Müügikäibe 32% kasv Volvo Construction Equipmenti tugevas II kvartalis

Aidates Volvo kontsernil saavutada oma seni parimate tulemustega kvartalit, saavutas Volvo CE müügitulu, kasumi ja tellimuste mahu olulise paranemise.

Tänu konkurentsivõimelistele toodetele ja suurele nõudlusele enamikul turgudel kasvas Volvo Construction Equipmenti (Volvo CE) netokäive 2018. aasta II kvartalis peaaegu kolmandiku võrra, s.t 32% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Tõhus kulude piiramine mahtude taastudes parandas tublisti ka kasumlikkust.

Netokäive kasvas II kvartalis 32%, moodustades 24 403 milj Rootsi krooni (2017. aasta II kv 18 439 milj Rootsi krooni). Ka tegevuskasum suurenes sel perioodil tugevalt, 3675 milj Rootsi kroonini, jättes varju eelmise aasta samal perioodil saavutatud 2460 milj Rootsi krooni, ning tegevuskasumi protsent oli 15,1% (13,3%).

2018. aasta II kvartalis kasvas ka tellimuste maht 41% ning tarnete maht kasvas sel perioodil 38%, 24 108 masinani. Eriti palju kasvas tellimuste maht Hiinast, tõustes 72% tänu SDLG rataslaadurite ning SDLG ja Volvo ekskavaatorite nõudluse kasvule.

Turusituatsiooni paranemine
2018. aasta II kvartalis jätkus enamikul suurematest turgudest nõudluse paranemine. Aasta algusest arvestades on Euroopa turg kasvanud 8%, Põhja-Ameerika turg 17% ja Lõuna-Ameerika turg 28%. Aasia (välja arvatud Hiina) turg on kasvanud 19% ning Hiina turul jätkub tugev areng ja see on kasvanud 47%. 

„Volvo CE on teinud suuri investeeringuid tugevatesse toodetesse ja teenustesse ning strateegiasse, mis teenib hästi nii meie kliente kui ka meid endid,“ märkis Volvo Construction Equipmenti president Melker Jernberg. „Jätkame oma jõupingutusi efektiivsuse tõstmiseks kogu tarneahela ulatuses ja liigume õiges suunas. Aasta lõpuni keskendume jätkuvalt tasakaalu leidmisele uutesse tehnoloogiatesse investeerimise ja samal ajal kulude hoolika jälgimise ja paindlikkuse säilitamise vahel.“

Volvo Construction Equipment, netotulu piirkonniti, miljonites Rootsi kroonides (SEK).

Müügi netokäive piirkonniti

II kvartal

I poolaasta

mln SEK

2018

2017

2018

2017

Euroopa

7.752

6.695

14.351

12.425

Põhja-Ameerika

4.463

3.748

7.896

6.638

Lõuna-Ameerika

603

392

1118

791

Aasia

10.394

6.502

19.458

12.638

Aafrika ja Okeaania

1.191

1.101

2.466

2.048

Kokku

24.403

18.439

45.317

34.541