Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

Tre måder, hvor Volvo ACTIVE CARE kan være med til at holde projektets budget

Med telematikdata kan entreprenører holde øje med alt fra brændstofforbrug og maskinudnyttelse til problemer, som hvis de ignoreres, kan resultere i reparationer eller ikke-planlagt stilstand – men oplysningerne kan være svære at forstå. Volvo ACTIVE CARE skærer gennem støjen og leverer proaktiv overvågning og vedligeholdelse uden problemer.

1. Hurtig identificering og reaktion på maskinproblemer

Alle, der har tidligere har brugt et telematiksystem, vil være bekendt med fejlkoder. Disse koder angiver et problem med maskinen, men giver ikke yderligere oplysninger om, hvor kritisk det er, eller hvordan det løses. I nogle tilfælde skal flådeledere kontrollere, hvad fejlkoden faktisk betyder, og derefter selv finde ud af, hvad årsagen til problemet er.

En flådeleder af en mellemstor eller stor flåde kan modtage adskillige advarsler hver dag, mest for mindre problemer som f.eks. lille mængde sprinklervæske – og med en overfyldt indbakke med ikke-kritiske advarsler, er der ret stor risiko for at overse et alvorligt problem. Hvis der ikke handles på et sådant problem, kan det medføre ikke-planlagt stilstand, der øger projektomkostningerne og forlænger tidsplanen.

Men hvis flådeledere abonnerer på Volvo ACTIVE CARE, analyseres telematikdataene, og i stedet for at modtage en fejlkode, modtager de en advarsel, der indeholder en mulig årsag til problemet, en anbefalet løsning og de mulige følger af ikke at gøre noget.

Desuden orienteres forhandleren samtidig med kunden, så de han handle hurtigt. Da de har diagnosen, ved forhandleren, hvilke værktøjer og mekanikere de skal bruge, eller endda om der skal bruges en lånemaskine, hvis problemet tager lang til at løse.

Hvis der bruges et traditionelt telematiksystem, skal forhandleren vente på et opkald fra kunden og derefter tage flere gange ud til arbejdsstedet (som kunden skal betale for) for at diagnosticere og udbedre problemet. Alt dette har alvorlige følger for produktiviteten på arbejdsstedet og overholdelsen af budgettet.

Volvo-servicebil

2. Overvågning af flådeudnyttelse for at identificere manglende effektivitet

En anden måde, hvor Volvo ACTIVE CARE kan hjælpe projekter med at holde budgettet, er ved at overvåge maskinudnyttelsen på tværs af hele flåden samt individuelle maskiner. Abonnenter på ACTIVE CARE modtager månedlige rapporter, der viser en række datapunkter på tværs af hele flåden. De kan f.eks. hurtigt se procenter for arbejde og stilstand efter maskintype og for individuelle maskiner. Hensigtsmæssige stilstandstider kan variere markant fra opgave til opgave, så en vurdering af disse oplysninger kan være med til at holde flåden på en positiv kurve og undgå unødvendige omkostninger ved at identificere maskiner, der står meget stille og forringer maskinens gensalgsværdi.

Høje stilstandstider kan betyde, at en kunde ikke har den rette blanding af maskiner til opgaven. Stilstandstider for bestemte dumpere kan angive, at der er brug for en gravemaskine eller læssemaskine i en anden størrelse, eller at ikke-udnyttede maskiner skal overflyttes til en anden opgave. Identificering af disse tendenser sikrer, at flåden er så effektiv som muligt, og at ingen maskiner øger projektomkostningerne unødigt.

ACTIVE CARE overvåger også brændstofforbruget i hele flåden, hvilket giver flådelederne mulighed for at identificere effektiviteten og foretage ændringer for at opnå yderligere besparelser.

Volvo-læssemaskine

3. Identificering af forkert maskinudnyttelse

Ud over oplysninger om udnyttelsen og brændstofeffektivitet giver de månedlige ACTIVE CARE-rapporter en oversigt over mulig forkert maskinudnyttelse. Flådelederen kan se – maskine for maskine og for hele flåden – forekomster, hvor en operatør gør noget, de ikke bør, f.eks. skift ved høj hastighed på læssemaskiner, brug af forkert arbejdsmetode for gravemaskine eller overforbrug af differentialspærre på rammestyrede dumpere. Hvis alle disse problemer opfanges, kan de øge nyttetiden og identificere operatørernes træningsbehov – som alt sammen kan være med til at reducere projektomkostningerne.

Førertræning

FOR YDERLIGERE INFORMATION

Anne Bast

Chef for mærke, markedsføring og kommunikation
Volvo Construction Equipment
Salgsregion Europa/International
Email: anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tel: +44 207 923 5863
E-mail: hannah.kitchener@se10.com