Construction Equipment Česká republika

Volvo nabízí systém Compact Assist s počítáním hustoty asfaltu v reálném čase

Nejlepší technologie mapování hustoty v reálném čase, která je dnes na trhu k dispozici, od společnosti Volvo Construction Equipment eliminuje potřebu odhadů a nabízí precizní provoz a nepřekonatelnou produktivitu.

Volvo nabízí systém Compact Assist s počítáním hustoty asfaltu v reálném čase

Ve vybraných modelech pěchovačů asfaltu značky Volvo uvedla společnost Volvo Construction Equipment systém Compact Assist společně s displejem Volvo Co-Pilot. Tato technologie je k dispozici ve dvou balíčcích: Volvo Intelligent Compaction a Intelligent Compaction with Density Direct. Kromě mapování průchodů, mapování teploty a ukládání dat je součástí systémů Volvo Intelligent Compaction a Intelligent Compaction with Density Direct také první technologie mapování hustoty v reálném čase na trhu. Oba balíčky obsahují komponentu Volvo Co-Pilot se snadno použitelným palubním displejem, který poskytuje jasně čitelná a podrobná data související s prací a zaručuje precizní provoz.

„O mapování hustoty se mluví jako o ‚svatém grálu‘ v oboru pěchování. Říkávalo se, že první, kdo s touto technologií přijde, bude tím, kdo posune asfaltérský průmysl radikálně dopředu, a přesně to teď Volvo udělalo,“ říká dr. Fares Beainy, výzkumník společnosti Volvo Construction Equipment. „Díky systému Intelligent Compaction with Density Direct mají operátoři v reálném čase přístup k metrikám, které v důsledku předurčují úspěšnost jejich práce – konkrétně k hustotě.“

Nastavte hustotu a dejte se do díla
Součástí aplikace Intelligent Compaction with Density Direct je kalibrační obrazovka, na níž uživatel nastavuje cílovou hustotu pro daný projekt. Po úplném nakalibrování s použitím dat specifických pro konkrétní aplikaci provede patentovaná technologie společnosti Volvo výpočet hustoty, jehož přesnost se pohybuje v rozsahu 1,5 % jádrových vzorků a který poskytuje hodnoty hustoty naměřené v reálném čase pro více než 100 % materiálu.

Díky těmto datům získávaným v reálném čase má obsluha možnost upravovat během pokládky asfaltu všechny potřebné parametry. Tím se nejen omezuje výskyt případů nesprávné hustoty, které ženou nahoru náklady projektů, ale také se výrazně zkracuje doba pořizování jádrových vzorků, roste kvalita a výsledná uniformita je mnohem vyšší než při použití radiačního hustoměru. Kalibrační hodnoty se také ukládají do systému Volvo Co-Pilot, takže obsluha může přiřadit určitým složkám úlohy specifickou kalibraci a rychle přepínat tam a zpět mezi různými nastaveními podle potřeb právě prováděné fáze úlohy.

Ve vybraných modelech pěchovačů asfaltu značky Volvo uvedla společnost Volvo Construction Equipment systém Compact Assist společně s displejem Volvo Co-Pilot. Tato technologie je k dispozici ve dvou balíčcích: Volvo Intelligent Compaction a Intelligent Compaction with Density Direct. Kromě mapování průchodů, mapování teploty a ukládání dat je součástí systémů Volvo Intelligent Compaction a Intelligent Compaction with Density Direct také první technologie mapování hustoty v reálném čase na trhu. Oba balíčky obsahují komponentu Volvo Co-Pilot se snadno použitelným palubním displejem, který poskytuje jasně čitelná a podrobná data související s prací a zaručuje precizní provoz. „O mapování hustoty se mluví jako o ‚svatém grálu‘ v oboru pěchování. Říkávalo se, že první, kdo s touto technologií přijde, bude tím, kdo posune asfaltérský průmysl radikálně dopředu, a přesně to teď Volvo udělalo,“ říká dr. Fares Beainy, výzkumník společnosti Volvo Construction Equipment. „Díky systému Intelligent Compaction with Density Direct mají operátoři v reálném čase přístup k metrikám, které v důsledku předurčují úspěšnost jejich práce – konkrétně k hustotě.“ Nastavte hustotu a dejte se do díla Součástí aplikace Intelligent Compaction with Density Direct je kalibrační obrazovka, na níž uživatel nastavuje cílovou hustotu pro daný projekt. Po úplném nakalibrování s použitím dat specifických pro konkrétní aplikaci provede patentovaná technologie společnosti Volvo výpočet hustoty, jehož přesnost se pohybuje v rozsahu 1,5 % jádrových vzorků a který poskytuje hodnoty hustoty naměřené v reálném čase pro více než 100 % materiálu. Díky těmto datům získávaným v reálném čase má obsluha možnost upravovat během pokládky asfaltu všechny potřebné parametry. Tím se nejen omezuje výskyt případů nesprávné hustoty, které ženou nahoru náklady projektů, ale také se výrazně zkracuje doba pořizování jádrových vzorků, roste kvalita a výsledná uniformita je mnohem vyšší než při použití radiačního hustoměru. Kalibrační hodnoty se také ukládají do systému Volvo Co-Pilot, takže obsluha může přiřadit určitým složkám úlohy specifickou kalibraci a rychle přepínat tam a zpět mezi různými nastaveními podle potřeb právě prováděné fáze úlohy.

