СИГМА БЪЛГАРИЯ АД България

Ремонт

Избягвайте неочаквани разходи

Ремонт

Volvo ви предлага договори за ремонт с различни нива на покритие, в зависимост от конкретните ви потребности. С договор за ремонт с фиксирана цена ще можете да избегнете неочаквани разходи, което ви позволява да постигнете по-добро финансово планиране и контрол. 

Комбинираното споразумение за превантивна техническа поддръжка и ремонт е идеалното решение за собствениците на машини с високи очаквания за работа и производителност на машината. Вашите обучени сервизни механици на Volvo могат да се погрижат за вашата машина по-ефективно, благодарение на задълбочените си познания и динамичния подход - откриване на проблемите по-рано, отколкото по-късно, за да се увеличи максимално времето за работа на машината.

Намиране на дилър на Volvo начало
Подобрете своя бизнес

Нека обсъдим как можем да ви помогнем.

Свържете се с нас