Construction Equipment Česká republika

Co je nejlepší pro Vaše podnikání

Silné partnerství
Smlouvy o zákaznické podpoře posilují vztah mezi obchodním zástupcem a zákazníkem. Pravidelné servisní kontroly obě strany vedou k tomu, aby byly v kontaktu, čímž vzniká jedinečné partnerství.


Náklady pod kontrolou
Se smlouvou o zákaznické podpoře Vám dohodnutá cena za jednu hodinu pomůže plánovat své činnosti, omezit rizika a zvýšit konkurenceschopnost v nabídkových řízeních.

Zaměření na hlavní předmět podnikání
Smlouvy o zákaznické podpoře Vám poskytují klid k tomu, abyste se mohli zaměřit na nejdůležitější části svého podnikání. Ve svém podnikání vyberte oblasti, které je třeba vylepšit, aby práce na Vašem pracovišti probíhaly správně a plynule.


Maximalizace potenciálu doby provozuschopnosti
Vyškolenými servisními techniky společnosti Volvo a analytickými nástroji Volvo je využívána nejnovější technika k monitorování provozu a funkce stroje, čímž je zajištěn maximální potenciál doby provozuschopnosti. 

Seznamte se lépe se svým strojem Volvo!

Vytvořte si úspěšný vztah se svým strojem Volvo! Rady, jak nejlépe získat maximum ze své investice. Tajemství smlouvy o zákaznické podpoře.

Čtyři smlouvy

Vzhledem k tomu, že vybírat lze ze čtyř smluv o zákaznické podpoře, můžete si vybrat balíček, který nejlépe vyhoví Vašim potřebám.
Vybrat si lze možnost zlatou, stříbrnou, modrou a bílou.

Zlatá smlouva o zákaznické podpoře

Zlatá smlouva o zákaznické podpoře je naší nejobsáhlejší nabídkou. Tato smlouva nabízí preventivní údržbu, kontroly a potřebné opravy prováděné vyškolenými servisními techniky společnosti Volvo. Váš prodejce bude provádět stejné zásahy jako u modré smlouvy, a to včetně oprav všech dílů tak, aby byla splněna vysoká očekávání kladená na produktivitu a dostupnost.

Stříbrná smlouva o zákaznické podpoře

Stříbrná smlouva o zákaznické podpoře nabízí ty samé akce jako smlouva modrá a rovněž provádění oprav na vybraných součástech. 

Modrá smlouva o zákaznické podpoře

Modrá smlouva o zákaznické podpoře nabízí preventivní údržbu a kontroly. K monitorování Vašeho stroje mohou být zahrnuty analytické nástroje a služby jako CareTrack, analýza oleje Volvo a analýza MATRIS. 

Bílá smlouva o zákaznické podpoře

Bílá smlouva o zákaznické podpoře nabízí pravidelné kontroly stroje prováděné vyškolenými servisními techniky společnosti Volvo u všech podstatných součástí a funkcí. 

Aplikace pro vyhledávání obchodních zástupců společnosti Volvo, home
Vylepšete své podnikání

Prodiskutujme, jak Vám můžeme pomoci.

Kontaktujte nás