Uživatelsky vstřícné rozhraní obsluhy
Na displeji Volvo Co-Pilot se zobrazuje mapa hustoty, na níž je každá čtvereční stopa uválcovaného asfaltu zobrazena v barvě znázorňující hustotu, a v rohu obrazovky je k dispozici číselná hodnota hustoty změřená v reálném čase. Jak systém Volvo Intelligent Compaction, tak i Intelligent Compaction with Density Direct nabízí data mapování teplot a průchodů v reálném čase. Funkce mapování průchodů využívá 10palcový barevný monitor k znázornění každého průjezdu pěchovače a překryvu stop válce jinou barvou, takže obsluha ihned vidí mezery a snáze docílí uniformního pokrytí. Funkce mapování teplot nabízí obsluze teplotní „mapu“, na níž je vidět dráha pěchovače prolínající se s posledními zaznamenanými teplotami povrchu.

Ukládání dat a GPS
Data získaná při mapování průchodů, teploty a hustoty se ukládají na interní 14GB pevný disk systému Volvo Co-Pilot, na němž je dostatek místa pro protokolování dat po dobu přibližně 7 měsíců a lze je odtud zálohovat na USB jednotku a zobrazovat ve formátu VETA. Díky volitelné diferenciální GPS jednotce lze k datům připojit informace o pozici s přesností na 20 mm. Kromě systému Volvo Co-Pilot obsahují oba balíčky od společnosti Volvo také infračervené teplotní snímače montované dopředu a dozadu.

Nezávisle testováno a osvědčeno
Systém Density Direct byl vyvíjen a testován v rámci technologického partnerského programu US FHWA Highways for LIFE. Technologie byla použita v různých projektech hluboké i povrchové pokládky asfaltu a výsledky následně vyhodnotili nezávislí uživatelé na staveništích po celé zemi. Výsledky, vzniklé pod dohledem výzkumníků z University of Oklahoma, ukázaly, že výsledky výpočtů systému Density Direct se v 180 zkušebních lokalitách pohybovaly vždy v rozmezí 1,5 % okolo hodnot získaných z jádrových vzorků.

Funkce Volvo Intelligent Compaction a Intelligent Compaction with Density Direct jsou k dispozici u nových pěchovačů asfaltu značky Volvo, k nimž patří model Volvo DD105. V budoucnosti budou následovat i poprodejní nabídky pro další pěchovače asfaltu od společnosti Volvo, a to výhradně prostřednictvím dealerů společnosti Volvo Construction Equipment.

Duben 2016

Konec

Další informace viz www.volvoce.com/press

Také můžete využít následující kontakt:

Thorsten Poszwa 
Ředitel, externí komunikace 
Volvo Construction Equipment 
Telefon: mez. +32 490 65 96 68 
E-mail: thorsten.poszwa@volvo.com 
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal

Brian O'Sullivan
SE10
Londýn
Telefon: mez. +44 77 333 50307
E-mail: osullivan@se10.com