Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

Opsving i aktiviteten styrker Volvo Construction Equipment i 3. kvartal

Bedre betingelser hos kunderne førte til en forøgelse på 40 % i ordretilgangen og på 20 % i maskinleverancer i Volvo Construction Equipment's (Volvo CE) tredje kvartal i 2020, mens tilpassede salg steg med 6 %.

Bedre betingelser hos kunderne i kølvandet på Covid-19-udbruddet medførte, at efterspørgslen efter bygge- og anlægsmateriel steg kraftigt i tredje kvartal af 2020, især i Kina, hvilket igen førte til forbedringer i salg, ordrer og maskinleverancer hos Volvo Construction Equipment (Volvo CE) i samme periode. 
Mens nettosalget i tredje kvartal faldt med 2 % til SEK 17.619 M (17.921), steg de med 6 % i perioden justeret for valutabevægelser. Justerede driftsindtægter faldt ligeledes en smule, med SEK 1.963 M, sammenlignet med SEK 2.180 M i den tilsvarende periode i 2019. Det svarede til en overskudsgrad på 11,1 % (12,2 %).

Nettoordreindgangen i tredje kvartal steg med 40 % sammenlignet med samme kvartal i 2019. Leverancerne steg med 20 % til 19.774 maskiner i tredje kvartal, hovedsageligt drevet af højere salg i Kina.

Markedsudvikling

De fleste markeder kom godt på fode igen efter virkningerne af Covid-19-pandemien i tredje kvartal, idet maskinudnyttelsen i slutningen af perioden var på næsten sammen niveau som i 2019. Når det er sagt, tyngede usikkerheden skabt af pandemien fortsat det europæiske marked, som op til slutningen af august havde en nedgang på 19 %.

Det nordamerikanske marked oplevede også en nedgang på 19 %, mens Sydamerika gik op med 11 %, dog fra meget lave niveauer i 2019. I Asien (undtagen Kina) var det totale marked nede med 13 %. Det kinesiske marked kom kraftigt tilbage fra indvirkningen af pandemien, drevet af regeringens konjunkturfremmende foranstaltninger, som udløste en forøgelse af efterspørgslen på 22 % i perioden.

"Efter den skarpe Covid-19-udløste nedgang i 2. kvartal oplevede vi en gradvis forbedring i aktiviteten på tværs af de fleste markeder i tredje kvartal", kommenterede Melker Jernberg, administrerende direktør for Volvo CE. "Efterspørgslen var særlig stærk i Kina, verdens største marked, og her fortsatte vi med at øge vores markedsandel. Med den fortsatte usikkerhed på grund af den igangværende spredning af pandemien vil vi bevare tæt fokus på omkostningsstyring og prioritere helbred og sikkerhed for kolleger, kunder og forretningspartnere".

Vigtige begivenheder

På linje med virksomhedens politik med at koncentrere sig om kerneproduktgrupper afhændede Volvo CE sit nordamerikanske Blaw-Knox-sortiment af asfaltudlæggere i løbet af tredje kvartal. De annoncerede også, at de første leverancer af dets fuldelektriske kompakte maskiner ville begynde i GB, Frankrig og Tyskland i de kommende uger.

Nettoomsætning fordelt på markedsområde Tredje kvartal  Første ni måneder
Mio. SEK 2020 2019 2020 2019
Europa 5.423 6.629 17.154 23.510
Nordamerika 2.969 3.556 10.206 14.104
Sydamerika 522 703 1.503 1.915
Asien 7.787 6.137 29.117 26.002
Afrika og Oceanien 919 895 2.663 3.359
I alt 17.619 17.921 60.642 68.889

Tabel 1. Volvo Construction Equipment - nettoomsætning efter markedsområde, mio. svenske kroner (SEK).

Tiffany Cheng

Direktør for ekstern kommunikation
Volvo Construction Equipment
Tlf.: +32 499 56 68 47
E-mail: tiffany.cheng@volvo.com

Brian O'Sullivan

SE10
London
Tlf.: +44 7733350307
E-mail: osullivan@se10.com