Construction Equipment Česká republika

Analýza oleje

Analýza oleje Volvo vám nabízí víc

Analýza oleje

Pravidelným využíváním analýzy oleje Volvo získáte komplexní diagnózu stavu stroje. Z analýzy vyplývá celá řada údajů, např. obsah vody a chladící kapaliny, viskozita, znečištění a množství kovových částic v oleji. Díky včasným výstrahám poskytnutým analýzou oleje můžete plánovat výměnu součástí v dostatečném předstihu před tím, než by nastaly problémy, čímž předejdete nákladným škodám a prostojům.

Společnost Volvo vám nenabízí jen analýzu, ale také komplexní diagnostiku a cennou interpretaci výsledků, čímž se z analýzy stává významný nástroj. I ty nejlepší analytické a diagnostické výsledky je nutné prezentovat srozumitelným a uživatelsky vstřícným způsobem. Společnost Volvo proto vyvinula metodu generování zpráv, která poskytuje přesné a užitečné informace.

Na zvýšení zisků díky analýze oleje Volvo se můžete spolehnout

Vysoké úrovně bezporuchového provozu jsou tím, co se počítá, když chcete generovat zisk. S analýzou oleje Volvo získáváte nástroj, jakému není rovno, pokud jde o plánování údržby a snižování rizika neplánovaných odstávek a nákladných oprav.

 Jednoduše řečeno je analýza oleje důkladnou „zdravotní prověrkou“ důležitých systémů stroje, prováděnou formou rozboru oleje v motoru, převodovce, hydraulickém systému, nápravách a brzdách a na přání také chladicích kapalin a paliva. Z analýzy oleje mohou vyplynout včasná varování, která vám poskytnou čas na výměnu komponent dřív, než způsobí problémy a následné poškození.

 Jedině laboratoře společnosti Volvo znají stroje Volvo opravdu dokonale a mohou tedy správně interpretovat výsledky analýz a doporučit vám na jejich základě vhodná opatření – lépe, než to dokáže jakákoli jiná laboratoř. Analýzy nechávejte provádět pravidelně, abyste měli k dispozici historii několika rozborů oleje. Z takové historie pak můžete vysledovat vývojové trendy. 

Snadno, rychle, čistě

Vzorkování

Nezbytné vzorky jsou po odebrání zasílány do jedné z laboratoří Volvo.

Analýza

Laboratoře Volvo jsou vybaveny špičkovým diagnostickým zařízením nejnovější konstrukce a pracují v nich kvalifikovaní zaměstnanci. Analyzují se zde vzorky a shromažďuje se obrovské množství informací o obsahu vody/chladiva, o jejich viskozitě, o palivu, nečistotách, množství kovových částic a dalších ukazatelích.

Diagnostika

Podrobné diagnostické údaje jsou ihned k dispozici na webové stránce. Diagnostika obsahuje přímá doporučení kroků, kterými se můžete vyhnout krizovým situacím.

Ušetřete čas a peníze

Kromě pomoci s plánováním údržby vám analýza oleje Volvo může poskytnout také zásadní výhody v oblasti oprav. Stanovení příčiny problému pomocí analýzy oleje znamená zkrácení doby oprav. Minimální čas potřebný k odstranění problému znamená minimální délku odstávky. Jednou ze součástí programu analýzy oleje jsou webové stránky s výsledky analýzy a doporučenými opatřeními. Naléhavé problémy tak můžete vyřešit okamžitě, dříve, než povedou k nákladným opravám.

Aplikace pro vyhledávání obchodních zástupců společnosti Volvo, home
Vylepšete své podnikání

Prodiskutujme, jak Vám můžeme pomoci.

Kontaktujte nás