Construction Equipment Česká republika

5 tipů pro údržbu pro prvotřídní kondici rýpadel

Zajišťováním pravidelných revizních prohlídek a používáním pouze originálních náhradních dílů značky Volvo mohou majitelé a provozovatelé zvýšit provozuschopnost svých strojů.

1. Odlučovač vody vypouštějte každé ráno

Přes noc se v motoru často vytváří kondenzáty z důvodu poklesu teploty. Voda v odlučovači by měla být první rutinní úkon, který pracovník obsluhy stroje provede ráno na začátku směny. V případě opomenutí se může voda dostat do vstřikovačů, ve kterých se může přeměnit na páru a způsobovat korozi. Nevypouštění vody z odlučovače bývá jednou z nejčastějších příčin závad rýpadla.

Podvozek - kontrola

2. Jednou týdně zkontrolujte napnutí pásů

Pásy musí vždy být mírně povolené. V případě příliš silného napnutí pásů může vzniklý tlak způsobovat nadměrné opotřebení řetězu a ozubených kol. K tomu může dojít v případě nesprávně naměřené vzdálenosti spodní části řetězu od rámu podvozku. Míry se liší dle typu materiálu, proto by si každý pracovník provádějící tuto kontrolu měl vždy prostudovat návod k obsluze.

Rýpadlo Volvo EC140E

3. Nedotýkejte se vzduchového filtru, dokud kontrolka kabiny svítí

Drobné částice vzduchového filtru se mohou dostat do motoru, který mohou poškodit. V případě potřeby vyčištění (čištění lze provést pouze dvakrát) nebo výměny filtru se na přístrojové desce v kabině zobrazí kontrolka. Pokud obsluha nebo technik chtějí zkontrolovat stav filtru, je nutné tak učinit pomocí CareTrack a MATRIS.

Sada pro údržbu filtru Volvo

4. Pořizujte vždy náhradní filtry značky Volvo

Použití méně kvalitního neznačkového filtru by mohlo způsobit vnikání částic do motoru a zkrácení jeho životnosti. A v případě motoru je výměna drahá! Méně než 5 % nákladů na vlastnění rýpadla se týká oleje a filtrů. Nejedná se tedy o velkou položku v rozpočtu. Obsluha by měla o stroj pečovat stejně jako o vůz a co se týče originálních náhradních dílů značky Volvo, investovat finance tam, kam je potřeba.

Chladicí kapalina Volvo

5. S chladicí kapalinou Volvo nemíchejte jiné chladicí kapaliny

Složení chladicí kapaliny Volvo bylo pečlivě zkoumáno a vyvinuto s ohledem na nejvyšší výkonnost. V případě smíchání s jinými chladivy může jeho konzistence ztuhnout do podoby gelu, což zablokuje čerpadlo chladicí kapaliny, a také se změní jeho bod varu. Chladicí kapalina plní tři důležité úlohy - mazání, zamezení korozi a chlazení - proto je zásadní, abyste tento úkon provedli v souladu s pokyny značky Volvo.