Construction Equipment Česká republika
Volvo Services Volvo reman

Služby Volvo Reman

Dbejte na to, aby váš stroj zůstal Volvem

Služby Volvo Reman

Díky repasovacím službám Volvo Reman bude váš stroj sloužit dlouho, s nižšími náklady vlastnictví a provozními náklady. Čím vyšší je kvalita komponentů, tím více vám toho vaše Volvo nabídne. Každý díl je z hlediska dostupnosti a funkčnosti klíčový. Proč tedy riskovat?

Nabízíme víc než produkt – nabízíme řešení

Stroje Volvo jsou konstruovány tak, aby pracovaly s co nejmenším dopadem na životní prostředí. Součásti repasované v závodě jsou přirozeným pokračováním tohoto závazku. Vytvořením ekologického cyklu, v němž jsou staré díly renovovány do stejného stavu jako nové, přispíváme k obecně prospěšným iniciativám na ochranu životního prostředí. Společnost Volvo věří, že ekologické postupy neprospívají jen naší planetě, ale také podnikání našich zákazníků, kterým přinášejí konkurenční výhodu i čisté svědomí. Součásti repasované v závodě mají menší dopad na životní prostředí, protože většina energeticky náročných součástí je recyklována.

Rychlé dodání

Můžete si dovolit čekat na opravu nebo běžnou revizi svého stroje, když vám výrobce může dodat originální repasované náhradní součásti v perfektním stavu?

Na výměnném systému je příjemné, že nemusíte čekat, až se vám z opravy vrátí původní součást. Při prvních náznacích problémů si jednoduše u svého dealera strojů Volvo objednáte repasovaný výměnný díl od výrobce. Pokud dodavatel nemá součást přímo k dispozici, propracovaná zásilková síť Volvo se postará o její brzké doručení. Nemusíte čekat na opravu a můžete začít stroj používat znovu s minimálními prostoji. Poté vadný komponent pošlete společnosti Volvo Construction Equipment, kde jej výrobce repasuje.

Záruka

Součásti repasované v závodě garantují vyšší hodnotu vašeho stroje. Zákazník vždy obdrží součást, jejíž životnost a provozní vlastnosti jsou přímo srovnatelné s novými součástmi. Své repasované součásti proto vždy nabízíme se standardní zárukou na díly.

Kvalita

Pro ekologické repasování s úsporou surovin se musí používat stejná zařízení, know-how a kvalita jako u výroby nových výrobků. Všechny opotřebené a poškozené díly se vyhodí a nahradí je nové originální díly. K repasování jsou přijímány jen schválené díly.

Poté se rozměry a tolerance repasovaných komponentů zkontrolují stejně pečlivě a podle stejných požadavků na kvalitu jako v našich výrobních závodech. Proto vám na součásti repasované v závodě můžeme dát stejnou záruku jako na nové originální komponenty.

Aplikace pro vyhledávání obchodních zástupců společnosti Volvo, home
Vylepšete své podnikání

Prodiskutujme, jak Vám můžeme pomoci.

Kontaktujte nás