Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

Salget faldt med 14 % i andet kvartal hos Volvo Construction Equipment

Den globale indvirkning af Covid-19-pandemien påvirkede Volvo CE's resultater negativt i andet kvartal, men blev delvist opvejet af et stærkt opsving på det vigtige kinesiske marked.

Resultater for Volvo CE i 2. kvt.

De negative indvirkninger af Covid-19 på samfundet og den økonomiske udvikling kendetegnede Volvo Construction Equipment's (Volvo CE) resultater i andet kvartal. En svag efterspørgsel i Europa og Nordamerika blev delvist opvejet af et stærkt opsving på det kinesiske marked, som er verdens største. Trods lavere efterspørgsel, som påvirkede salget, forblev rentabiliteten stabil i løbet af perioden.

Den justerede nettoomsætning faldt med 14 % i 2. kvartal og beløb sig til SEK 22.876 mio. (26.814 mio. i 2. kvt. 2019). En højere omsætning i Kina gjorde meget for at kompensere for lavere omsætning på alle de andre markeder. Driftsindtægterne blev også påvirket, med 3.108 mio. faldt de fra de rapporterede 4.153 for samme periode året før, hvilket svarer til en driftsmargin på 13,6 % (15,5 %).

Trods pandemiens indflydelse på omsætningen oplevede andet kvartal i 2020 en stigning i ordretilgangen på 11 %, drevet af en stærk efterspørgsel efter virksomhedens SDLG-mærkede maskiner, som steg med 31 %. Til trods for, at de fleste fabrikker i Europa og i Nord-, Syd- og Centralamerika blev lukket i en måned i 2. kvt. som resultat af landsomfattende nedlukninger og forsyningsproblemer, blev leveringerne øget med 8 % i 2. kvt.

Markedsudvikling

Indtil slutningen af maj måned oplevede både det europæiske og nordamerikanske marked en nedgang på 22 % målt i enheder, mens det asiatiske marked (undtagen Kina) blev reduceret med 21 %. Det kinesiske marked er kommet stærkt igen og var steget med 13 % i slutningen af maj. Det sydamerikanske marked var også i positivt territorium med en forøgelse på 8 % på samme tidspunkt af året.

"Selv om efterspørgslen efter bygge- og anlægsmateriel i både Europa og Nordamerika var ringe i løbet af andet kvartal, var vi i stand til at udnytte vores stærke position i Kina, som oplevede et kraftigt opsving i perioden", kommenterede Melker Jernberg, chef for Volvo Construction Equipment. "Det gør det muligt for os at handle ud fra en relativ styrkeposition og at drive omskabende teknologier, som flytter vores branche til mere bæredygtige løsninger. Vi fortsætter med at investere i elektrificering, automatisering og konnektivitet".

Tabel 1. Volvo Construction Equipment - nettoomsætning efter markedsområde, mio. svenske kroner (SEK).

Nettoomsætning fordelt på markedsområde

Andet kvartal

Første halvår

Mio. SEK

2020

2019

2020

2019

Europa

5,254

8,788

11,731

16,881

Nordamerika

3,527

5,621

7,237

10,547

Sydamerika

422

666

981

1,212

Asien

12,928

10,485

21,331

19,864

Afrika og Oceanien

746

1,253

1,744

2,464

I alt

22,876

 26,814

43,023

 50,968

FOR YDERLIGERE INFORMATION

Tiffany Cheng

Direktør for ekstern kommunikation
Volvo Construction Equipment
Tlf.: +32 499 56 68 47
E-mail: tiffany.cheng@volvo.com

Brian O'Sullivan

SE10
London
Tlf.: +44 7733350307
E-mail: osullivan@se10.com