Construction Equipment Česká republika

Vyšší provozuschopnost díky Volvo ACTIVE CARE

Celosvětové spuštění služby Volvo ACTIVE CARE je dalším prvenstvím, kterého ve svém odvětví dosáhla společnost Volvo CE. Pracuje s obrovským objemem dat z telematických systémů stroje, zajišťuje monitoring strojového parku a zasílá přehledné a srozumitelné výpisy.

Spolu s rostoucími možnostmi palubních telematických systémů a vzdálené konektivity vozidel mohou být správci vozových parků snadno zahlceni kvanty dat generovanými moderními stavebními stroji. Díky nyní celosvětově nabízenému unikátnímu systému Volvo ACTIVE CARE společnosti Volvo Construction Equipment (Volvo CE) se značka Volvo postará o monitorování a reporting technického stavu strojů. Naši zákazníci se tak mohou v klidu a plně soustředit na svoji práci. Volvo ACTIVE CARE je inteligentní telematická služba, která pokrývá jak monitoring technické kondice stroje, tak správu týdenních reportů, čímž přispívá ke snížení počtu a zkrácení doby odstávek strojů. 
Vzdálená analýza poskytuje vícero výhod, od včasného zachycení problémů dříve, než přerostou v závadu, až po plynulé plánování servisních návštěv. Díky přesné lokalizaci problému nemusí servisní technici tolikrát cestovat za zákazníkem, přijedou rovnou se správnými nástroji, náhradními díly a vybaveni dokumenty a přípravou tak, aby mohla oprava proběhnout již při jejich první návštěvě. To vše vede k vyšší provozuschopnosti a ke snížení nákladů pro zákazníka.

 

JAK TO FUNGUJE

Proces je jednoduchý: data stroje jsou získávána prostřednictvím telematického systému CareTrack značky Volvo a poté jsou na dálku monitorována prostřednictvím vzdálené konektivity ve střediscích Volvo Uptime po celém světě. Specializovaní odborníci Volvo, kteří zde pracují, skutečně rozumí strojům a využívají ten nejpřesnější diagnostický software pro zpracování získaných informací. Je-li na stroji detekována kritická výstraha či závada, prodejce získá informaci společně s diagnostickými údaji závady. Prodejce poté na problém upozorní zákazníka a naplánuje společně s ním nápravné akce. 


Na kritické problémy naštěstí nenarážíme často. O tom, že jejich stroje průběžně monitorujeme, jsou zákazníci pravidelně ujišťováni prostřednictvím týdenních Uptime reportů. Tyto reporty obsahují oblasti, u kterých lze zvýšit spolehlivost a stav určitého stroje - strojového parku.

Týdenní přehledy, dlouhodobý přínos

Největší benefit Volvo ACTIVE CARE a vyhrazených středisek Uptime spočívá v tom, že zákazník již nemusí ztrácet čas procházením obrovského množství dat generovaných strojem - to místo něj zajistí společnost Volvo a její značkoví prodejci. 
Tyto pravidelné interakce pomáhají jak značce Volvo, tak prodejci i zákazníkovi vypracovat společně akční plán, který se výrazně a pozitivně odrazí na jednom z největších zdrojů zisku – provozuschopnosti stroje.

„Díky Volvo ACTIVE CARE jsme schopni garantovat dosažení vyšší provozuschopnosti, než kdy dřív,“ prohlásil Koen Sips, viceprezident zákaznických řešení Volvo CE.

Obrázek 1: Volvo ACTIVE CARE pracuje s obřím objemem dat z telematiky stroje.
Obrázek 2: Přehledné týdenní reporty.