Volvo Motor graders - Introduction

ทำงานได้โดดเด่นเสมอ

รถเกลี่ยดินซีรี่ส์ G900 ของ Volvo เกิดจากแนวความคิดของ Volvo อย่างแท้จริง ผู้ออกแบบของ Volvo ออกแบบเครื่องจักรกลจากความคิดเห็นที่หลากหลายที่ได้รับจากศูนย์บริการลูกค้าหลายแห่ง ผลที่ได้คือรถเกลี่ยดินรุ่น G900 ของ Volvo

เรามีรถเกลี่ยดินของ Volvo หลายแบบให้เลือกสำหรับงานตัดดิน ขุดแนว หรือเกลี่ยละเอียดในไซต์งานทุกสภาพแวดล้อม

สำหรับในด้านแรงดันพิเศษและการควบคุม รถเกลี่ยดินระบบขับเคลื่อนทุกล้อของ Volvo ให้แรงดึงใบมีดพิเศษ 3,855 กิโลกรัม (8,500 ปอนด์) และสมรรถนะในการทำงานความเร็วสูง

ตั้งแต่งานเคลียร์พื้นที่ในขั้นตอนเริ่มต้นโครงการทางด่วนเส้นใหม่ไปจนถึงการพื้นผิวเกลี่ยในขั้นตอนสุดท้าย การขุดร่อง หรือการกวาดหิมะรถเกลี่ยดินซีรี่ส์ G900 ของ Volvo ทำงานเหล่านี้ได้ทั้งหมด ดูข้อมูลในส่วนนี้ต่อไปเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะทั้งหมดของผลิตภัณฑ์, ทางเลือกทางการเงิน และอื่นๆ . . .

Model น้ำหนักในการทำงาน กำลังงานสุทธิของเครื่องยนต์
G930 15 800 kg 115-145 kW (155-195 hp)
G940 16 400 kg 130-160 kW (175-215 hp)
G946 17 300 kg 145-175 kW (195-235 hp)
G960 17 550 kg 145-175 kW (195-235 hp)
G970 18 900 kg 156-186 kW (210-250 hp)
G976 19 800 kg 168-198 kW (225-265 hp)
G990 22 100 kg 168-198 kW (225-265 hp)