Construction Equipment Česká republika

Program certifikovaných přestaveb vdechuje strojům Volvo nový život

Nově zavedený Program certifikovaných přestaveb společnosti Volvo Construction Equipment obnovuje původní sílu, odolnost a výkon strojů Volvo, čímž chrání finance dlouhodobých zákazníků společnosti.

Program certifikovaných přestaveb vdechuje strojům Volvo nový život

Společnost Volvo Construction Equipment přichází se svým novým Programem certifikovaných přestaveb, který strojům Volvo zajistí dlouhou životnost.Tento program sestává ze tří balíčků – Certifikovaná přestavba hydrauliky, Certifikovaná přestavba pohonné jednotky a Certifikovaná přestavba stroje. Program certifikovaných přestaveb prodlužuje životnost strojů Volvo bez nepříznivého dopadu na životní prostředí či finance zákazníků.

Bez ohledu na to, zda se jedná o velký či malý zásah do vozidla, program certifikovaných přestaveb zaplní mezeru ve výkonu stroje Volvo a vrátí ho zpět do jeho nejlepších let. Program tak v podstatě představuje optimalizaci dlouhodobé investiční hodnoty stroje, a to za zlomek původní ceny nového modelu. Snížením celkových nákladů na hodinu o 8 % umožňuje tento program zákazníkům optimalizovat cash-flow a vylepšit rozpočet.

Přestavba přímo od společnosti Volvo
Tento program nejenže snižuje náklady, ale současně také maximalizuje produktivitu a využitelnost stávajícího zařízení. Stroj po přestavbě podává téměř srovnatelné výkony jako v okamžiku, kdy opustil výrobní závod. S Programem certifikovaných přestaveb mohou zákazníci očekávat stejné výkony a využitelnost jako u nového stroje.

Program certifikovaných přestaveb Volvo umožňuje zákazníkům vrátit jejich stroje po přestavbě u autorizovaného prodejce zpět do provozu mnohem efektivněji. Prodejci Volvo, kteří jsou k dispozici v každém kroku procesu, plánují obnovu stroje tak, aby vyhověli časovým možnostem zákazníka. Toho pak pravidelně informují o průběhu přestavby a starají se o její včasné dokončení. A jako bonus navíc mají zákazníci možnost změnit během procesu přestavby svůj stroj tak, aby vyhovoval konkrétním aplikacím a požadavkům staveniště.


Ušito na míru
Společnost Volvo nabízí řadu flexibilních balíčků certifikovaných přestaveb, které jsou ušity na míru potřebám zákazníka. Stejně jako u všech certifikovaných přestaveb provede tým kvalifikovaných mechaniků Volvo podrobné posouzení stroje a zváží individuální pracovní prostředí pro případné úpravy či změny. Autorizovaní prodejci Volvo myslí na vše, zejména pak na optimalizaci hodnoty zákazníkovy investice. Věnují pozornost rozpočtu, stavu stroje ale i obchodním cílům a aplikacím, aby tak mohli následně dokonale sladit svou nabídku s potřebami zákazníka. 

Certifikovaná přestavba hydrauliky
Nabídka certifikované přestavby hydrauliky je určena těm, kterým jde především o provozní rychlost jejich rypadla. Po rychlém a jednoduchém posouzení výkonu hydraulických komponent stroje může technik Volvo určit množství práce, která bude zapotřebí k zajištění optimálního výkonu. Od tohoto balíčku mohou zákazníci očekávat efektivní řešení vyžadující minimální technické zásahy, po kterých však bude jejich stroj zpět na 100 % původního hydraulického výkonu.


Certifikovaná přestavba pohonné jednotky
Potýká-li se zákazník se snižující se úrovní produktivity stroje, může mu autorizovaný prodejce Volvo pomoci posouzením důležitých komponent a navržením řešení, po kterých bude jeho stroj opět jako „znovuzrozený“. Od tohoto balíčku může zákazník očekávat zvýšení výkonu a provozuschopnosti až na úroveň nového stroje. Certifikovaná přestavba pohonné jednotky využívá nejnovější technologie k dosažení optimální spotřeby paliva, vyšší flexibility u komponent Volvo Reman, a zaručuje vysokou provozuschopnost přestavěné jednotky.

Certifikovaná přestavba stroje
Pro společnost Volvo je věk jen číslo. A to je také důvod, proč jsou certifikované přestavby stroje určeny zejména zákazníkům, kteří chtějí, aby jejich starší majetek vypadal a fungoval jako nový. Těm, kteří se rozhodnou pro tuto možnost, nabízíme kompletní přestavbu stroje jak zvenku, tak zevnitř. Tento balíček zahrnuje přestavbu hydraulického a pohonného systému, začlenění nejnovějších technologií a také nový lak. Rovněž chceme, aby byli naši zákazníci i obsluha stroje šťastni, proto věnujeme velkou pozornost maximálnímu pohodlí a produktivitě prostředí obsluhy. Od Certifikované přestavby stroje mohou zákazníci očekávat, že jejich Volvo zůstane i nadále strojem, který si i přes svůj věk dokáže poradit s jakoukoliv namáhavou prací.

Další informace o těchto službách a jejich dostupnosti získají zákazníci u svého místního autorizovaného prodejce Volvo.

Konec

June 2016

Další informace - viz www.volvoce.com/press Kontaktní osoba:

Thorsten Poszwa
Ředitel, externí komunikace
Volvo Construction Equipment
Telefon: mez. +32 490 65 96 68
Email: thorsten.poszwa@volvo.com
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal

Brian O'Sullivan
SE10
Londýn
Telefon: mez. +44 77 333 50307
Email: osullivan@se10.com