Construction Equipment Česká republika
Volvo Services Dig assist

Dig Assist

Přesná manipulace

Dig Assist

Asistent zatížení, běžící na platformě Volvo Co-Pilot, vám pomůže objevit celý potenciál produktivity vašeho stroje. Inteligentní a intuitivní systém nabízí bezkonkurenční míru kontroly a maximalizuje přesnost a dobu bezporuchového provozu na staveništích. Prostřednictvím kabinového monitoru Volvo Co-Pilot s vysokým rozlišením může obsluha snadno, pohotově a nezávisle řídit veškerou činnost stroje. Jednoduchým a snadným upgradem aplikačního softwaru lze získat přístup k funkci In-Field Design.

Maximalizace produktivity

Se systémem Dig Assist zvládnete každou práci rychleji a přesněji. Intuitivní integrovaný systém společnosti Volvo poskytuje obsluze v reálném čase trojrozměrné zobrazení pohybů stroje a zajišťuje dokonalou synchronizaci mezi lžící a monitorem s vysokým rozlišením. Inteligentní systém eliminuje nutnost kontrolovat hloubku výkopu a zvyšuje výslednou produktivitu až o 50 %.

Posílení ziskovosti

Se systémem Dig Assist dosáhnete kvalitnějších a přesnějších výsledků a současně omezíte materiálové ztráty. Plně přizpůsobitelný světelný panel na displeji systému Volvo Co-Pilot informuje obsluhu o dosažení cílové roviny a minimalizuje tak potřebu dodatečných opravných prací. Výkopové práce zpřesňuje a urychluje funkce „sledování linie“ systému Dig Assist.

Bezpečný provoz

Pro zvýšení bezpečnosti obsluhy a zabezpečení pracoviště jsou k dispozici snadno přizpůsobitelné zvukové a vizuální výstrahy, které obsluhu informují o překročení bezpečných provozních limitů výšky a hloubky. Systém Dig Assist, vyvinutý společností Volvo pro stroje Volvo a jejich uživatele, obsahuje přesné rozměrové parametry vašeho stroje. Větší soběstačnost obsluhy eliminuje potřebu přítomnosti dalších pracovníků a významně zvyšuje bezpečnost na staveništích.

In-Field Design

Systém Dig Assist, navržený společností Volvo, maximalizuje soběstačnost a produktivitu obsluhy. Volitelná funkce In-Field Design dále posiluje nezávislost obsluhy tím, že základní profily a objemy už nemusí nastavovat projektanti a geodeti. Obsluha může za pochodu snadno navrhovat a přesně umisťovat profily a uživatelem definované objemy na dotykovém displeji systému Volvo Co-Pilot.

Jednoduchá obsluha a ovládání

Pusťte se do práce bez zbytečných odkladů s naším snadno použitelným systémem Dig Assist, dostatečně intuitivním, aby jej bylo možné obsluhovat jen s minimálním zaškolením. Pracujte rychle a s jistotou s využitím tipů zobrazovaných na displeji inteligentního systému pro optimální nezávislost obsluhy a nepřerušovaný provoz. Další asistenci poskytuje obsluze technická podpora zajišťovaná sítí dodavatelů Volvo, dostupná kdekoli.

Aplikace pro vyhledávání obchodních zástupců společnosti Volvo, home
Vylepšete své podnikání

Prodiskutujme, jak Vám můžeme pomoci.

Kontaktujte nás