Construction Equipment Česká republika

Volvo P4820D: Z centra města mezi města

Nový kompaktní stroj P4820D ABG je vybaven funkcemi, které spíše potkáte u větších finišerů Volvo - zvládne tedy drobné zakázky v centrech měst i rozsáhlé meziměstské projekty. S šířkou pokládky 2 m - 6,5 m se jedná o kompaktní stroj s velkým potenciálem

Volvo P4820D: Z centra města mezi města

Nový stroj P4820D ABG od společnosti Volvo Construction Equipment je vysoce univerzální finišer vhodný pro většinu úkolů - ať už je to stavba chodníku, soukromých příjezdových cest, komunikací v centru města a cest mezi městy, nebo štěrkových cest, státních silnic či dokonce dálnic. Se strojem P4820D ABG se snadno manévruje. Díky nejnovější technologii pokládky přestavuje tento stroj dokonalé řešení pro většinu zakázek.

Díky kompaktním rozměrům stroje P4820D ABG lze na stejném vozidle převážet i jiný stroj. Pokud chcete snížit přepravní výšku, střecha a výfukové potrubí se snadno zvednou a spustí dolů, což usnadňuje cestou na staveniště převoz pod mosty a tunely.

Větší kapacita zásobníku umožňuje nepřerušovaný přísun materiálu, takže se finišer pohybuje stálou rychlostí a nemusí tak často zastavovat a rozjíždět se. Výsledkem je hladký povrch pokládky.
Hydraulický clonicí plech vpředu pomáhá s manuálním čištěním a vyprazdňováním přední části výsypky tak, aby se materiál nesypal mimo stroj.

Dlouhý podvozek Volvo na stroji P4820D ABG s automatickým systémem napínání pásu je zkonstruován tak, aby vydržel. Podvozek byl upraven a je nyní stabilnější. Nový šroubový gumový pás s řetězem, který se po dobu životnosti nemusí mazat, zajistí větší kontakt se zemí než konkurenční značky

Jednoduché ovládání
Moderní systém elektronického řízení finišeru optimalizuje celkové ovládání a chování stroje u různých úkolů, takže se operátor může lépe soustředit na svou práci. Správce nastavení P4820D ABG umožňuje operátorům uložit vlastní nastavení pro konkrétní projekty tak, aby kvalita mezi jednotlivými zakázkami byla konzistentní. Pokud operátor pracuje na podobném projektu, může v systému EPM 3 vyvolat uložené parametry, což zjednoduší výchozí nastavování stroje a pokládka může rychle začít. Během pokládky lze přesně upravit nastavení tak, aby parametry a produktivita byly optimální.

Operátor má dokonalý, ničím nerušený výhled na finišer, výsypku, vedení šneku a lištu. Výsledkem je výborný přehled, nárůst výkonnosti a vyšší kvalita pokládky. Pohodlné pracoviště snižuje únavu operátora, který může pracovat déle a může se lépe soustředit. Riziko uklouznutí snižuje plošina. Při chůzi kolem stroje napomáhá zvýšení stability protiskluzové opláštění a zábradlí.

Pokládka s malou spotřebou paliva
Špičková technologie Volvo, která snižuje spotřebu paliva a zvyšuje efektivitu. Volvo Stage IV a Stage IIIA jsou silné a efektivní motory, které snižují spotřebu paliva a zvyšují efektivitu. Nový elektronický inteligentní systém Volvo je vybaven standardně režimem Eco, který reguluje výkon motor během pokládky a prodlužuje tak životnost komponentů a motoru. Ekologický režim může snížit spotřebu paliva až o 30%, čímž se zvýší efektivita pokládky. Systém EPM3 přitom sleduje průměrnou spotřebu paliva a zobrazuje denní spotřebu paliva a dobu do spotřeby veškerého paliva.

