Construction Equipment Česká republika
Volvo advanced operator training

Pokročilé školení obsluhy

Pozvedněte svou efektivitu na novou úroveň

Pokročilé školení obsluhy

Pokročilé školení obsluhy, nazývané také školení EcoOperator, je pokročilý kurz určený operátorům s předchozími zkušenostmi, zaměřený primárně na efektivitu. Tento program pomáhá operátorům dosahovat vyšší produktivity a snižovat spotřebu paliva, opotřebení strojů a počty neplánovaných odstávek. Výsledkem je ziskovější a k prostředí šetrnější provoz strojů.

Co získáte

Optimální efektivita

Díky lepší znalosti strojů a aplikací mohou operátoři svou práci plánovat i provádět efektivněji, dosahovat lepších výsledků s menším úsilím, zvyšovat efektivitu i ziskovost.

zvýšená produktivita

Operátoři, kteří rozumí všem inteligentním funkcím svých strojů Volvo a vědí, jak s nimi zacházet, dokážou naplno využít celý jejich potenciál.

Bezpečnější ovládání

Díky školení si operátoři mohou neustále tříbit zkušenosti a pracovní postupy, což jim pomáhá snižovat riziko nehod a jiných incidentů.

Menší opotřebení, nižší náklady

Školení pomáhá eliminovat zbytečné přetěžování strojů, minimalizovat jejich opotřebení a v důsledku tak snižovat náklady.

Menší prostoje

Při správném používání zůstávají stroje déle v dobré kondici, snižuje se u nich riziko neplánovaných odstávek, prodlužuje se životnost a roste zůstatková hodnota.

Vyšší míra spokojenosti operátorů

Školení prokazatelně zvyšuje spokojenost v práci – a spokojenější operátor je také produktivnější operátor. Důraz na osobní rozvoj zaměstnanců také přitahuje nadané pracovníky.

Školení se vyplatí

Peníze investované do osobního rozvoje operátorů jsou dobře vynaložené peníze. Zkušená obsluha stroje pracuje rychleji a efektivněji a šetří přitom čas i pohonné hmoty. Vhodné školení operátorů vám pomůže k vyšší ziskovosti a sníží provozní náklady i dopad na životní prostředí.

Nizozemsko

Ton Driessen, operátor kolového nakládače (Wienerberger)

„Před školením EcoOperator jsem jel pořád na plný výkon; teď mám stejnou produktivitu při polovičním tempu.“

Alžír

Kader Salhi, vedoucí výroby (SAPAM)

„Po školení nám klesly náklady na palivo, pneumatiky i náhradní díly.“

Švédsko

Anders Johansson, vedoucí týmu (Econova)

„Po 23 letech práce s kolovými nakládači máte pocit, že už víte všechno. Člověk se přitom až diví, kolik se toho v kurzu EcoOperator dá naučit a zlepšit. Dozvíte se, jak ušetřit čas, peníze i životní prostředí.“

Nizozemsko

Peter Amsen, ředitel závodu (Wienerberger)

„Ušetřili jsme 4 litry pohonných hmot za hodinu – 20% úspora, to už je něco!“
„Na základě skvělých výsledků jsme se rozhodli uspořádat školení EcoOperator i v našich ostatních působištích.“

Jak to funguje

Volvo advanced operator training

Školicí program EcoOperator pokrývá širokou škálu oblastí, v nichž může operátor ovlivnit celkový výsledek prováděných prací. Instruktor společnosti Volvo úzce spolupracuje s operátory na rozšiřování jejich znalostí a pomáhá jim získávat zkušenosti potřebné k dosažení optimálních výkonů.

Vyhodnocení

Analýza dat
Instruktor provede počáteční analýzu strojových dat a na jejím základě vymezí příležitosti k zlepšení.

Návštěva pracoviště
Za účelem shromáždění dalších informací a završení fáze vyhodnocení je zorganizována návštěva pracoviště. Její součástí je jak inspekce strojů, tak i posouzení používaných pracovních postupů a provozních podmínek.

Zlepšování

Teorie
Operátoři absolvují teoretické školení a získají detailní znalosti doporučených postupů zahrnujících techniky obsluhy i opatření pro celkové zvýšení efektivity. Naši školitelé pracují s nejmodernějšími výukovými nástroji zaměřenými na dlouhodobé zlepšování.

Praxe
Nabyté znalosti technik si operátoři vzápětí vyzkouší v praxi. Tato fáze může probíhat formou předem připravených praktických cvičení nebo pod vedením instruktora přímo v terénu při každodenní práci operátora.

Dlouhodobě

Následné vyhodnocení
S odstupem několika měsíců proběhne nová analýza strojových dat. Spolu se souhrnnými výsledky poskytne také doporučení pro další zlepšování.

Zprávy s cennými informacemi

Pro lepší porozumění vašemu provozu a vyhodnocení potenciálních úspor instruktor při návštěvě vašeho pracoviště vytvoří první zprávu EcoOperator Report. Na základě faktických informací o vašich pracovních postupech může instruktor přizpůsobit školicí program konkrétním oblastem, v kterých se potřebujete zlepšit.

Ve fázi následného vyhodnocení vznikne nová zpráva EcoOperator Report s vyznačenými zlepšeními a úsporami, kterých jste dosáhli oproti stavu před školením.

Inteligentní školicí nástroje

Váš dodavatel Volvo vám může nabídnout řadu inteligentních řešení na podporu samotného školicího programu i pro udržení dosažených výsledků. Níže najdete několik příkladů.

Pokročilé školicí simulátory

Praktickou část školení EcoOperator lze absolvovat kdykoli, bez ohledu na počasí nebo nedostatek strojů, ve špičkovém simulátoru Volvo.

Simulátory Volvo s dostupnými konfiguracemi pro rýpadla, kolové nakládače i kloubová nákladní auta přesně kopírují ovládání skutečných strojů v reálných podmínkách, takže si z nich obsluha odnáší autentickou pracovní zkušenost. Během práce na simulátoru probíhá podrobné měření efektivity a produktivity obsluhy, které pomáhá sledovat její výkonnost a zaznamenávat zlepšení.

Insight Report

Analytické zprávy Insight Report generované telematickým systémem CareTrack mohou posloužit jako ideální doplňující materiál pro školení obsluhy. Kompletní portfolio zpráv obsahuje informace o technickém stavu, efektivitě a produktivitě strojů Volvo a operátorům poskytuje jasnou představu o tom, jak jejich pracovní styl ovlivňuje výkonnost stroje.

Aplikace pro vyhledávání obchodních zástupců společnosti Volvo, home
Vylepšete své podnikání

Prodiskutujme, jak Vám můžeme pomoci.

Kontaktujte nás