Construction Equipment Česká republika

5 metod, jak zlepšit spotřebu paliva u rýpadel

Volvo CE nabízí mnoho nových technologií a služeb, které společnostem pomáhají snižovat náklady na pohonné hmoty a naopak zvyšovat míru ekologičnosti své činnosti.

Pohonné hmoty představují pro většinu stavebních společností jeden z největších výdajů. Společnost Volvo CE své stroje vybavuje technologií pro úsporu paliva a nabízí mnoho různých služeb zaměřených na úsporu paliva. Snižování spotřeby paliva vylepšováním efektivity strojů firmám nejen ušetří finanční prostředky, ale zároveň pomáhá omezovat dopady jejich činnosti na životní prostředí. Každý ušetřený litr dieselového paliva znamená, že se do ovzduší dostane o 2,6 kg oxidu uhličitého méně.

1. Automatický volnoběh

Funkce automatického volnoběhu u strojů Volvo snižuje spotřebu paliva tak, že po pěti sekundách nečinnosti automaticky přepne motor do režimu volnoběhu s vyššími otáčkami. Tak snižuje celkové otáčky motoru, což šetří palivo. Při standardním nastavení dojde k aktivaci automatického volnoběhu po pěti sekundách, toto však nastavení můžete změnit: prodlevu pro automatický volnoběh lze zadat v rozmezí od tří do dvaceti sekund. K přepnutí motoru zpět do normálního režimu a návratu k plnému výkonu operátorovi stačí jeden dotyk joysticku nebo nožního pedálu. Tato funkce šetří palivo, aniž by byla omezena produktivita stroje.

 

automatické vypínání motoru

2. automatické vypínání motoru

Funkce automatického vypínání motoru pracuje velmi podobným způsobem jako funkce automatického volnoběhu. Po pěti minutách nečinnosti se motor stroje namísto přepnutí do režimu volnoběhu rovnou vypne. Po čtyřech minutách nečinnosti začne stroj vydávat zvukovou výstrahu upozorňující na blížící se vypnutí. Varovná signalizace probíhá 60 sekund. Po uplynutí šedesátisekundové doby se motor stroje vypne. Tato funkce přispívá ke snížení emisí při volnoběhu stroje. Stroj může zůstat vypnutý 40–60 % provozního času, což významně přispívá k příznivé spotřebě paliva.

 

Režim Eco

3. Režim Eco

Mnohé značky nabízejí u svých strojů úsporný režim Eco, ten však obvykle snižuje otáčky stroje zhruba o 10 %. Úsporný režim Eco strojů Volvo CE je založen na principu ovládání průtoku čerpadla, které zabraňuje doběhovému přeplňování uvolňovacích ventilů pro přetížení, přičemž je současně zachována maximální efektivita hloubení a otáčení ramenem. Omezuje ztráty průtoku a tlaku a zlepšuje regulaci průtoku čerpadla, což ve výsledku vede k 5% zvýšení účinnosti. Na rozdíl od režimu Eco, který nabízejí jiné značky, je zde zvýšení účinnosti dosaženo bez omezení výkonu stroje.

 

Přehledy spotřeby paliva u strojů Volvo CE

4. Přehledy spotřeby paliva

Nástroj Volvo Fuel Efficiency Report využívá telematická data ze systému CareTrack a poskytuje přehledné údaje o spotřebě paliva, což zákazníkům pomáhá minimalizovat spotřebu paliva. Spotřebu paliva sledují snímače a ze získaných dat jsou za použití předdefinovaných algoritmů Volvo sestavovány přehledy ve snadno čitelném formátu PDF. Zákazník nemusí ztrácet čas analýzou nepřehledných dat, ale dokáže rychle a jasně identifikovat oblasti s potenciálem ke zlepšování úspory paliva, stanovit si cíle a sledovat vývoj a průběh zlepšování.

 

Školení obsluhy zaměřené na hospodárný provoz strojů Volvo CE

5. Školení obsluhy zaměřené na hospodárný provoz

Školení Volvo Eco pro operátory pomáhá zkušeným operátorům ještě lépe pochopit principy, na jejichž základě mohou obsluhovat stroj hospodárnějším způsobem. Program se zaměřuje na spotřebu paliva při volnoběhu, plánování co nejefektivnějších pracovních postupů, správnou obsluhu stroje a manipulace s ním. Školení operátorů zaměřené na hospodárný provoz umožňuje společnostem snížit spotřebu paliva až o 50 %.

DALŠÍ INFORMACE

Anne Bast

VP Corporate Communication
Volvo Construction Equipment
Sales Region EMEA (Europe - Middle East - Africa)
Tel: + 46 16 5415906
anne.bast@volvo.com

Brian O'Sullivan

SE10
London
Tel: +44 7733350307
E-mail: osullivan@se10.com