Construction Equipment Česká republika

Kontroly podvozku

Váš podvozek pod drobnohledem

Kontroly podvozku

Program kontroly podvozku společnosti Volvo představuje kompletní balíček služeb zajišťujících optimální životnost podvozku s využitím nejnovějších datových a informačních technologií. V kombinaci se schopnostmi expertů společnosti Volvo tvoří na míru přizpůsobenou službu údržby, prevence a podpory. Kontrola podvozku zahrnuje systém MATRIS, expertní služby společnosti Volvo, originální díly Volvo a vizuální kontrolu. Žádný problém tak není přehlédnut a je zajištěna maximální výkonnost.

MATRIS

Vyspělý informační systém pro sledování strojů (MATRIS) pracuje s informacemi získanými při kontrole opotřebení podvozku. Výstupem systému MATRIS je rozsáhlá zpráva o stavu opotřebení podvozku založená na době provozu stroje. Soubor zpráv generovaných systémem MATRIS dodává další rozměr datům využívaným ke grafickému zachycení trendů opotřebení. Zákazníci i dodavatelé tak mohou přijímat dobře podložená rozhodnutí o preventivní údržbě.

Vizuální kontrola

První fáze kontroly spočívá ve vizuální obchůzce podvozku, která může okamžitě odhalit případné problémy. Naši experti mohou také zákazníkům doporučit jednoduché techniky základní vizuální kontroly podvozku; jejich znalost může zabránit vážným problémům, protože dokážou odhalit jakoukoli odchylku už v raných fázích.

Originální díly Volvo

Všechny součásti podvozku Volvo jsou sestrojeny pro vzájemnou interakci, spolehlivost a výdrž. Pokud je potřeba některý podvozkový díl vyměnit, program originálních dílů Volvo se postará, aby vaše Volvo zůstalo Volvem, a zajistí maximální provozní spolehlivost stroje. Pokud jde o kvalitu a bezpečnost, originální díly Volvo neznají kompromisy. Nepůvodní součástka v systému může narušit optimální výkon stroje, způsobit další poškození a vést k ukončení platnosti záruky.

Na podvozku záleží

Podvozek rýpadla odvádí hrdinskou práci. Nese celou váhu stroje a za provozu se musí ustavičně potýkat s balvany a jinými překážkami. Mnohé jeho součásti jsou vystaveny trvalému opotřebení a namáhání. Jen stroj s podvozkem udržovaným v dobrém stavu vám může spolehlivě zajistit bezpečnou a efektivní práci. Počítat můžete i se zaručeně špičkovými provozními vlastnostmi a vysokou kvalitou originálních podvozkových dílů Volvo. Tyto díly jsou zkonstruovány přímo pro váš stroj jako nedílné součásti kompletního systému a optimálně spolupracují s dalšími komponentami hnacího ústrojí. Prodlužují tak životnost stroje a přispívají k nejnižším možným provozním nákladům po celou dobu jeho používání.

  • Pravidelná kontrola prováděná technikem společnosti Volvo.
  • Analýza a monitorování uložených údajů o opotřebení pomocí zdokonaleného softwaru.
  • Zprávy o zjištěném opotřebení a doporučení pro optimální řešení údržby.
  • Výměna součástí a servis.
  • Plánování další kontroly a servisu
Aplikace pro vyhledávání obchodních zástupců společnosti Volvo, home
Vylepšete své podnikání

Prodiskutujme, jak Vám můžeme pomoci.

Kontaktujte nás