Construction Equipment Česká republika

5 častých chyb, které prodlužují dobu odstávek strojů

K nejdůležitějším prioritám společnosti Volvo CE a jejích dodavatelů patří starost o to, aby stroje nepřestávaly fungovat – a vydělávat. V tomto článku najdete pět nejčastějších příčin zbytečných problémů s údržbou a dozvíte se, jak se jim vyhnout.

1. Ignorování návodů k obsluze

Stroje Volvo nabízejí celou řadu funkcí, jejichž účelem je zvyšovat výkonnost a zjednodušovat obsluhu. Tyto funkce se v každé generaci aktualizují a ani nejzkušenější operátor je nemůže všechny znát, pokud si nepřečte manuál. Jestliže například neví o tom, že je jeho kloubové nákladní auto vybaveno tlačítkem převodového zpomalovače, bude místo něj při jízdě ze svahu používat brzdy, což může vést k jejich zbytečnému opotřebení a k nárůstu odstávek a nákladů na výměnu, kterým by bylo možné předejít.

Ignorování návodů k obsluze

2. Předčasné plnění palivových filtrů

Výměna palivového filtru je časově náročný proces, který si někteří údržbáři zjednodušují tím, že nové filtry plní palivem ještě před instalací. Potíž je v tom, že při použití palivového kanystru a nálevky se prakticky nelze vyhnout znečistění filtru. Přitom i to nejmenší množství nečistot může bezprostředně vést k postupné degradaci vstřikovačů, jejichž následné opravy jsou velmi drahé. Volvo CE pro udržení nečistot pod kontrolou doporučuje instalovat filtry nasucho s následným přípravným plněním – čas věnovaný řádnému provedení práce se tu bohatě vyplatí.

Předčasné plnění palivových filtrů

3. Používání nevhodného příslušenství

Společnost Volvo CE nabízí obrovskou škálu příslušenství, ovšem použití např. příliš velké lopaty stroj zpomaluje, rychleji opotřebovává hydrauliku a způsobuje závažné provozní problémy. K problémům může stejně tak vést i použití příslušenství k činnosti, pro kterou není určeno. Kupříkladu hydraulický rozrušovač je konstruován jen pro práci ve svislé poloze nebo pod určitým úhlem. Hloubení do stran nebo převracení velkých kusů betonu či balvanů ho přetěžuje v příčném směru a vede k nadměrnému opotřebení objímky, lámání dílů a únikům kapaliny.

Používání nevhodného příslušenství

4. Uspěchávání operací

Při práci se stavebními stroji je v cíli první ten, kdo se řídí zásadou „pomalu, ale jistě“. Prudké rozjezdy, zastavování a obraty vedou k rozsypávání materiálu z lopaty na zem. Podobně necháme-li při najíždění s kolovým nakládačem na hromadu materiálu prokluzovat kola, vzniknou koleje, na kterých bude mít stroj problémy s otřesy. Proto je nutné koleje opět zaplnit a uklidit rozsypaný materiál.

Uspěchávání operací

5. Nevyužívání propojení strojů přes CareTrack

U strojů připojených k telematickému systému CareTrack společnosti Volvo CE mohou vlastníci a dodavatelé aktivně monitorovat technický stav, diagnostikovat problémy a provádět účinnou preventivní údržbu. Vygenerované sestavy mohou odhalit nestandardní chování obsluhy, které lze napravit proškolením operátorů. Lze z nich vyčíst i to, které součásti budou pravděpodobně potřebovat servis či opravu, takže vlastníci můžou včas naplánovat údržbu na příhodnou dobu a předejít neplánovaným odstávkám.

Nevyužívání propojení strojů přes CareTrack

DALŠÍ INFORMACE