Všechny finišery Volvo jsou zkonstruovány tak, aby fungovaly s přiměřeně nízkou hlučností. V režimu Eco se výkon motoru reguluje podle potřeby, což ještě více snižuje hlučnost. Tato funkce je vhodná především v městském prostředí a v obytných zónách s omezením hlučnosti. Hydraulicky poháněný a elektronicky řízený chladicí ventilátor reguluje podle potřeby otáčky, čímž se sníží spotřeba paliva a dále klesne hlučnost.
Hydraulický systém finišeru je sladěn s motorem Volvo a vyznačuje se špičkovými parametry, nízkou spotřebou paliva a malými emisemi a hlučností. Regulace otáček motoru představuje chytré řešení, které nejen zvyšuje efektivitu stroje, ale také nabízí značný rezervní výkon pro nejnáročnější úkoly. Hydraulický systém má stejný výkon, ale spotřebová méně paliva.

Šest standardních LED světel usnadňuje použití při zhoršeném osvětlení. Dvě světla svítí dopředu, dvě osvětlují prostor za strojem a dvě další boční světla přispívají k lepšímu výhledu a lepšímu fungování stroje. Funkčnost světel lze dále zvýšit pomocí až 10 LED světel nebo balónových světel.

Špičkové roztírací lišty
Roztírací lišty Volvo jsou navrženy tak, aby zajistily optimální kvalitu, konzistenci a hladkost pokládky. Tyto roztírací lišty s šířkou pokládky až 6,5 m jsou univerzální a efektivní a zvládnou různé materiály. Díky maximální míře předběžného zhutnění se válcování výrazně usnadní.

Dvě řídicí jednotky namontované na roztírací liště jsou snadno přístupné, takže operátor může jednoduše upravit lištu a nastavené parametry. Řídicí jednotka lišty (Screed Control Unit (SCU)) umožní operátorovi snadné ovládání funkcí lišty a toku materiálu. Nově navržená jednotka SCU je flexibilní a dokáže se otáčet v jakémkoliv směru. Dále se pohybuje nahoru a dolů, což usnadňuje práci operátorovi.
Aby operátoři byli schopni vyhovět požadavkům různých pracovišť, lze díky systému rychlospojky Volvo doplnit (nebo demontovat) během pár minut přídavná zařízení, a to bez jakéhokoliv speciálního nářadí. Na lištách Volvo jsou čtyři vodicí trubky pro jednotlivá hydraulická přídavná zařízení. Tuhé trubky fungují ve vzájemné součinnosti a brání zkroucení přídavných zařízení pod vlivem vysokých sil. Výsledkem je konzistentní hladký povrch s rovnoměrným zhutněním.

Tempry lišty mohou být vybaveny elektrickým ohřevem, který umožní lepší fungování a plynulý povrch. Kompletně vyztužený tempr výrazně prodlužuje životnost komponentu. Tempry se jednoduše mění, což zkracuje prostoje a udržuje efektivitu zhutňování.

Moderní servis
Pro zachování efektivity a prodloužení životnosti nabízí Volvo celou řadu funkcí, které přispívají k delší životnosti komponentů tím, že umožňují pravidelný, rychlý a snadný servis. EPM 3 může zobrazit automatizovaný systém řízení, který informuje operátora o nutné nebo plánované údržbě. Upozorní operátora na nutný rutinní servis, denní kontroly, požadovaný servis s prodlouženým intervalem a na neprovedení údržby. Systém ukládá informace a k dispozici jsou záznamy o historii servisu. Dále je k dispozici palubní informační systém MATRIS, který sleduje parametry aktivit a zjišťuje potenciál zlepšení. Tím přispívá k optimálnímu provozu s nižší spotřebou paliva a k menšímu opotřebení. Prodejci Volvo mohou pomocí tohoto nástroje provést specializovanou analýzu stroje.

Lepší servisní přístup z plošiny usnadňuje údržbu, zkracuje prostoje a minimalizuje provozní náklady. Veškerou denní rutinní údržbu a čerpání paliva lze provádět rychle z plošiny - tím se šetří čas i energie operátora.

Nejdůležitější parametry:

Nejdůležitější parametry

Duben 2016
 
Konec
 
Další informace - viz www.volvoce.com/press

nebo kontaktujte:

Thorsten Poszwa 
Ředitel, externí komunikace  
Volvo Construction Equipment 
Telefon: mez. +32 490 65 96 68 
Email: thorsten.poszwa@volvo.com  
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal

Brian O'Sullivan
SE10
Londýn
Telefon: mez. +44 77 333 50307
Email: osullivan@se10.com