Construction Equipment Česká republika

Nová aplikace zanáší dampry do mapy

Po nejnovější aktualizaci sady aplikací, které nabízí rozhraní Volvo Co-Pilot, je nyní k dispozici nástroj Haul Assist s mapou pro sledování v reálném čase, napomáhající plynulejšímu provozu vozového parku na staveništích, spolu s funkcí palubní váhy, která výrazně posiluje efektivitu.

Volvo Haul Assist Map

Mapy zdaleka nejsou jen pomůckou, podle které snáz dojedete do cíle. Nová mapová funkce v aktualizované aplikaci Volvo Haul Assist nyní umožňuje obsluze sledovat provoz nákladních vozů na celém staveništi a aktivně přizpůsobovat jízdu dopravní situaci, zvláště v nakládacích a vyklápěcích zónách.

Pohled za roh

Mapová funkce aplikace Haul Assist, ovládaná přes 10palcovou dotykovou obrazovku oceňovaného kabinového rozhraní Volvo Co-Pilot s vysokým rozlišením, umožňuje obsluze zjistit nejen svou vlastní pozici, ale také pozice ostatních damprů vybavených stejnou technologií. Tyto informace přijdou vhod na staveništích se sníženou viditelností, na kterých může obsluha sledovat, kde se nacházejí ostatní vozidla, a vyhnout se tak mnoha potenciálně nebezpečným situacím. Za každých podmínek pak možnost monitorování provozu pomáhá obsluze odhadnout optimální dobu příjezdu k místům nakládky a vykládky, což minimalizuje zácpy a zdržení a zlepšuje celkovou efektivitu prací na staveništi.

Volvo Haul Assist Map

Nepřetržitá komunikace

K zjišťování polohy využívá aplikace zabudovanou GPS jednotku vozidla a její údaje kombinuje s digitálním propojením prostřednictvím systému Volvo Co-Pilot, přes které komunikuje s ostatními stroji. Systém může také evidovat rychlost pohybu vozidla a v případě potřeby obsluhu výstražným signálem upozornit, že nemá překračovat bezpečnou pracovní rychlost.

Mapová funkce může vykreslovat cesty pro nákladní vozidla a preferované trasy, a usnadnit tak obsluze pohyb po staveništi. Může také zvýraznit místa, kde se vozidlo blíží k předdefinovanému úseku úzké nebo jednoproudé vozovky, a dokonce i zobrazit možné body setkání/vyhýbání. Na mapě lze také vyznačit libovolné orientační body a význačná místa na staveništi.

Palubní vážení

Nakládací a vyklápěcí zóny lze nejen zobrazit na mapě, ale také využít k aktivaci některých dílčích funkcí, například informací z palubní váhy. Palubní váha pomáhá optimalizovat přepravní cyklus tím, že zajišťuje optimální vytížení jednotlivých nákladních vozidel při každé jízdě. Vysoká přesnost systému eliminuje jak nedostatečné využití kapacity vozidel, čímž přispívá k vysoké produktivitě, tak i jejich přetěžování, které zvyšuje opotřebení strojů a spotřebu paliva.

Volvo Haul Assist Map

Systém monitoruje množství převáženého materiálu a poskytuje užitečná data včetně náhledu na produktivitu jednotlivých vozidel v reálném čase. Pomáhá tak sledovat, jak se vyvíjí postup prací vůči cílům každého projektu. Doplnění mapových funkcí dále rozšiřuje využitelnost palubního vážení díky možnosti uvádět ve zprávách GPS souřadnice a měřit tak množství materiálu přepraveného mezi konkrétními místy.

Od dat k informacím

Schopnost aplikace Haul Assist zaznamenávat podrobné provozní informace a ukládat je do systému Volvo Co-Pilot znamená výrazný přínos k efektivitě prací. Data lze exportovat bezdrátově do cloudového portálu nebo na paměťové USB zařízení a využít je k přípravě zpráv, ať už ručně nebo automaticky – v denních či týdenních intervalech.

Volvo Haul Assist Map

Volvo Co-Pilot – aplikační rozhraníVolvo Haul Assist Map

Systém Volvo Co-Pilot je postaven na operačním systému Android a navržen s ohledem na snadnou dostupnost aktualizací softwaru, stahování doplňkových funkcí a nově vyvíjených aplikací. Po doplnění o SIM kartu je kompatibilní s 3G sítěmi, které mu umožňují automatický bezdrátový příjem aktualizací softwaru bez jakéhokoli zásahu ze strany provozovatele nebo obsluhy stroje.

Kromě aplikace Haul Assist slouží Volvo Co-Pilot také jako rozhraní několika dalších aplikací, k nimž patří Load Assist, komplexní systém správy hmotnosti nákladu pro kolové nakládače Volvo, a také systém Volvo Intelligent Compaction zahrnující aplikace Compact Assist a Density Direct™, které představují v tomto odvětví první a jediný nástroj hustotního mapování v reálném čase, dostupný výhradně pro zhutňovače asfaltu značky Volvo.