Construction Equipment Česká republika

Prvotřídní úpravy terénu rekordní rychlostí se systémem Volvo Active Control

Nový systém Volvo Active Control s automatizovaným pohybem výložníku a lopaty vytváří poloautomatické rýpadlo schopné zajistit dokonalou úpravu terénu pouhým stisknutím tlačítka.

Kdo by nestál o zjednodušení dokonalých terénních úprav? Pro začínající operátory je těžké správně odhadnout hloubku a úhel a pro ty zkušené zase může být tato práce poněkud… jednotvárná. Jedni i druzí však teď mají důvod slavit – díky důmyslnému novému řídicímu systému pro automatické úpravy terénu od společnosti Volvo Construction Equipment.

Systém Volvo Active Control, který je v počáteční fázi nabízen pro nové pásové rýpadlo EC220E, ale už brzy se objeví v širším spektru modelů, je systém řízení stroje ovládaný z 10palcového palubního tabletu Volvo Co-Pilot. Tento systém slouží operátorovi jako průvodce funkcemi, a automatizuje tak proces hloubení. Po zadání požadovaných parametrů práce do systému a zahájení práce stisknutím tlačítka rýpadlo automaticky nastavuje pohyby výložníku a lopaty tak, aby zabíraly přesně, jak je třeba pro dosažení požadovaného tvaru a správného sklonu terénu, a to v podstatně kratším čase.

Lépe odvedená práce za polovinu času

Volvo Active Control

Výhody tohoto systému jsou nezpochybnitelné. Pracuje s takovou rychlostí a precizností, že oproti klasickým postupům zkracuje dobu terénních úprav téměř na polovinu (o 45 %). Navíc není třeba nic předělávat – systém dosáhne správného výsledku hned napoprvé. Roste i míra bezpečnosti práce, protože díky přesnosti systému odpadá nutnost přítomnosti druhé osoby kontrolující hloubku a sklon.

Systém Volvo Active Control vznikl kompletně ve společnosti Volvo, pracuje na bázi její aplikace Dig Assist a k ovládání elektrohydraulického systému rýpadla využívá technologii mechatronického řízení „drive-by-wire“. Se systémem Volvo Active Control, který má na starost automatické řízení pohybů výložníku a lopaty, dokáže operátor odvést dokonalou práci doslova jednou rukou – konkrétně levou, která ovládá rychlost pohybu násady.

Volvo Active Control

Pusťte starosti z hlavy

Systém Volvo Active Control zastává řadu funkcí potřebných k dokonalým terénním úpravám, ale zajišťuje také eliminaci rizik. Funkce omezovače hloubky nedovolí lopatě zabírat hlouběji, než určuje přednastavený limit, aby nedošlo k narušení podzemních inženýrských sítí. Omezovač výšky současně pomáhá zabránit střetu lžíce, výložníku či tyče s elektrickým vedením, stropem apod. díky přednastavenému výškovému limitu. A konečně meze otáčení se starají o to, aby stroj nenarazil do překážek po stranách. I nakládku vozidel lze usnadnit díky ovládání rotační polohy, které operátorovi umožňuje předem naprogramovat umístění haldy a vozidla.

Volvo Active Control

Nepřítomnost řídicích hydraulických větví, které by bylo nutné udržovat, zjednodušuje dokonce i servis a pomáhá dále prodloužit celkovou dobu dostupnosti stroje.