Construction Equipment Česká republika

Čtyři způsoby, jak snížit TCO náležitým školením pracovníků obsluhy

Pracovníci obsluhy mají velký vliv na celkové náklady na vlastnictví (TCO). Investice do svých pracovníků se zákazníkům, kteří se takto rozhodnou, z dlouhodobého hlediska bohatě vyplácí, protože takovíto pracovníci dokáží vytěžit ze strojů, se kterými pracují, maximum. Níže uvádíme čtyři hlavní způsoby, jakými mohou být pracovníci obsluhy školeni a jejichž pozitivní dopad skutečně pocítíte.

1. Jak ušetřit náklady za palivo

Nezkušení pracovníci, kteří neustále šlapou na pedál akcelerace a trápí stroje trhavými pohyby, budou vykazovat astronomické náklady za palivo. Palivo nezlevňuje a jediné, co můžete očekávat, jsou nepřiměřené částky za nadměrnou a zbytečnou spotřebu paliva. Díky školení si pracovníci obsluhy rozvinou cit pro to, jaký záběr potřebují a jak zabránit protáčení pneumatik. Ze školení budou moci těžit také zkušení pracovníci. Pro ty je vhodné například školení s názvem EcoOperator, ve kterém se účastníci naučí naplánovat si práci nejchytřejším a optimálním způsobem získat maximum z nejmodernějších funkcí nových strojů značky Volvo. Jedná se o investici, která se vám brzy vrátí. Po absolvování školení vašimi pracovníky klesnou vaše náklady za palivo na minimum.

2. Jak snížit náklady na údržbu

Kromě nadměrné spotřeby paliva způsobuje přetáčení motoru, prudké „staccato“ pohybů stroje nebo jeho přetěžování také nadměrné opotřebení a nižší životnost jeho součástí. Neškolení pracovníci obsluhy se mohou dokonce dopouštět nebezpečných manévrů či provádět se stroji práce, pro které nejsou vhodné, a způsobit tak jejich nákladná poškození. Zkušení kolegové z oboru je naopak naučí, jak se strojem pracovat plynulým, opatrným a zodpovědným způsobem, který v dlouhodobém měřítku povede k výrazně nižším nákladům na údržbu.

3. Jak zamezit nehodám, které se prodraží

Nehody jsou noční můra každého z našich zákazníků. I když pracovník obsluhy neohrožuje žádné další osoby na pracovišti, nehody vedou k neplánovaným odstávkám po dobu, než je vyšetřena příčina nehody a vyčíslena vzniklá škoda. Prostoje ve výrobě a náklady na opravu dokáží snížit zisk tak jako máloco jiného. Volvo věnuje oblasti bezpečnosti maximální pozornost, nabízí spoustu funkcí pro její posílení, ale nemůže již zaručit, že budou všechny funkce využívány správným způsobem. Díky školení budou moci pracovníci obsluhy rozvíjet své bezpečnostní návyky a ostražitost tak, aby vždy používali stroj správným a zodpovědným způsobem a současně pracovali ohleduplně vůči osobám a dalším strojům na pracovišti. Bezpečná výroba je spolehlivá výroba, která povede k celkově nižšímu TCO.

4. Jak celkově zvýšit produkci

Dovednosti pracovníka obsluhy mají obří dopad na množství práce, které dokáží odvést během jedné pracovní směny. Pracovníci obsluhy, kteří si dovedou práci efektivně naplánovat, používají přesné pohyby, dosahují optimálního výkonu i faktoru plnění, a mohou tak ušetřit spoustu času. Zvyšování kompetencí vašich pracovníků obsluhy výrazně zvýší také jejich produktivitu - a čím víc toho vyprodukují, tím víc ušetříte.

Simulátory Volvo

Maximalizace ziskovosti