Construction Equipment Česká republika
Volvo Services Haul Assist Map

Mapa

Získejte přehled o staveništi

Mapa

Přehled o poloze ostatních strojů na staveništi může operátorům pomoci vyhnout se potenciálně nebezpečným situacím, zejména pak při práci na místech s omezenou viditelností. Upozornění na omezení rychlosti dále připomínají operátorům, že mají dodržovat bezpečnou rychlost.

Efektivní jízda

Schopnost sledovat provoz a dopravní tok v pracovním cyklu umožňuje operátorům lépe se rozhodovat a lépe předvídat, což vede k efektivnějším výkonům.

Jak to funguje

Pro lokalizaci polohy slouží systém GPS zabudovaný ve sklápěči a vzájemnou komunikaci mezi stroji pak umožňuje telekomunikační spojení ve Volvo Co-Pilot. Mapa funguje bez problémů v kombinaci s aplikací Palubní vážení.

Vozovky pro převážení materiálu
Zobrazené vozovky pomáhají operátorům orientovat se na staveništi.

Zóna nakládky a vykládky
Je možné specifikovat předem nadefinované zóny nakládky a vykládky, které budou sloužit ke spouštění určitých funkcí, jako např. aktivace informací o palubním vážení při vstupu do příslušné zóny.

Úseky s jedním pruhem
Operátor bude informován, pokud se jiný stroj přiblíží do předem definovaného úseku s jedním pruhem.

Rychlostní limity
Nastavte si rychlostní omezení pro dané staveniště a/nebo konkrétní části pracoviště, abyste zabránili příliš vysokým rychlostem vozidla.

Vylepšená data, lepší přehled

S aplikací Mapa získáte všechny potřebné zprávy a hlášení o funkčnosti, které od palubního vážení očekáváte, ale i mnohem více.

Mapa umožňuje zahrnout do zpráv údaje o souřadnicích GPS, což znamená, že můžete měřit materiál přesunutý mezi různými souřadnicemi.

Aplikace pro vyhledávání obchodních zástupců společnosti Volvo, home
Vylepšete své podnikání

Prodiskutujme, jak Vám můžeme pomoci.

Kontaktujte nás