Construction Equipment Česká republika

3 způsoby, jak nečinné stroje ovlivňují ziskovost

Pokud část stavebních strojů stojí, nejen že tím nepřispívá k výrobě, ale také vás to stojí peníze.

1. Zvýšené náklady na palivo

Palivo představuje jeden z hlavních nákladů pro každého majitele stavebních zařízení. Proto je důležité, aby byla každá jeho kapka vynaložena na práci, za kterou vaše společnosti dostává zaplaceno. Zahálející stroje doslova spalují peníze.

Zvýšené náklady na palivo

2. Zvýšené opotřebení stroje

Podobně je tomu tak, když je motor spuštěný, ale stroj se ve skutečnosti nevyužívá k práci. Motor se při tom zbytečně opotřebovává. Stroj bude třeba častěji opravovat a vyměňovat jeho díly. To vše zvyšuje celkové náklady na vlastnictví.

Zvýšené opotřebení stroje

3. Snížená hodnota pro další prodej

Nečinnost může také snížit prodejní hodnotu stroje přičítáním zbytečných hodin. Během celé životnosti stroje to může znamenat významnou ztrátu hodnoty, které by se dalo snadno vyhnout.

Snížená hodnota pro další prodej

Jak omezit prostoje

Existují dvě různé příčiny prostojů. První je ponechávání motoru běžícího během provozních přestávek.

To je u mnoha strojů Volvo vyřešeno začleněním funkce automatického vypnutí motoru. Po čtyřech minutách nečinnosti začne stroj po dobu 60 sekund vydávat zvukovou výstrahu upozorňující na blížící se vypnutí. Po uplynutí 60 sekund se motor stroje sám vypne.

Nicméně dobrou praxí je připomínat operátorům, aby své stroje vypínali.

Další častou příčinou prostojů je nesprávně nadimenzovaný počet a kapacita strojů na staveništi a jejich nesprávné přizpůsobení cílovým tunám za hodinu nebo nákladům na tuny. Jsou to například okamžiky, kdy kolový nakladač stojí nečinně a čeká, až dorazí další náklad.

Společnost Volvo CE spolupracuje se zákazníky, aby společně zajistili optimální kombinaci strojů pro danou práci. Pro větší zákazníky může společnost Volvo CE dokonce spustit simulaci pomocí nástroje SiteSim, který počítá ideální situaci pracoviště a dokonce i trasy, kterými by měli operátoři jezdit.

V obou případech vám připojení strojů pomocí telematického systému Volvo CE CareTrack a vyžádání zprávy Insight Report umožní zjistit, co se děje na vašem staveništi, a převzít kontrolu nad vašimi náklady.

Jak omezit prostoje

DALŠÍ INFORMACE