รถตักล้อยางขนาดเล็ก

รถตักล้อยางขนาดเล็ก น้ำหนักในการทำงาน
L30B Pro 5500 kg
L35B Pro 6250 kg
L45B 8330 kg

 

รถตักล้อยาง

รถตักล้อยาง น้ำหนักในการทำงาน
L50E 1.2-3.9 m³
L60F 1,7-5,0 m³
L70F 2,0-6,4 m³
L90F 2,3-7,0 m³
L180E High-Lift 2,7-9,5 m³
L350F 6.2-8.4 m³

 
รถตักล้อยางขนาดเล็ก รถตักล้อยาง