Construction Equipment Česká republika

Zeptejte se experta: Stefan Pettersson hovoří o TCO

Aplikační inženýr Stefan Petterson je regionální expert společnosti Volvo CE pro oblast EMEA, který se specializuje na problematiku celkových nákladů na vlastnictví (TCO). Od něj se dozvídáme, jakým způsobem společnost a její prodejci pracují s tímto tématem, aby dosahovali co nejlepších výsledků pro své zákazníky.

Stefan PetterssonProč se výrobce Volvo CE zaměřuje v takové míře na TCO?

Motivací pro vše, co ve společnosti Volvo CE děláme, je dopomoci našim zákazníkům k úspěchu. A jedním z klíčů pro úspěšné podnikání našich zákazníků je kromě bezpečného a ekologicky šetrného provozu, který umožňuje plnit výrobní cíle a termíny, také rentabilita a ziskovost. Naši zákazníci by jednoduše nemohli ve své činnosti pokračovat, pokud by jejich podnikání negenerovalo zisk.

Jako prémiová značka nemá výrobce Volvo nejnižší prodejní ceny na trhu. Vysoká úroveň inovací a kvality při návrhu a výrobě našich strojů se nutně musí odrazit na prodejní ceně. Zákazníkům však dokážeme nabídnout nejlepší poměr užitné hodnoty a ceny na trhu.

Díky finanční úspoře, kterou stroje Volvo z dlouhodobého hlediska dosahují, a vysoké produktivitě provozu nabízíme působivě nízké celkové náklady na vlastnictví (TCO). Právě to nás odlišuje od konkurence a činí naši značku zajímavou pro zákazníky.

Avšak nízká hodnota TCO se netýká jen samotných strojů, ale také způsobu práce s nimi. Proto se také snažíme proaktivně působit na zákazníky a formou konzultací jim pomáháme k dalšímu snižování nákladů.

Jak u společnosti Volvo CE definujeme TCO?

TCO se počítá jako podíl dvou hodnot: souhrn nákladů na vlastnictví a provoz stroje v dolarech za hodinu vydělíme počtem tun nebo kubických metrů, které stroj vyprodukuje za hodinu.

Náklady na vlastnictví zahrnují kupní cenu, zůstatkovou hodnotu, hodnotu amortizace, úroky za úvěr, pojištění a daně. Provozní náklady zahrnují spotřebu paliva, spotřební součásti, preventivní údržbu a opravy.

Které položky nejvíce přispívají k nárůstu hodnoty TCO?

Spotřeba paliva, nároky na údržbu a produktivita – to vše jsou dnes nejvýznamnější složky přispívající k celkové hodnotě TCO.

Jaké jsou hlavní překážky na cestě k optimální hodnotě TCO?

Prvním významným faktorem, který brání v dosažení co nejlepší TCO, je nedostatečná propojenost strojů. Díky připojení strojů k našemu telematickému systému CareTrack mohou zákazníci sledovat hlavní faktory ovlivňující celkovou hodnotu TCO jejich flotily (spotřeba paliva, míra využití, technický stav strojů a chování při provozu). Na základě toho mohou identifikovat oblasti, kde lze dosáhnout zlepšení, vytyčit si cíle a podniknout odpovídající akce.

Jinou klíčovou překážkou na cestě k dosažení co nejlepší hodnoty TCO je situace, kdy na staveništi nemáme správný počet strojů s odpovídající kapacitou, zejména ve vztahu k cílovému počtu tun za hodinu nebo nákladů na tunu. Jestliže dojde k takovému nesouladu, stroje během nečinnosti plýtvají časem a palivem anebo čekají, až bude připraven jejich partnerský stroj nebo stroje.

A konečně, jestliže zákazníci neinvestují do proškolení svých operátorů, neumožní jim využít jejich potenciál naplno. Dobře proškolení operátoři získají cit pro objem potřebného výkonu, mohou si efektivně plánovat svoji práci a navíc se dokážou o svěřené stroje dobře starat, což má dále pozitivní vliv na spotřebu paliva, nižší náklady na údržbu a opravy, potažmo na vyšší produktivitu.

Jak může výrobce Volvo CE pomáhat zákazníkům při zlepšování jejich TCO?

Již jsme zmiňovali prospěšné účinky systému CareTrack při snižování hodnoty TCO. Když zákazníci potřebují další pomoc při interpretaci dat, mohou jim velmi pomoci naše detailní sestavy Insight Reports. Zákazníci vždy přehledně vidí skutečné údaje o finanční návratnosti svých strojů.

Dalším důležitým nástrojem při snižování TCO je program SiteSim pro výpočet optimální konfigurace pro pracoviště zákazníka, při které budou minimalizovány prostoje a zahálení techniky. Softwarový program může doporučit ideální metody, které mají operátoři použít.

Co se týče provozního školení, jsou k dispozici různé možnosti, nicméně my doporučujeme školení na simulátoru. Simulátory Volvo používají tentýž software a data jako technologické funkce společnosti Volvo CE pro výzkum a vývoj, díky čemuž se maximálně přibližují skutečnému použití. Operátoři si mohou procvičovat své dovednosti bez rizika pro stroj nebo jiné osoby. Zároveň jsme schopni simulátory nainstalovat i na pracoviště zákazníka, což minimalizuje dobu nepřítomnosti pracovníků mimo výrobu.

Jak se budou tyto nástroje vyvíjet v budoucnu?

V poslední době jsme udělali několik výrazných kroků vpřed. Určitě už jste slyšeli o našem asistenčním systému Volvo Co-Pilot. Naším nejnovějším počinem je funkce Operator Coaching pro „koučování operátora“, která se zaměřuje na známé chování operátora a zlepšuje jeho schopnosti ovládat stroj, což má významný dopad na úsporu paliva. Díky okamžité odezvě se údaje o chování operátora a jeho dopadech zobrazují v reálném čase na obrazovce v kabině, takže operátor má možnost identifikovat různá kritéria a okamžitě rozpoznat účinky svého jednání ve vztahu k těmto kritériím. Tyto údaje poskytované v reálném čase pomáhají operátorovi činit lepší rozhodnutí ve vztahu ke snižování spotřeby paliva a opotřebení stroje.

Kromě toho jsme během posledního roku začali používat měření a fotografování pomocí dronů, což nám umožňuje vytvářet 3D modely pracovišť našich zákazníků v systému SiteSim. Díky tomu naše simulace dosahují nové úrovně přesnosti. Tyto 3D modely pracovišť zákazníků můžeme nyní vložit do simulátorů strojů, takže operátoři mohou cvičit a pilovat své dovednosti na úkolech a trasách, s nimiž se budou setkávat ve skutečnosti. Věříme tomu, že simulace se stanou ještě důležitější součástí školení a dalších služeb, které svým zákazníkům poskytujeme.

Maximalizace ziskovosti

DALŠÍ INFORMACE

Anne Bast

VP Corporate Communication
Volvo Construction Equipment
Sales Region EMEA (Europe - Middle East - Africa)
Tel: + 46 16 5415906
anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tel: +44 207 923 5863
E-mail: hannah.kitchener@se10.com