AS Swecon Eesti

Volvo CE I kvartalis käibe 30% kasv

Turunõudluse oluline kasv kõikides põhilistes piirkondades aitas saavutada Volvo Construction Equipmentil 2018. aasta I kvartalis tugevaid tulemusi, suurendades käivet 30% ja kasumlikkust 79%.

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) lõpetas 2018. finantsaasta I kvartali kindlustundega, nõudluse tugeva kasvuga kõigil tähtsamatel turgudel – eelkõige Aasias – mis aitas ettevõttel saavutada tugevat käibe, kasumlikkuse ja tellimuste kasvu.
2018. aasta kolme esimese kuuga tõusis Volvo CE netokäive 30%, 20.914 milj Rootsi kroonini (2017. aasta I kv 16.101 milj Rootsi krooni). Pärast korrigeerimist valuutakursside muutuste suhtes olid need tulemused veelgi paremad – kasv oli 33%. See avaldas positiivset mõju ka tegevuskasumile, mis kasvas 2.888 miljoni Rootsi kroonini, ning see kasv oli väga oluline, 79% võrreldes 1.615 miljoni Rootsi krooniga 2017. aasta I kvartalis. Ka tegevuskasumi protsent paranes tugevalt – 13,8%-ni võrreldes 10%-ga eelmise aasta samal perioodil.
2018. aasta I kvartalis tõusis 37% ka Volvo CE tellimuste maht 23 938 masinani ning tellimused kasvasid kõigil turgudel, eelkõige aga Põhja-Ameerikas ja Aasias. Ka tarned kasvasid sel perioodil 35%, 22.102 masinani.

Olukord turul

Ehitusmasinate turu paranemine jätkus selle kvartali jooksul ja kasv saavutati kõikides piirkondades. Euroopa turg kasvas 10% tänu nõudluse kasvule Saksamaal, Itaalias ja mõningates Ida-Euroopa piirkondades. Põhja-Ameerika turg kasvas 21% põhiliselt tänu ekskavaatorite nõudluse kasvule. Lõuna-Ameerikas jätkus taastumine madalatelt tasemetelt ja tõus oli 27%. Aasia (välja arvatud Hiina) turg kasvas eelmise aastaga võrreldes 21% tänu Indias, Indoneesias, Türgis ja Lähis-Idas toimunud kasvule. Hiina turul aitas selles kvartalis 13% paraneda suurte ekskavaatorite ja rataslaadurite tugev nõudlus.

„Turul on üldiselt suur nõudlus ja Volvo CE käibe ja kasumlikkuse kasv jätkus,“ märkis Volvo CE president Melker Jernberg. „Kasutame nende suurenenud mahtude eeliseid ära, piirates samal ajal rangelt kulusid.“

Tabel 1. Volvo Construction Equipmenti müügi netokäive piirkonniti miljonites Rootsi kroonides

Müügi netokäive piirkonniti Esimesed kolm kuud  
mln SEK
2018 2017 Muuda
Euroopa 6.599
5.730
15%
Põhja-Ameerika 3.433
2.890
19%
Lõuna-Ameerika 516
399
29%
Aasia 9.091
6.136
48%
Muud turud 1.275
946
35%
Kokku 20.914 16.101
30%

Aprill 2018