Construction Equipment Česká republika

Intermat 2018 představuje řadu Volvo Assist pro evropský trh

Volvo Construction Equipment představuje kompletní řadu systémů Volvo Assist fungujících na bázi špičkového kabinového monitoru Volvo Co-Pilot.

Na veletrhu Intermat 2018 představuje Volvo Construction Equipment své v celém odvětví nejpropracovanější řešení managementu strojů s rozšířenou řadou inteligentních systémů strojového řízení. Pařížská show uvede na evropský trh kompletní řadu programů Volvo Assist, která zahrnuje upgradovaný systém Load Assist pro kolové nakladače, Haul Assist pro kloubová nákladní auta, Dig Assist pro rýpadla, Compact Assist pro zhutňovače zeminy a asfaltu a Pave Assist pro pokladače asfaltových směsí.

volvo-assist-range-revealed-to-european-market-at-intermat-2018-02-1920Volvo Co-Pilot: partner v kabině

Všechny programy Volvo Assist fungují na bázi nedávno aktualizovaného palubního monitoru Volvo Co-Pilot, zkonstruovaného pro zvýšení ziskovosti přesnějším prováděním prací. 10palcový dotykový displej tvoří intuitivní rozšiřitelnou platformu, která využívá palubní data stroje a velmi přesné snímače ke zobrazování údajů v reálném čase, čímž posiluje efektivitu obsluhy i produktivitu pracovišť.

Součástí každé platformy Volvo Assist je intuitivní sada aplikací zvyšujících produktivitu, které strojníkovi pomáhají sledovat průběh a výstupy práce v reálném čase.

Load Assist: lepší systém vážení

volvo-assist-range-revealed-to-european-market-at-intermat-2018-03-1920Systém Load Assist pro kolové nakladače L110H-260H prošel dalším vývojem zaměřeným na zvýšení efektivity obsluhy a produktivity pracovišť. Aktualizovaná platforma využívá monitor Volvo Co-Pilot a zahrnuje aplikaci On-Board Weighing, která obsluze poskytuje přehled o zatížení lopaty s přesností +/-1 % v reálném čase.

Systém On-Board Weighing shromažďuje potřebná data průběžně a nijak nenarušuje průběh prací. Informace získané ze stroje jsou přenášeny do telematického systému Caretrack®, který tak může umožňovat vzdálený přístup k údajům, jako je celková hmotnost přepraveného nákladu, přepravená hmotnost na litr paliva a počet provozních cyklů. S těmito údaji dokážou pracovníci obsluhy a manažeři vozového parku lépe kontrolovat produktivitu a předcházet přetěžování, čímž se následně omezuje opotřebení strojů, poškozování pneumatik i nadměrná spotřeba paliva.

Haul Assist: komunikace mezi stroji

Haul Assist je první program řady Volvo Assist, který nabízí mezistrojovou komunikaci pro kloubová nákladní auta. Systém Haul Assist využívá kombinaci aplikací On-Board Weighing, Map a Speed Advisor k optimalizaci vytížení, k informování o přesné poloze ostatních strojů na pracovišti a k efektivnějšímu využívání paliva.

Systém Haul Assist je k dispozici pro všech sedm modelů kloubových nákladních aut od A25G až po A60H.

Dig Assist: pro větší produktivitu

Na několika pásových (EC220E, EC250E, EC300E) a kolových (EW160E, EWR150E, EWR170E) rýpadlech Volvo s kapacitou mezi 15 a 30 t je nyní k dispozici systém Dig Assist se třemi úrovněmi produktivity (2D, In Field Design a 3D). Se systémem řízení strojů Dig Assist přináší Volvo na trh skutečnou novinku – tříúrovňovou asistenci pro obsluhu umožňující zvýšit produktivitu výkopových prací u jednoduchých i složitých aplikací a projektů. Kompletní varianta 3D je v současné době k dispozici pro technologii Topcon; v budoucnosti bude dostupná také s technologií Trimble.

Další přidanou hodnotou přináší zákazníkům vývoj veškerého hardwaru přímo ve společnosti Volvo CE a jeho tovární montáž, takže se u něj mohou uplatnit záruční pravidla společnosti Volvo CE a odborný servis v síti Volvo CE.

Compact Assist: ve vítězných barvách

Systém Compact Assist pro novou generaci zhutňovačů SD75B až SD160B dosahuje konzistentnějšího, kvalitnějšího a efektivnějšího zhutňování díky mapování naměřených hodnot zhutnění (CMV) a evidenci průchodů. Jednotlivým průchodům zhutňovače a překryvům plochy válce jsou v systému Compact Assist přiřazeny různé barvy, takže obsluha snadno identifikuje opomenutá místa a dosáhne jednolitého zhutnění.

Systém Compact Assist pro DD105 je k dispozici v podobě dvou modulů: Compact Assist pro záznam a zobrazování průchodů a mapování teploty a Compact Assist s funkcí Density Direct pro propočty přibližného zhutnění materiálu v reálném čase.

Pave Assist: výkonnost a přesnost

Systém Pave Assist je k dispozici pro kompletní řadu finišerů Volvo v 2,5m třídě. Zahrnuje moduly pro správu materiálů, zobrazení povětrnostních podmínek a volitelně pro teplotní profilování. Systém správy materiálů nabízí užitečné výpočty, například položených vzdáleností a tun, plochy pokládky a emisí oxidu uhličitého. Díky dostupnosti informací v kabině a automatizované tvorbě sestav ušetří celé hodiny měření a ruční tvorby dokumentace.

Modul pro zobrazení povětrnostních podmínek informuje obsluhu o aktuální povětrnostní situaci a pomáhá vedoucím pracovišť plánovat dopředu. Modul teplotního mapování monitoruje teplotu položené asfaltové směsi za vyrovnávací lištou – jeden z hlavních faktorů určujících životnost položeného povrchu.

V celkovém pohledu poskytuje systém Pave Assist obsluze pokladačů asfaltu podrobné informace o kvalitě a produktivitě pokládky v reálném čase, a to jak během práce, tak i po jejím dokončení.

volvo-assist-range-revealed-to-european-market-at-intermat-2018-04-1920

Zlepšování není nikdy u konce

Platformy Volvo Co-Pilot a Volvo Assist, vyvíjené přímo pro stroje Volvo, procházejí rozsáhlými výrobními a zkušebními procesy zaměřenými na splnění nejvyšších standardů kvality. Tabletový monitor založený na systému Android je připraven na pružné zavádění nových funkcí a nabízí tak zákazníkům i dodavatelům společnosti Volvo rychlou cestu nových softwarových aplikací na trh. Díky možnosti bezdrátové aktualizace softwaru bude Volvo CE prostřednictvím svých dodavatelů nabízet nové funkce všem zákazníkům platformy Volvo Co-Pilot. Dodavatel může nové funkce stroje na žádost zákazníka aktivovat dálkově. Rozsáhlá síť dodavatelů společnosti Volvo je ideálním partnerem pro pokrytí všech obchodních potřeb včetně strojů, příslušenství, náhradních dílů, záruky a služeb.

Obr. 1: Pohled z kabiny vybavené monitorem Volvo Co-Pilot se systémem Haul Assist
Obr. 2: Monitor Volvo Co-Pilot se systémem Load Assist
Obr. 3: Systém Haul Assist s aplikací On-board Weighing
Obr. 4: Monitor Volvo Co-Pilot se systémem Pave Assist