Construction Equipment Česká republika

Prototyp plně elektrického kompaktního rýpadla Volvo CE získal cenu za inovace na veletrhu Intermat

Plně elektrické kompaktní rýpadlo společnosti Volvo Construction Equipment získalo za svou revoluční konstrukci cenu Intermat Innovation Award. Prototyp EX2 se pyšní nulovými emisemi, 10x vyšší účinností, 10x nižšími hladinami hluku a menšími celkovými náklady vlastnictví.

Prototyp 100% elektrického kompaktního rýpadla společnosti Volvo Construction Equipment (Volvo CE) – známý pod zkratkou EX2 – získal na veletrhu Intermat prestižní ocenění za inovace strojů a vybavení v kategorii zemních a demoličních prací. Koncepční prototyp stroje s nulovými emisemi, 10x vyšší účinností, 10x nižšími hladinami hluku a menšími celkovými náklady vlastnictví ve srovnání s konvenčními modely byl oceněn za příspěvek k pokroku ve stavebním průmyslu. Podle dostupných informací jde o první prototyp plně elektrického kompaktního rýpadla na světě. V této fázi je EX2 stále ještě součástí výzkumného projektu a není komerčně dostupný.

„Jsem mimořádně hrdý, že EX2 dostal tuto celosvětově uznávanou cenu za inovace,“ prohlásil Ahcène Nedjimi, specialista na elektromobily a vedoucí projektu EX2 ve společnosti Volvo CE. „Je to převratný stroj. Elektrifikace stavebního vybavení povede k výrobě čistších, tišších a efektivnějších strojů – díváme se na budoucnost našeho odvětví. Těší mě, že porota tento význam ocenila.“

Technologie pod kapotou prototypu EX2 získává cenu Intermat za inovace

Plná elektrifikace prototypu EX2 spočívá v nahrazení spalovacího motoru dvěma lithium-iontovými bateriemi o celkové kapacitě 38 kWh, která stačí k uložení elektrické energie na osm hodin provozu stroje pod intenzivním zatížením, například výkopovými pracemi v terénu s kompaktní zeminou. Kromě toho byla hydraulická architektura nahrazena architekturou elektrickou, jejíž elektromechanické lineární aktuátory pomáhají optimalizovat celý převodový řetězec. Eliminace hydraulického systému a spalovacího motoru a související menší potřeba chlazení vedly k podstatně nižším hladinám hluku.

„S nulovými emisemi a desetkrát nižšími hladinami hluku se EX2 dá používat i v hustě obydlených oblastech a nebude nikoho rušit – dokonce ani v noci,“ konstatuje Ahcène Nedjimi. „Desetkrát vyšší účinnost stroje a nasazení bezúdržbových systémů znamená zásadní pokles provozních nákladů i celkových nákladů vlastnictví. A protože je EX2 plně elektrifikovaný a nevyužívá žádné mechanické joysticky, dá se ovládat na dálku z mobilu nebo tabletu. Tím se zvyšuje bezpečnost na rizikových pracovištích. Kromě toho EX2 vyvine stejný výkon i sílu jako jeho konvenční protějšek a při kombinovaných pohybech je rychlejší. Protože tento typ pohybu je u podobných strojů nejčastější, zvyšuje se tím produktivita. Toho všeho jsme dosáhli bez jakýchkoli kompromisů ve funkčnosti stroje, takže zaručeně naplníme potřeby zákazníků.“

Inovace ve službách pokroku

Ceny za inovace Intermat 2018 jsou určené zařízením, technice, službám, výrobkům a řešením přispívajícím k pokroku ve stavebnictví a infrastruktuře. Porota vedená prezidentem francouzského Národního sdružení pro veřejné práce (FNTP) oznámila své rozhodnutí na slavnostním předávání cen 18. ledna v Paříži. V porotě zasedlo 13 oborových specialistů, kteří vybírali devět nejzdařilejších projektů, jimž bude cena udělena, z celkem 90 přihlášek od předních výrobců.

„EX2 tvoří součást dlouhodobého úsilí společnosti Volvo CE o vývoj ekologicky udržitelných přepravních řešení,“ sděluje Patrik Lundblad, vrchní viceprezident technologického odboru Volvo CE. „Toto ocenění vzdává čest tvrdé práci a vizionářství pracovníků Volvo CE, kteří vytrvale posouvají hranice techniky a inovací a zajišťují naší společnosti čelní místo v technologickém vývoji. V tuto chvíli se těšíme na to, jak prototyp EX2 představíme na dubnovém Intermatu.“

EX2 získává cenu Intermat za inovace