Construction Equipment Česká republika

Tři nástroje snižující celkové náklady vlastnictví, které by měl znát každý zákazník společnosti Volvo

Celkové náklady vlastnictví závisejí na mnohem více faktorech než jen na konstrukci a kvalitě stroje. K ziskovosti přispívá zejména jeho využití a provoz. Všichni zákazníci společnosti Volvo mají k dispozici tyto tři nástroje, které jim můžou zásadně snížit provozní náklady.

1. Insight Report

Analytické zprávy společnosti Volvo, k nimž patří zprávy o efektivitě využití paliva, zprávy o technickém stavu a souhrnné zprávy, zjednodušují interpretaci složitých telematických dat a pomáhají zákazníkům tyto informace skutečně využívat k zlepšování celkových nákladů vlastnictví. Tyto zprávy lze vygenerovat pro jednotlivé stroje nebo pro celý vozový park. Poskytují přehled o spotřebě paliva, vytíženosti strojů, hlášených alarmech a chování obsluhy. Zákazníci na první pohled vidí skutečnou návratnost strojů a na základě získaných analytických dat se mohou dohodnout na opatřeních, která povedou k hmatatelným zlepšením.

SiteSim

2. SiteSim

Systém SiteSim vypočítává optimální konfiguraci pro pracoviště konkrétního zákazníka s minimalizací čekání a stání, poskytující nejnižší možné celkové náklady vlastnictví. Po zadání typu materiálu, vzdálenosti mezi místy nakládky a vykládky a topologie místa (s využitím 3D měření a fotografování z dronů) může společnost Volvo CE doporučit ideální počet a kapacitu strojů a také optimální trasy, po kterých by se operátoři měli pohybovat, přičemž vychází z údajů o počtu tun na hodinu a nákladech na tunu. Místní studie tohoto typu se běžně provádějí v důlním průmyslu, Volvo CE však nabízí jedinečnou možnost kompletní simulace také pro malé a středně velké projekty.

Simulátory

3. Školení obsluhy

Společnost Volvo CE a její dodavatelé poskytují zákazníkům řadu různých školicích programů zaměřených na co nejbezpečnější, nejefektivnější a nejproduktivnější práci obsluhy. Školení prospívá i zkušeným operátorům, kteří se zde naučí plně zužitkovat nejnovější funkce strojů Volvo. Zákazníkům se investice do školení operátorů velmi rychle vrátí v úsporách paliva, zvýšení celkové produktivity a nižších nákladech na údržbu. Všechny další ušetřené prostředky už představují čistý zisk.

Maximalizace ziskovosti

DALŠÍ INFORMACE