Construction Equipment Česká republika

Prodej společnosti Volvo CE vzrostl v prvním čtvrtletí o 30 %

Významný nárůst poptávky na trhu ve všech hlavních regionech pomohl posunout společnost Volvo Construction Equipment do silného prvního čtvrtletí roku 2018, kdy prodeje vzrostly o 30 % a ziskovost o 79 %.

Společnost Volvo Construction Equipment (Volvo CE) se v prvním finančním čtvrtletí roku 2018 těšila z velmi dobrých výsledků, přičemž zaznamenala silný růst poptávky na všech hlavních trzích, a to zejména v Asii. Vykázala tak silný růst tržeb, ziskovosti a příjmu objednávek.
V průběhu prvních třech měsíců roku 2018 zaznamenala společnost Volvo CE zvýšení čistého prodeje o 30 %, a to na 20 914 milionů SEK (oproti 16 101 milionům SEK v prvním čtvrtletí roku 2017). Při zohlednění pohybů měn byly výsledky ještě lepší, a to až o 33 %. Provozní výnosy byly také pozitivně ovlivněny. Došlo k jejich zvýšení na 2 888 milionů SEK, což představuje velmi významný nárůst o 79 % v porovnání s 1 615 miliony SEK v prvním čtvrtletí roku 2017. Výrazně se zvýšily také provozní marže, a to o 13,8 % ve srovnání s 10 % ve stejném období předchozího roku.
V prvním čtvrtletí roku 2018 se společnost Volvo CE rovněž těšila nárůstu příjmu objednávek, který vzrostl o 37 % na 23 938 strojů, přičemž tento nárůst byl zaznamenán na všech trzích, zejména ale pak v Severní Americe a Asii. Ve sledovaném období se zvýšily rovněž i dodávky, a to o 35 % na 22 102 strojů.

Situace na trhu

Trh stavebních zařízení se v průběhu čtvrtletí nadále zlepšoval a všechny regiony vykazovaly růst. Evropský trh vzrostl o 10 %, což bylo způsobeno zvýšenou poptávkou v Německu, Itálii a částech východní Evropy. V Severní Americe došlo k nárůstu o 21 %, a to především díky poptávce po rýpadlech. Jižní Amerika se dále zotavovala z nízkých úrovní a vzrostla o 27 %. Asie (kromě Číny) se oproti loňskému roku zvýšila o 21 %, což bylo podpořeno růstem v Indii, Indonésii, Turecku a na Středním východě. Silná poptávka po velkých rýpadlech a kolových nakladačích pomohla čínskému trhu během čtvrtletí ke zlepšení o 13 %.

„Obecně je poptávka na trhu silná a společnost Volvo CE nadále zlepšuje prodej a ziskovost“, uvedl prezident společnosti Volvo CE Melker Jernberg. „Dokážeme dobře využít výhod těchto zvýšených objemů a současně udržujeme přísnou kontrolu nad náklady.“

Tabulka 1. Volvo Construction Equipment, čisté tržby na jednotlivých trzích v mil. švédských korun

Čisté tržby na jednotlivých trzích První tři měsíce  
mil. SEK
2018 2017 Změna
Evropa 6 599
5 730
15%
Severní Amerika 3 433
2 890
19%
Jižní Amerika 516
399
29%
Asie 9 091
6 136
48%
Ostatní trhy 1 275
946
35%
Celkem 20 914 16 101
30%

duben 2018