Construction Equipment Česká republika

CareTrack Advanced

Prostřednictvím zpráv, alarmů a informací budete průběžně informováni např. o stavu paliva, poloze stroje a čase, takže si můžete naplánovat servis efektivněji.

Kompaktní stroj, špičkové funkce

CareTrack je moderní telematický systém pro stroje Volvo Construction Equipment. Budete stále informováni a budete dostávat zprávy, alarmy a informace např. o stavu paliva, poloze stroje a čase, takže si můžete naplánovat servis efektivněji. Eliminujete neplánované prostoje a zajistíte efektivní provoz svého stroje.

Manažer servisních intervalů

Systém EPM 3 umožňuje zobrazovat údaje automatizovaného systému správy, které obsluhu upozorňují na nezbytnou nebo naplánovanou údržbu. Připomene vám rutinní servis, každodenní kontroly, požadavky s delšími servisními intervaly i veškerou promeškanou údržbu. Získané informace systém ukládá a udržuje záznamy o historii servisu.

Šroubované pryžové bloky a samomazný řetěz

Nové volitelné trvanlivé pryžové bloky značky Volvo jsou odolné proti opotřebení, snadno se vyměňují a prodávají se za příznivou cenu. Samomazný řetěz prodlužuje servisní intervaly pásů a snižuje hluk pásů při pojezdu.

Přístup k servisním místům

Lepší přístup k servisním místům z plošiny usnadňuje údržbu, zkracuje dobu odstávek a minimalizuje provozní náklady. Veškerou rutinní denní údržbu a tankování lze provádět rychle z plošiny, což šetří obsluze čas i námahu.

MATRIS

Prostřednictvím tohoto nástroje mohou dealeři společnosti Volvo zajišťovat odbornou analýzu provozní aktivity stroje. Systém MATRIS podporuje optimalizaci provozu díky sledování charakteristik aktivity a vyhledávání příležitostí ke zlepšení – výsledkem je ekonomičtější provoz a nižší opotřebení.

Aplikace pro vyhledávání obchodních zástupců společnosti Volvo, finišery
Obraťte se na nás

Chcete objednat nebo dozvědět se víc? Zašlete nám zprávu.

Kontaktujte nás