Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

Salget op med 6 % i Volvo Construction Equipment i 4. kvartal 2020

En forbedret aktivitet på de fleste markeder øgede salget med 6 % i fjerde kvartal af 2020, mens ordrebogen forbedredes med 31 %.

På trods af et kraftigt fald i efterspørgslen i den første halvdel af året på grund af Covid-19-pandemien kom Volvo Construction Equipment (Volvo CE) godt på fode igen og oplevede forbedringer i salgs- og driftsindtægterne i fjerde kvartal af 2020.

I Q4 2020 steg nettosalget med 6% til SEK 20.810 Mio. (19.716). Justeret for valutabevægelse steg nettosalget med 15 %. Driftsindtjeningen beløb sig til SEK 2.321 mio. (1.931), svarende til en driftsmargin på 11,2 % (9,8). Indtjeningen blev positivt påvirket af højere salg af maskiner og serviceydelser.

For hele året faldt nettosalget med 8 % til SEK 81.453 mio (88.606). Justeret driftsindtjening faldt til SEK 10.071 mio. (11.910), svarende til en driftsmargin på 12,4 % (13,4).

Markedsforhold

Efter et brat fald i starten af pandemien i foråret begyndte efterspørgslen at stige igen i årets anden halvdel. Frem til november var både det europæiske og det nordamerikanske marked reduceret med 14 %, mens Sydamerika steg med 12 %, overvejende som resultat af et brasiliansk marked i opgang. Offentlige vækstforanstaltninger gav næring til et markant opsving i Kina, som steg med 28 %, selv om Asien som helhed faldt med 6 %.

Ordrer og leverancer

I løbet af fjerde kvartal af 2020 oplevede Volvo CE en nettoforøgelse i ordretilgangen med 31 %, drevet af øget aktivitet på de fleste markeder og fornyelse af forhandlernes lagerbeholdninger. Ordretilgangen i Europa steg med 20 %, men faldt med 18 % i Nordamerika (i sammenligning med rekordordretilgangen i 2019). I Sydamerika steg ordretilgangen med 182 % fra lave niveauer på de fleste markeder. I Asien gik ordretilgangen op med 39 %, hjulpet på vej af offentlige incitamenter i Kina og forbedringer på andre markeder.

Leverancerne steg med 21 % i løbet af fjerde kvartal af 2020, atter hjulpet på vej af højere volumener i Kina samt på andre asiatiske markeder og Brasilien.

"I 2020 frembød den globale pandemi udfordringer, som er uden fortilfælde i moderne tider", siger Melker Jernberg, administrerende direktør for Volvo Construction Equipment. "Men sammen med vores forretningspartnere og leverandører var vi i stand til at støtte kunderne gennem alle krisens faser. Anlægsaktiviteten er nu tilbage på højde med niveauerne før pandemien, og det giver kunderne fortrøstning, hvilket afspejles i vores styrkede ordretilgang".

I fjerde kvartal begyndte Volvo CE at levere sine kompakte elektriske læssemaskiner på hjul og kompakte gravemaskiner, hvormed firmaets elektrificeringsrejse begyndte.

Nettoomsætning fordelt på markedsområde 4. kvartal Hele året
Mio. SEK 2020 2019 2020 2019
Europa 6.038 6.791 23.191 30.300
Nordamerika 2.814 3.300 13.020 17.404
Sydamerika 742 617 2.245 2.532
Asien 9.978 7.930 39.095 33.932
Afrika og Oceanien 1.239 1.078 3.902 4.437
I alt 20.810 19.716 81.453 88.606

FOR YDERLIGERE INFORMATION

Anne Bast

Chef for mærke, markedsføring og kommunikation
Volvo Construction Equipment
Salgsregion Europa/International
Email: anne.bast@volvo.com