Construction Equipment Česká republika

3 hlavní výstražné telematické ukazatele, které se vyplatí sledovat

Propojení vašich strojů je prvním účinným krokem k snížení celkových nákladů vlastnictví. Detailní informace, které získáte z nashromážděných dat, vám umožní stanovit cíle a přijmout zlepšující opatření v oblastech s největším dopadem na vaši celkovou ziskovost. Jenže odkud začít? Toto jsou tři hlavní výstražné signály naznačující, že vaše stroje nedosahují nejnižších možných celkových nákladů vlastnictví.

1. Vaše stroje tráví hodně času stáním na volnoběh nebo čekáním

Vykazuje-li zákazník například celkovou čekací dobu 637 hodin, při 40hodinovém pracovním týdnu to odpovídá 16 týdnům produktivního času. To je opravdu dlouhá doba, kterou by jinak bylo možné věnovat práci a generování příjmů – nemluvě o palivu, nákladech na údržbu a mzdách operátorů! Dlouhá doba nečinnosti nebo čekání znamená, že počet a kapacita strojů na pracovišti neodpovídá cílovým hodnotám vyjádřeným v tunách za hodinu a nákladech na tunu. S pomocí nástrojů, jako je např. SiteSim, pro vás společnost Volvo CE může vypočítat ideální konfiguraci včetně tras, po kterých by se operátoři měli pohybovat, aby se zvýšila jejich produktivita a výrazně klesly vaše celkové náklady vlastnictví.

2. Máte velmi vysokou spotřebu paliva

Dlouhé stání na volnoběh a čekání je jen jednou z příčin nadměrné spotřeby paliva. Další příčinou je neefektivní provoz. Operátoři s těžkou nohou na plynu a sklonem k trhaným manévrům dokážou plýtvat palivem v závratných množstvích. Při vhodném proškolení si však mohou vypěstovat cit pro to, kolik výkonu potřebují, aniž by se jejich strojům protáčela kola. Školení prospěje i zkušeným pracovníkům. Pro ty je vhodný například kurz Volvo EcoOperator, kde se účastníci naučí naplánovat si práci optimálním způsobem a vytěžit maximum z nejmodernějších funkcí nových strojů značky Volvo. Každá investice do vzdělávání obsluhy strojů se velmi rychle zaplatí a všechny další úspory paliva už budou jen vylepšovat vaši celkovou bilanci.

3. Dostáváte velké množství upozornění na nevhodný postup obsluhy

Upozornění na nevhodný postup obsluhy vás může informovat o nejrůznějších jevech od přílišného vytáčení motoru přes použití nesprávných pracovních režimů až po nezodpovědnou manipulaci se strojem. Podobně jako v případě snižování nákladů na pohonné hmoty může školení obsluhy zamezit nadměrnému opotřebení a v horších případech i poškozování strojů. Společnost Volvo a její dodavatelé nabízejí širokou škálu školicích programů různých úrovní, v nichž se operátoři naučí obsluhovat své stroje plynulým a efektivním způsobem, přinášejícím v dlouhodobém horizontu významné snížení nákladů na údržbu.

DALŠÍ INFORMACE

Anne Bast

VP Corporate Communication
Volvo Construction Equipment
Sales Region EMEA (Europe - Middle East - Africa)
Tel: + 46 16 5415906
anne.bast@volvo.com

Brian O'Sullivan

SE10
London
Tel: +44 7733350307
E-mail: osullivan@se10.com