Construction Equipment Česká republika

Právní upozornění

Upozornění ohledně ochrany osobních údajů

Společnost AB Volvo (publ) a Volvo Group si váží Vašeho zájmu o naše výrobky a Vaší návštěvy na naší webové stránce http://www.volvoce.com/.

Další informace ohledně ochrany osobních údajů se mohou nacházet na specifických webových stránkách různých společností skupiny Volvo Group nebo na webových stránkách skupiny Vovo Group, jež zajišťují zvláštní funkci.


Osobní údaje

Webová stránka volvo.com je řízena společností AB Volvo (publ) nebo příslušnou společností skupiny Volvo Group, pro její příslušnou část.

Žádná osobní data o Vás nejsou zpracovávána, pokud to sami nezadáte nebo pokud o vyžadovaném zpracování nejste informováni.

Na webové stránce mohou být odkazy na webové stránky jiných společnosti než Volvo. Volvo nenese odpovědnost za případné utajení dat v souvislosti s těmito webovými stránkami.

Pokud máte dotazy ohledně toho, jak osobní data vztahující se k Vám zpracováváme, můžete se obrátit na společnost AB Volvo (publ) nebo na příslušnou společnost skupiny Volvo Group. Podrobné kontaktní údaje pro společnost AB Volvo (publ) jsou uvedeny na konci této stránky. Pokud by jakákoliv z Vašich osobních dat snad byla nesprávná, jste oprávněni dát je opravit. Rovněž máte právo (na písemnou, osobně podepsanou žádost, jedenkrát za kalendářní rok, bez jakéhokoliv poplatku), aby Vám byly poskytnuty informace od nás, kromě jiného ohledně toho, která osobní data zpracováváme v souvislosti s Vámi a proč.

Soubory cookie
Když tuto stránku zobrazíte, můžeme na Vašem počítači uložit určité informace ve formě souboru "cookie". Soubory cookie jsou využívány mnoha webovými stránkami k tomu, aby návštěvníkům byl umožněn přístup k určitým funkcím. Informace uložená v souboru cookie může rovněž být využita k monitorování uživatelova chování na této webové stránce.

Jsou dva typy souborů cookie: První ukládá soubor ve Vašem počítači na delší dobu a slouží ke zjištění, zda v minulosti došlo k jakémukoliv kontaktu mezi námi a Vaším počítačem. Druhý typ se nazývá 'soubor cookie relace' a je dočasně uložen v paměti Vašeho počítače, když se nacházíte na této stránce. Soubory cookie relace nejsou ve Vašem prohlížeči ukládány na delší dobu, ale jsou odstraněny, jakmile svůj prohlížeč uzavřete.

Skupina Volvo Group soubory cookie využívá ke shromažďování statistik o návštěvnících a k zaznamenávání informací o Vašich preferencích s tím, jak navigujete těmito webovými stránkami. Doufáme, že tímto způsobem budeme moci lépe zacílit relevantní informace na naše návštěvníky.

Pokud to není konkrétně sděleno někde jinde, soubory cookie nikdy nejsou společností Volvo Group využívány s cílem shromažďovat osobní údaje.

Jestliže užívání souborů cookie společností Volvo Group na naší webové stránce neakceptujete, můžete svůj prohlížeč nakonfigurovat tak, aby soubory cookie odmítl, což provedete úpravou nastavení svého prohlížeče. To však znamená, že nemůžeme zaručit, že všechny funkce naší webové stránky budou fungovat tak, jak je to zamýšleno.

Kontakt
Pokud máte dotazy k výše uvedeným odstavcům, bez váhání se obraťte na společnost AB Volvo (publ) prostřednictvím naší kontaktní stránky.

Leden 2016