Construction Equipment Česká republika

Služby Volvo: kde se setkává inteligentní technika s obchodním řešením

Společnost Volvo Construction Equipment přichází s novým přístupem ke komplexním službám a portfoliu nabízených řešení.

Společnost nyní nabízí Volvo Services - komplexní portfolio produktů a služeb pro nové i stávající zákazníky se stroji Volvo. Toto portfolio se vyznačuje větší přehledností nabídek i hodnotou, kterou tyto nabídky přinášejí jednotlivým zákazníkům. Služby Volvo Services nejen doplňují stroje Volvo - reagují rovněž na potřeby zákazníků, ať už se jedná o nákup nového produktu nebo ucelenou nabídku řešení, které podporuje podnikání zákazníků.

Všichni zákazníci Volvo mají neustále přístup k souhrnným zkušenostem globální sítě prodejců a mají k dispozici komplexní záruky a díly dostupné po celém světě. Navíc u větších strojů mohou zákazníci využívat výhody systému CareTrack - telematický systém od společnosti Volvo, který předává důležité informace jako je, například, poloha a hodiny provozu stroje. Jedná se o základ všeho, co nabízí Volvo Services, a je k dispozici pro každý stroj.

Upravené portfolio

Aby ucelená nabídka služeb byla přehlednější, společnost Volvo ji rozdělila do devíti kategorií:

  • Dostupnost
  • Spotřeba paliva
  • Produktivita
  • Bezpečnost
  • Nový život
  • Originální díly Volvo
  • Přídavná zařízení Volvo
  • Finance
  • Pronájem

Nové portfolio usnadní zákazníkům výběr takové kombinace služeb, která přinese hodnotu jejich podnikání. Tyto služby mohou být začleněny do jediné smlouvy, kterou lze upravovat podle potřeby, do tzv. smlouvy na služby Volvo.

Chytrá řešení

Služby zaměřené na dostupnost představují osvědčená řešení snižující náklady na opravy a zkracující neplánované prostoje. Tyto služby pomáhají zákazníkům udržovat stroje a podnikání v chodu. Prodejci Volvo využívají k dálkovému sledování strojů svých zákazníků inovativní technologie. Případné problémy lze diagnostikovat včas a lze podniknout nápravná opatření tak, aby bylo dosaženo udržitelné řešení. Díky nejnovějšímu softwaru se zákazníci mohou lépe soustředit na svou práci. K tomu přispívá plánovaný servis, flexibilní údržba a řešení pro opravy umožňující snížit náklady a zkrátit prostoje na minimum.

Služby Spotřeba paliva zahrnují konzultace a zprávy k palivu, které umožňují snížit provozní náklady nových i starších strojů Volvo. Zákazníci mají informace okamžitě k dispozici a mohou podniknout nápravná opatření, např. školení operátorů, čímž zlepší pracovní návyky a zajistí dlouhodobou úsporu paliva.

Služby Produktivita zahrnují celou řadu progresivních řešení zaměřených na zvýšení a udržení produktivity na pracovišti. Chování operátora, příprava pracoviště a konfigurace stroje patří mezi řadu faktorů v rámci služeb Produktivita, které lze upravit a zvýšit tak produktivitu. Zákazníci si mohou vybrat z různé vybaveností, řešení Assist a balíčků školení a zvýšit tak výkonnost své flotily strojů Volvo. Díky tomu mohou vydělat více.

Do každého konstrukčního detailu ve strojích Volvo je zabudována bezpečnost. Služby Bezpečnost nabízejí řadu funkcionalit snižujících riziko nehody, výpadku provozu či neočekávaných nákladů. Vize nulové nehodovosti dokládá náš závazek vzhledem k bezpečnosti veškerého personálu a zařízení. Chceme, aby zaměstnanci dokončili práci a dostali se bezpečně domů.

Od Volva pro Volvo

Volvo ví, že nový stroj není vždy zcela optimální pro konkrétní podnikání zákazníka. Díky službě Nový život si zákazníci společnosti Volvo mohou vybrat z celé řady flexibilních balíčků a řešení, od komponentů vyrobených v závodě až po generální opravu stroje, umožňujících obnovit původní parametry stroje Volvo. Služba Nový život dává těžce pracujícím strojům Volvo to, co si zaslouží, a optimalizuje tak dlouhodobou hodnotu investice a celkové náklady na vlastnictví.

Originální díly Volvo byly podrobeny rozsáhlému testování tak, aby byl zajištěn nejvyšší standard produktivity a minimální prostoje. Okamžitě dostupná nabídka dílů se zárukou Volvo pomáhá zákazníkům chránit investici, prodlužuje životnost stroje a garantuje dlouhodobou životnost.

Zákazníci se stroji Volvo si mohou vybrat z široké nabídky přídavných zařízení Volvo to zařízení, které optimálně vyhovuje jejich stroji. Jelikož všechny jednotlivé díly jsou stejně důležité, široká nabídka přídavných zařízení Volvo je speciálně určena pro stroje Volvo. Výsledkem je tedy spolehlivý a bezpečný celek s optimálními pracovními cykly, malou spotřebou paliva a nízkými náklady na vlastnictví.

Finanční flexibilita

Volvo se orientuje v obchodních financích a speciální tým expertů je připraven pomoci zákazníkům tak, aby uspěli. Finanční služby nabízejí flexibilní finanční a pojistná řešení, která chrání podnikání zákazníků a umožňují jim růst. Od jednoho stroje až po celou flotilu přinášejí Finanční řešení speciální platební možnosti podle konkrétních priorit.

Flexibilita je základ služeb Pronájem, které pomáhají zákazníkům najít optimální dočasné řešení. Bez ohledu na to, zda se jedná o samostatný stroj nebo celou flotilu, Volvo dokáže upravit balíček pro pronájem tak, aby každá zakázka byla dokončena včas bez překročení rozpočtu. Standardně je zajištěna kvalita a podpora údržby. Díky odbornému poradenství od prodejců Volvo mají zákazníci jistotu, že dostanou vše, co potřebují, v okamžiku, kdy to potřebují.