Construction Equipment Česká republika
příslušenství volvo, pro kolový nakládač, lo

Příslušenství pro kolové nakládače

Lžíce pro nakládače

Lžíce pro nakládače

Široký sortiment lžic pro nakladače k použití ve velmi rozmanitých půdních podmínkách, pro všechny manipulační, nakládací a přemísťovací, srovnávací nebo tunelářské práce.

Lopata Rehandling

Ideální pomocník pro přemisťování, vršení a nakládání zpracovaných materiálů. Optimalizována pro aplikace vyžadující střední vylamovací sílu. Dosahuje nejvyššího možného výkonu stroje v krátkých cyklech i při nakládání a převozu. K dispozici s volitelným šroubovaným břitem.

K dispozici pro: L110H, L120H, L150H, L180H, L220H, L260H, L350H

Podrobnosti

Lopata Rehandling Flat Floor

Nejvhodnější volba pro přemisťování, vršení a nakládání zpracovaných materiálů, jako je písek, štěrk a kamenivo. Optimalizována pro práci na měkkém podkladu. Maximální trakce a vylamovací síla při současném udržení čistého a rovného pracoviště pro bezkonkurenční produktivitu a efektivitu. K dispozici s volitelným šroubovaným břitem.

K dispozici pro: L110H, L120H, L150H, L180H, L220H, L260H

Podrobnosti

Lopata Sand

Optimalizována pro pro s pískem a jemným kamenivem – ideální volba pro práci v měkkém terénu. Lžíce má díky dlouhému dnu maximální penetraci, čímž se zvýší trakce a její plochá konstrukce zase pomáhá udržovat čisté a rovné pracoviště. K dispozici s volitelným šroubovaným břitem.

K dispozici pro: L150H, L180H, L220H, L260H

Podrobnosti

Univerzální lžíce - standardní

Nejlepší lžíce s všestranným použitím. Po osazení šroubovanými břity se výborně uplatní při manipulaci s volnými materiály a kamenivem v krátkých cyklech i při nakládání a převozu. Po osazení volitelným příslušenstvím a segmenty s navařovanými zuby se jedná o ideální volbu pro nakládání snadno rozrušitelných materiálů z okrajů masy.

K dispozici pro: L110H, L120H, L45H, L50H, L60H, L70H, L90H

Podrobnosti

Univerzální lžíce - robustní

Nejlepší volba pro univerzální účinnost. Tato lžíce je určena primárně pro operace s nižší silou a pro mírně abrazivní materiály, jako je bláto, jíl, hlína či štěrk. Reflexní štítky zlepšují viditelnost pro rychlé a snadné plnění. Vyztuženo ocelí HB400 a HB500 odolnou proti opotřebení. Lze opatřit šroubovanými hranami, navařenými zuby a segmenty.

K dispozici pro: L110H, L120H, L150H, L180H, L220H, L260H, L350H, L60H, L70H, L90H

Podrobnosti

Univerzální lžíce s plochým dnem

Optimalizována pro podmínky s měkkým podložím a pro zemní práce, jako jsou terénní úpravy, shrnování ornice a rovnání terénu. Design této chytré lžíce nabízí maximální záběr a vylamovací sílu, přičemž pracovní prostor zůstává stále čistý a rovný. Společnost Volvo doporučuje opatřit lžíci adaptérem pro proplach a GP body.

K dispozici pro: L110H, L120H, L60H, L70H, L90H

Podrobnosti

Planýrovací lžíce

Planýrovací lžíce má dlouhé ploché dno. Je určena k přesunu zeminy např. u skrývky svrchní vrstvy zeminy, planýrování menších ploch, terénních prací a zarovnávání zavážky. Na zadní straně je k dispozici ostří, které umožní planýrovat povrch, když stroj couvá.

K dispozici pro: L110H, L120H, L45H, L50H, L60H, L70H, L90H

Podrobnosti

Lžíce na horninu s rypadlovým nosem

Ideální volba pro vylamování tvrdého a kamenitého materiálu a odstřelené horniny. Doporučuje se osazení 1 1/2nohovými adaptéry, zuby (univerzálními nebo pro abrazivní materiály) a segmenty. Pro štěrk, jemnou odstřelenou horninu a rudu lze osadit šroubovaný břit nebo zuby.

K dispozici pro: L110H, L120H, L150H, L180H, L220H, L260H, L350H, L60H, L70H, L90H

Podrobnosti

Lžíce na horninu s rovným břitem

Robustní lžíce odolná vůči opotřebení. Optimalizováno pro nakládání odstřelené horniny nebo snadno rozrušitelného materiálu z okrajů masy s vysokou vylamovací kapacitou. Po osazení volitelným příslušenstvím a segmenty s navařovanými zuby se jedná o ideální volbu pro nakládání snadno rozrušitelných materiálů z okraje masy.

