Construction Equipment Česká republika

Objem prodeje produktů Volvo CE v prvním čtvrtletí roku 2019 narostl o 15 %

Ekonomický růst na většině hlavních trhů přispěl k tomu, že společnost Volvo Construction Equipment dosáhla v prvním čtvrtletí roku 2019 solidních finančních výsledků v podobě nárůstu prodeje o 15 % a ziskovosti o 26 %.

Stabilní podmínky na většině regionálních trhů přispěly k tomu, že společnost Volvo Construction Equipment (Volvo CE) v prvním čtvrtletí roku 2019 dosáhla slušných finančních výsledků a mohla oznámit uspokojivý nárůst prodeje, ziskovosti i dodávek strojů. 
V průběhu prvních tří měsíců roku 2019 stouply čisté tržby společnosti Volvo CE o 15 % na 24 155 mil. SEK (oproti 20 914 mil. SEK v 1. kvartále 2018). Nárůst prodeje měl spolu s navýšením cen a vylepšenou skladbou sortimentu pozitivní dopad na provozní příjem, který narostl na 3 646 mil. SEK, což oproti hodnotě 2 888 mil. SEK ohlášené v prvním čtvrtletí roku 2018 představuje nárůst téměř o čtvrtinu (26 %). To se odrazilo také v provozní rezervě, která doznala také znatelného navýšení na 15,1 %, což oproti stejnému období předchozího roku představuje nárůst o 13,8 %.
Objem dodávek se během tohoto období také zvýšil o 5 %, na 23 139 strojů (oproti 22 102 strojům v období Q1 2018).

Vývoj trhu

Hlavní globální trhy se stavební technikou, tj. Evropa a severní Amerika, zaznamenaly za první dva měsíce roku růst o 3 %, resp. 4 %. Evropský trh byl podněcován slušnou poptávkou v Německu, Velké Británii a Itálii, zatímco ten severoamerický těžil zejména z rostoucí poptávky velkých kolových nakladačů, silniční stavební techniky a kloubových nákladních vozidel. Zotavující se ekonomika Brazílie napomohla poptávce v Jižní Americe k 5% růstu ve čtvrtletí Q1, zatímco asijský trh (bez započtení Číny) vykázal oproti stejnému období loňského roku pokles o 4 %. V samotné Číně poptávka stoupla výrazněji, než se očekávalo, a to o plných 23 % v porovnání s prvním čtvrtletím roku 2018. 

„Situace na globálním trhu se stavební technikou zůstávala v prvním čtvrtletí nadále příznivá,“ říká Melker Jernberg, prezident společnosti Volvo CE. „Navýšení objemu všech parametrů úspěšně zvládáme a díky dobré kontrole nákladů se nám daří nadále vykazovat povzbudivé hodnoty provozního příjmu i provozních rezerv.“

Tabulka 1. Volvo Construction Equipment, čisté tržby na jednotlivých trzích v mil. švédských korun

Čisté tržby na jednotlivých trzích

První tři měsíce

mil. SEK 2019 2018 Změna
Evropa 8,092 6,599 23%
Severní Amerika 4,926 3,433 43%
Jižní Amerika 546 516 6%
Asie 9,379 9,091 3%
Afrika a Oceánie 1,211  1,275 -5%
Celkem 24,155 20,914 15%