Construction Equipment Česká republika
Volvo Services Productivity Report

Zpráva o produktivitě

Snadné využití dat jako impulz k vyšší produktivitě

Zpráva o produktivitě

Se sledováním produktivity strojového parku vám pomůže zpráva o produktivitě, sestavená tak, abyste z ní získali ucelený přehled o vašich provozních výkonech. Tato zpráva sleduje objem zpracovaného materiálu, takže umožňuje snadné měření produkce a zavádění nezbytných opatření ke snížení nákladů na tunu.

Proč zvolit zprávu o produktivitě

V informacích je síla

Zpráva klade důraz na počet přesunutých tun, a pomáhá vám tak měřit produktivitu strojového parku. S těmito údaji držíte v rukou klíč k získání kontroly nad celkovými provozními náklady a máte informační náskok v nabídkových tendrech.

Od podrobných informací ke konkrétním krokům

Ušetřete čas i peníze s předdefinovanou analýzou produktivity generovanou v přehledném, snadno pochopitelném formátu. Tato zpráva vás vyzbrojí podrobnými informacemi o produktivitě vašeho strojového parku, pomůže vám vytipovat oblasti možného zlepšení a přistoupit ke konkrétním krokům zlepšujícím provozní efektivitu.

Dosahujte svých cílů

Strukturu zprávy sestavíte ve spolupráci se svým dodavatelem na základě vašeho organizačního rámce a oblastí, na které se chcete zaměřit. Můžete si vybrat, zda má zpráva uvádět údaje rozepsané podle jednotlivých strojů, stavenišť nebo aplikací, takže vždy obdržíte právě ty informace, které potřebujete, abyste směřovali bez komplikací přímo k cíli.

Jak to funguje
  • K získávání datových bodů strojů využíváme technologii CareTrack®.
  • Systém Volvo na základě předdefinovaných algoritmů automaticky generuje přehledné informační sestavy ve formátu PDF a pravidelně vám je zasílá přímo do schránky. Pokud byste si přáli data dále analyzovat, máte je k dispozici také ve formátech Excel a CSV.

Co se analyzuje

Kombinace údajů o produktivitě a spotřebě paliva v této zprávě vám usnadní měření efektivity vašeho strojového parku.

  • Celkový počet zpracovaných tun za hodinu, litr paliva nebo pracovní cyklus
  • Celková spotřeba paliva
  • Celkový počet hodin
  • Procento využití
  • Nadměrná doba provozu na volnoběh
  • Palivové náklady na jednu tunu
  • Doba a vzdálenost cyklu, počet cyklů
  • Využití užitečného zatížení

K dispozici u kloubových nákladních aut a kolových nakladačů Volvo vybavených palubní váhou.

Co nabízíme dále

Insight Report

Telematická data mohou posloužit jako výkonný nástroj pro zlepšování efektivity a využitelné doby provozu vašeho strojového parku, dostupných údajů je ale tolik, že je někdy těžké oddělit z nich skutečně podstatné informace. V takové situaci se nejlépe uplatní zpráva o produktivitě – jedna z položek naší sady Insight Reports. Náš dynamický systém převádí nashromážděná data do portfolia snadno použitelných předdefinovaných sestav, které vám pomůžou dospět ke kvalitně podloženým rozhodnutím a podniknout dobře promyšlené kroky. Chcete se dozvědět víc? Prohlédněte si kompletní portfolio zahrnující i specializované zprávy o technickém stavu strojů a účinnosti využití paliva. 

Kompletní výbava

Jsou vám výhody jasné, ale potřebujete konkrétnější pomoc s uváděním myšlenek do praxe? Váš dodavatel produktů Volvo vám rád pomůže zavést plán dlouhodobého zvyšování produktivity.

Aplikace pro vyhledávání obchodních zástupců společnosti Volvo, home
Vylepšete své podnikání

Prodiskutujme, jak Vám můžeme pomoci.

Kontaktujte nás