K dispozici pro: L110H, L120H, L150H, L180H, L220H, L260H, L350H

Podrobnosti

Lžíce s bočním vyklápěním

Lžíce s bočním vyklápěním jsou určeny pro nakládání horniny v úzkých prostorách, např. v tunelech. Díky konstrukci umožňující vyklápět lžíci do boku lze materiál nakládat na vozidlo stojící rovnoběžně se strojem. Tento způsob nakládání vystačí s menším prostorem a často se používá v tunelových aplikacích. Lžíce je standardně vybavena zuby pro abrazivní horninu, 1 1/2nohovými adaptéry a litými segmenty, lze ji však opatřit i šroubovaným břitem.

K dispozici pro: L150H, L180H, L220H, L260H, L350H

Podrobnosti

Skalní lopata - Manipulace s blokovým materiálem

Díky koncepci kladoucí důraz na vynikající odolnost práce v lomech je tato lopata optimalizována pro manipulaci s blokovým materiálem a pro vysoké hmotnosti horniny. Kritické části jsou opatřeny ocelí s vysokou pevností v tahu a robustními odolnými díly.

K dispozici pro: L350H

Podrobnosti

Lžíce na lehký materiál s nízkou hustotou

Velkokapacitní lžíce na lehký materiál pro efektivní manipulaci s materiálem o nízké hustotě, jako jsou komposty, odpadky, uhlí apod.

K dispozici pro: L110H, L120H, L150H, L180H, L220H, L260H, L350H, L60H, L70H, L90H

Podrobnosti

Lžíce na lehký materiál s velmi nízkou hustotou

Velkokapacitní lžíce na lehký materiál pro efektivní manipulaci s materiálem o velmi nízké hustotě, jako je dřevo, drtivo, obilí apod.

K dispozici pro: L110H, L120H, L150H, L180H, L220H, L60H, L70H, L90H

Podrobnosti

Vysoká výklopná lžíce se středovými válci

Vysoká výklopná lžíce Volvo na lehký materiál nabízí velkou kapacitu pro manipulaci s materiály o nízké hustotě, jako jsou komposty, odpadky, uhlí apod. Vysoká výklopná lžíce se vyznačuje větší výškou vršení oproti standardním lžicím na lehký materiál, protože je zvedána hydraulicky ze zabudovaného rámu.

K dispozici pro: L110H, L120H, L150H, L180H, L220H, L30G, L35G, L60H, L70H, L90H

Podrobnosti

Vysoká výklopná lžíce - Bočně montované válce

Tato lopata, zvlášť určená pro použití v oblasti recyklace odpadu, poskytuje dodatečnou výšku nutnou pro dosah k zásobníkům s vysokým nakládáním. Bočně montované vodorovné válce umožňují hladké vyklápění a snadné sklápění a současně dokonalou ochranu hydraulických hadic přispívající k dlouhé životnosti se zachováním původního výkonu. Kompatibilní se všemi typy výložníků a rozhraní značky Volvo. Standardní šroubovací hrany.

K dispozici pro: L110H, L120H, L60H, L70H, L90H

Podrobnosti

Lžíce na odpadky

Lžíce Volvo na odpadky jsou robustní lžíce na lehké materiály, určené k nasazení v recyklačních aplikacích, jako je manipulace s odpadovým materiálem, komunálním odpadem a dalšími odpadními materiály o nízké hustotě.

K dispozici pro: L110H, L120H, L150H, L180H, L220H, L60H, L70H, L90H

Podrobnosti

Pěchování odpadků

Tato lžíce je optimalizována pro manipulaci s odpadem v překladištích. Díky prodlouženému dnu a robustní konstrukci je tato lžíce ideální pro práce využívající tlak dna, ať už při vtlačování materiálů do kontejnerů nebo při jejich stláčení (pěchování).

K dispozici pro: L110H, L120H, L150H, L180H, L220H, L90H

Podrobnosti

Pěchovací lžíce na odpadky se svěracími rameny

Tato lžíce je optimalizována pro manipulaci s odpadem v překladištích. Díky prodlouženému dnu a robustní konstrukci je tato lžíce ideální pro práce využívající tlak dna, ať už při vtlačování materiálů do kontejnerů nebo při jejich stláčení (pěchování). Svěrací ramena umožňují obsluze stlačit do jednoho nákladu přibližně o 25 % více materiálu a také vyjímat materiál z nákladního vozu či kontejneru. K práci s touto lžící je nezbytná třetí hydraulická funkce.

K dispozici pro: L110H, L120H, L150H, L180H, L220H, L90H

Podrobnosti

Upozornění

Vzhled a konstrukce přídavného zařízení se může lišit v závislosti na modelu stroje.

Aplikace pro vyhledávání obchodních zástupců společnosti Volvo, příslušenství
Obraťte se na nás

Chcete objednat nebo dozvědět se víc? Zašlete nám zprávu.

Obraťte se na nás