Construction Equipment Česká republika

Volvo Co-Pilot je zárukou precizního a ziskového provozu

Inteligentně navržený interaktivní displej vyvinutý společností Volvo Construction Equipment nabízí v reálném čase podrobný přehled o práci prováděné vybranými stroji Volvo a zaručuje nejvyšší standard efektivity a přesnosti v libovolné oblasti nasazení.

Volvo Co-Pilot je zárukou precizního a ziskového provozu
Společnost Volvo Construction Equipment vyvinula Volvo Co-Pilot, špičkový palubní displej pro vybrané stroje Volvo. Dotyková obrazovka s vysokým rozlišením je partnerem obsluhy v kabině a nabízí neomezený přístup ke všem integrovaným funkcím potřebným k plnému využití výkonového potenciálu strojů Volvo. 10palcový displej patřící k nejlepším v tomto odvětví, který nabízí řadu řešení zvyšujících produktivitu, efektivní využití paliva, dobu nepřerušovaného provozu i bezpečnost, poskytuje obsluze a majiteli všechny potřebné informace pro zajištění vysoce produktivního – a také ziskového – provozu.

Práce bez prostojů
Ať se jedná o pěchování asfaltu, kopání příkopů nebo nakládání zátěžových materiálů, Volvo Co-Pilot nabízí bezkonkurenční stupeň kontroly a zaručuje maximální přesnost a dobu nepřerušovaného provozu u nejrůznějších aplikací a strojů. To vše ale Volvo Co-Pilot nedokáže bez pomoci. Interaktivní displej simultánně spolupracuje se systémem Volvo Assist, který dosud zahrnuje funkce Load Assist pro kolové nakladače, Dig Assist pro rypadla, Compact Assist pro pěchovače asfaltu a Pave Assist pro dláždicí stroje. Volvo Co-Pilot je připraven pro hladkou spolupráci s každou aplikací; poskytuje provozní data v reálném čase a vytváří tak podmínky pro pružnou, harmonickou a efektivní obsluhu strojů.

 

Volvo Co-Pilot zprostředkovává obsluze snadný a přehledný přístup ke všem sjednoceným funkcím systému Volvo Assist, dodávaného z výroby ve vybraných kolových nakladačích, rypadlech, pěchovačích asfaltu a dláždicích strojích. S podrobnými informacemi o stroji, práci a materiálu na dosah ruky odvede obsluha více práce se stejným množstvím paliva a dosáhne tak maximální efektivity využití paliva i produktivity.

Kromě zaručené přesnosti provozu je tento vysoce odolný displej zkonstruován také s cílem udržet produkci bez přerušení a v plné kapacitě. Ať už je práce jakéhokoli druhu, Volvo Co-Pilot se postará, aby byla hotova včas. Díky displeji Volvo Co-Pilot a kompletní synchronizaci se systémem Volvo Assist dosahuje obsluha i stroj delší doby nepřerušovaného provozu, takže práce běží podle plánu a podnikání generuje zisk.

Bezpečná a snadná obsluha
Volvo Co-Pilot nejen ulehčuje i mimořádně náročné práce, ale současně také minimalizuje přerušování pracovních postupů a tím zvyšuje bezpečnost na pracovištích. Ergonomicky umístěný displej vyžaduje méně intenzivní interakci s obsluhou prostřednictvím menšího počtu nabídek na obrazovce a usnadňuje tak soustředění na prováděnou práci. Při naplnění přednastavených provozních limitů Volvo Co-Pilot upozorní obsluhu zvukovými i vizuálními signály. Díky této inteligentní technologii je omezen pohyb v okolí stroje a eliminuje se potřeba dalších osob na pracovišti, což dále zvyšuje jak bezpečnost, tak nezávislost obsluhy.

S funkcí Volvo Co-Pilot může obsluha ovládat všechny operace s lehkostí, rychle a samostatně. Palubní displej je dostatečně přehledný, aby jej bylo možné používat s minimálním školením, a navíc nabízí tipy na obrazovce pro ještě snazší obsluhu a delší nepřerušovaný provoz. Obsluha také může v řádu sekund přizpůsobit funkce a pracovní cíle a snadno sledovat průběh prováděných úkonů s větší nezávislostí a jistotou. 

Prostor k růstu
14 GB prostoru na interním pevném disku vystačí systému Volvo Co-Pilot přibližně na sedm měsíců ukládání dat s hojným množstvím detailů o provozu a produktivitě stroje. Na základě těchto informací mohou zákazníci analyzovat využití stroje a identifikovat oblasti pro potenciální zlepšování.

Při objednání některého z volitelných řešení Volvo Assist zákazníci automaticky obdrží systém Volvo Co-Pilot, který konstruktéři společnosti Volvo neustále vylepšují. S ohledem na závazek průběžné i budoucí podpory vyvíjí Volvo svůj systém Co-Pilot tak, aby nabízel široké možnosti zaměřené výhradně na potřeby zákazníků. Rozsáhlá síť dealerů společnosti Volvo je pak ideálním partnerem pro naplňování obchodních potřeb včetně strojů, příslušenství, součástí, záruky a služeb.

Konec 

April 2016

Další informace - viz www.volvoce.com/press

Kontaktní osoba:

Thorsten Poszwa
Ředitel, externí komunikace
Volvo Construction Equipment
Telefon: mez. +32 490 65 96 68
E-mail: thorsten.poszwa@volvo.com
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal

Brian O'Sullivan
SE10
Londýn
Telefon: mez. +44 77 333 50307
E-mail: osullivan@se10.com