevalt tõsta.

2017. aasta IV kvartalis suurenes netokäive 28% tasemeni 16 733 miljonit Rootsi krooni (13 110). Pärast korrigeerimist valuutakursside muutuste suhtes oli netokäibe kasv veelgi suurem, 34%. Tegevuskasum moodustas 1816 miljonit Rootsi krooni (494), mis vastas tegevuskasumi protsendile 10,9% (3,8). Käibe kasv mõjutas tulusid positiivselt ja parandas tööstusvõimsuste kasutamist. 

Kogu aasta netokäibe kasv oli 31%, 66 497 miljoni Rootsi kroonini (50 731). Korrigeeritud tegevuskasum kasvas 7917 miljoni Rootsi kroonini (2246), mis vastas tegevuskasumi protsendile 11,9% (4,4). 

Turutingimuste paranemine

Kvartali jooksul nõudlus Euroopas kasvas ja oli novembri lõpuks 16% suurem, sellele aitasid kaasa kasv Ühendkuningriigis, Prantsusmaal, Itaalias ja Saksamaal ning Venemaa turu kiire kasv. Põhja-Ameerikas kasvas käive eelmise aastaga võrreldes 10%, millele aitas kaasa ekskavaatorite suurenenud nõudlus, ning Lõuna-Ameerikas oli kasv 17% madalatelt tasemetelt ja enamasti teistel turgudel peale Brasiilia. Lähis-Ida turu aeglustumine jätkus, seda rõhus nõrk nõudlus Saudi-Araabias. Välja arvatud Hiinas, oli Aasia turgude kasv eelmise aastaga võrreldes 11%, seda suurendas kaevandussektori paranemine. Hiina enda turg tugevalt kasvas, eelmise aastaga võrreldes 74%, tänu ekskavaatorite ja rataslaadurite nõudluse suurenemisele. Suurte ekskavaatorite turg kasvas 121% ja väikeekskavaatorite turg kasvas 83%. Novembri lõpuks kasvas Hiinas rataslaadurite turg 50%.

Tellimused ja tarned

Volvo CE tellimuste netokasv 2017. aasta neljandas kvartalis oli 48%, suuresti tänu tugevale nõudlusele Hiinas ja Põhja-Ameerikas. Tarned kasvasid sel perioodil 49%, taas tänu suurematele mahtudele Hiinas. 

"Tegevustulemuste parandamise programm Volvo CE konkurentsivõime tugevdamiseks andis koos nõudluse kasvuga turul 2017. aastal häid tulemusi," ütles Volvo Construction Equipmenti uus president Melker Jernberg. "Volvo CE parandas oma kasumlikkust ja suurendas oma turuosa mitmes meie ekskavaatorite, rataslaadurite ja kallurite tugevas segmendis."

Volvo CE alustas 2018. aastat kindlustundega. Jaanuaris astus ettevõte veel ühe sammu oma kliendipakkumiste edasiseks tugevdamiseks teatega, et Volvo kaubamärk sisenes jäiga raamiga kallurite turule, tutvustades nelja uut mudelit valikus 45 tonnist 100 tonnini.

Volvo Construction Equipmenti

Müügi netokäive piirkonniti miljonites Rootsi kroonides.

Netokäive piirkonniti  IV kvartal
Kogu
milj SEK 2017  2016  2017 2016 
Euroopa

5.338 

4.893 

22.977 

19.739

Põhja-Ameerika

2.498

2.466 

12.234

10.724 

Lõuna-Ameerika

497

459 

1.760

1.414

Aasia

6.931

4.177 

25.058

15.765

Muud turud

1.469

1.115 

4.468

3.088

Kokku

16.733 

13.110

66.497

50.731